Nový předseda ZO DUO v Chebu
Pavol_Macko.jpgV souladu se Stanovami Demokratické Unie Odborářů proběhly ve dnech 4. až 17. května volby do závodního výboru základní organizace Demokratické Unie Odborářů v Chebu.
Do výboru byli zvoleni Věra Kozánková, Pavol Macko a Vít Vokál. Nový závodní výbor pak na svém ustavujícím jednání dne 18. května zvolil do svého čela Pavola Macka, vlakvedoucího Českých drah, a.s.

R. Koutný

 

________________________________________________________

Z jednání v Poslanecké sněmovně

24. května 2017 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnilo jednání, které zorganizovala poslankyně Ing. Markéta Wernerová z Karlovarského kraje. Za Demokratickou Unii Odborářů se jej zúčastnil její předseda Zdeněk Fojtík; dalším účastníkem jednání byl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Pavel Surý.
Účastníci schůzky se zabývali aktuální problematikou železnice v karlovarském regionu. Pan generální ředitel vyjádřil dobrou vůli k obnově regionální trati mezi Horním Slavkovem a Loktem, kde 31. května "oslavíme" 20 let od zavedení dlouhodobé výluky. Vyjádřil se také ke snahám některých nižších složek SŽDC (jmenovitě Správy tratí Karlovy Vary) v rámci tzv. postradatelnosti silně redukovat kolejiště železniční stanice Sokolov seřaďovací nádraží, což by přineslo velké problémy nákladním dopravcům, zejména pak společnosti ČD Cargo. Jak ujistit, žádné snášení kolejí zde není plánováno, pouze v některých případech pravděpodobně dojde ke změně průběžných kolejí v koleje kusé.
Dalším tématem pak byla otázka rekonstrukce výpravní budovy ŽST Sokolov.

R. Koutný

 _______________________________________________________

 

Dráha Kateřina zahájila novou sezónu

019.JPGSchůzi Parlamentu České republiky mohla v sobotu 29. dubna dopoledne připomínat´stanice Soos na úzkorozchodné Dráze Kateřina. Sešli se zde hned čtyři poslanci (Ing. Markéta Wernerová, Mgr. Jaroslav Borka, PhDr. Zdeněk Soukup a Ing. Karel Šidlo) a také jeden zástupce horní parlamentní komory – senátor Mgr. Miroslav Nenutil. Nebyli zde jedinými VIP. Potkat jsme zde mohli prvního náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Martina Hurajčíka (má na starosti oblast dopravy), radního pro školství Ing. Jaroslava Bradáče, starostu Františkových Lázní Jana Kuchaře, jeho kraslického kolegu Romana Kotilínka, ředitele Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech Ing. Vladimíra Omelku spolu s několika dalšími řediteli a také předsedu Demokratické Unie Odborářů Zdeňka Fojtíka. Důvod této sešlosti byl jediný – slavnostní zahájení 6. sezóny na Muzejní úzkorozchodné dráze Kateřina (MUDK).

Mezi sloužícími jsme mohli v tento den potkat i další členy DUO – Pavla Faru, Jana Kokošku a Roberta Koutného.

V rámci programu, ve kterém vystoupily i mažoretky ze Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu, představili zástupci této úzkokolejné drážky některé novinky.

Jednou z prezentovaných novinek byl „inovovaný“ maskot dráhy žabka Katka, který představil jeho tvůrce, chebský kreslíř a ilustrátor Mirek Vostrý. Některá jeho další dílka, stejně jako práce manželky Blanky, jsou prezentována na malé výstavce, která je instalována v rámci stálé expozice o historii úzkorozchodných drah na Skalensku.

001.jpgPrototyp kolejového šlapadla, který sestrojili žáci Integrované střední školy technicko – ekonomické v Sokolově, představil ředitel tohoto ústavu Mgr. Pavel Janus. Vozítko bude sloužit jak pro služební účely MUDK, tak i k zatraktivnění drážky, kdy ve dnech, kdy na dráze nejezdí vlaky, popř. v úsecích mimo pravidelně projížděné trasy, zde bude provozována velodráha. Velkou pozornost přítomných vyvolalo i unikátní šlapadlo, které zkonstruoval, postavil a mezi Soosem a Kateřinou předváděl pan Jan Köttnitz ze saského Plavna.

fotogalerie

V rámci slavnostního zahájení sezóny také předseda DUO Zdeněk Fojtík a ředitel MUDK Robert Koutný podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Tato dohoda m.j. zahrnuje brigádnickou pomoc členů DUO při údržbě infrastruktury a vozidlového parku MUDK a pořádání společných akcí. První z nich se uskuteční 24. června 2017, kdy uspořádáme Den na Dráze Kateřina. Zájemci o tuto zajímavou akci nechť se hlásí u místopředsedy DUO.

24.06.2017_DUO_-_Den_na_Draze_Katerina__SOOS.jpg

________________________________________________

Nová základní organizace Demokratické Unie Odborářů

picture.png10. dubna 2017 proběhla ustavující schůze nové základní organizace při Domově klidného stáří v Žinkovech na okrese Plzeň jih, která ve svých řadách sdružuje zejména zaměstnankyně této příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Předsedou organizace byl zvolen Jan Menčík, dalšími funkcionářkami jsou Pavla Doričiaková a Miluše Leňková.

ZO DKS sídlí na adrese Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy. Kontakty na pana předsedu jsou 720 339 300 a skrblin@seznam.cz.

_____________________________________________________

 Penzion Zámeček Milada v České Kubici pořádá slevové akce pro členy Demokratické Unie Odborářů.

Akce obsahuje pobyt pro dvě osoby na 3 dny (dvě noci)  s polopenzí. Cena po slevě 60 %  činí 2200,- kč. K uplatnění této slevy  je nutné mít vytištěný dárkový poukaz vydaný Demokratickou Unií Odborářů.
duo POUKAZ CDR.JPG

________________________________________________

massage-pictogram-1.jpg

Demokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje. Poukazy za poloviční cenu 125,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky do bazénu v Sokolově a Aquafora ve Františkových Lázních prodává za zvýhodněnou cenu hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Vladimír Končal

administrátor DUO

 

TOPlist

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437