Hauenštejn.jpg

_______________________________________________________

Jak už se stalo tradicí, s nástupem podzimu předkládají zaměstnavatelé svůj návrh Podnikové kolektivní smlouvy pro následující rok. Letos již bylo tímto způsobem zahájeno kolektivní vyjednávání u ČD Cargo, na kterém budou DUO zastupovat Zdeněk Fojtík a Antonín Kowalik, a také u SŽDC, kde za nás jednání povedou Josef Bečvář a Monika Ščurová. Kolektivní vyjednávání u Českých drah bude zahájeno začátkem listopadu a zastupovat nás při něm budou Zdeněk Fojtík a Pavol Macko.

Podle prvních (zatím jen kusých a předběžných) informací především zaměstnavatelský návrh ČD Cargo slibuje zajímavé překvapení. 

_______________________________________________________

Den železnice.jpg

_______________________________________________________

massage-pictogram-1.jpg

Demokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje. Poukazy za poloviční cenu 125,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

 

______________________________________________________

Den Dráhy Kateřina s účastí DUO

Katerina_009.jpgV návaznosti na Národní den železnice, který se uskutečnil v sobotu 24. září 2016 v Chebu a v jeho okolí, proběhl za velkého zájmu veřejnosti také 2. Den Dráhy Kateřina.
Připomeňme si, že pod Dráhou Kateřina rozumíme síť drážek o rozchodu 600 mm v sousedství národní přírodní rezervace Soos, na kterých je letos již pátým rokem provozována turistická osobní doprava...celý článek
_______________________________________________________
 
Jednání se zástupkyní vládního zmocněnce

Gabriela Nekolová.jpgV sídle Demokratické Unie Odborářů se uskutečnilo jednání se zástupkyní zmocněnce vlády České republiky pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj paní Gabrielou Nekolovou, DiS. Za DUO se setkání zúčastnili její předseda Zdeněk Fojtík a místopředseda Robert Koutný.
S paní Nekolovou, která má ve své gesci právě náš a sousední Ústecký kraj a současně je i významnou funkcionářkou Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje byly projednány některé problémy, jež se týkají našeho regionu - Slavkovská dráha, průmyslové zóny, dálnice D6 a některé další. Jednání s úřadem vládního zmocněnce budou pokračovat i v budoucnu. 

_______________________________________________________

Hledáme nové spolupracovníky

Na svátek čarodějnic, tedy 30. dubna, byla zahájena v pořadí již 5. sezóna provozu osobních vlaků na Muzejní úzkorozchodné dráze Kateřina (MUDK). Pozvání obecně prospěšné společnosti, která tuto drážku o rozchodu 600 milimetrů provozu, přijali senátor Mgr. Miroslav Nenutil, poslanec Mgr. Jaroslav Borka, první náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik, starostové okolních měst a obcí a další hosté.

022_na_Rampě.jpgZ výchozí stanice, která se nachází v sousedství vchodu do národní přírodní rezervace Soos, vyjíždějí vláčky tvořené dieselovou lokomotivou typu BN 30R a důlními osobními vagony na dva kilometry dlouhou trať do „pohádkového nádraží“ Kateřina v určené dny v pravidelném intervalu 45 minut od 10.00 do 16.45 h.

Provoz na dráze probíhá obdobně jako na velké železnici dle pevných pravidel – jsou zpracovány předpisy pro jednotlivé oblasti činnosti MUDK, pro vlakovou dopravu jsou sestaveny grafikon i sešitové jízdní řády. V rámci obvyklého provozního dne jsou obsazovány pozice: vedoucí směny, strojvůdce, vlakvedoucí pokladní a signalista, přičemž v průběhu směny dochází u některých profesí k jejich střídání tak, aby si naši pracovníci mohli odpočinout.

Každý adept služby na MUDK musí po předchozím zácviku sloužit zkoušku; nejnáročnější je tato zkouška u funkce strojvedoucího. Další činnost v kolektivu nadšenců pak můžeme nabídnout při údržbě kolejových vozidel i na trati či dalším zařízení dráhy.

Pro všechny tyto činnosti hledáme nové zájemce, kteří jsou ochotni věnovat kus svého volného času Dráze Kateřina. Kromě zajímavé práce jim bude odměnou dobrý pocit ze spokojenosti malých i dospělých cestujících i z toho, že přispějí k záchraně unikátní technické památky.

Na drážce, která je pozůstatkem kdysi rozsáhlé sítě úzkorozchodek na Skalensku, spolupracují jak dobrovolníci z řad železničářů, tak i „civilisté“, kteří mají železnici jako koníčka. Mezi našimi tzv. dobrovolnými brigádníky jsou i členové Demokratické Unie Odborářů. Všem ochotným lidem, kteří nám na „Kateřině“ pomáhají, přísluší naše poděkování.

Robert Koutný, výkonný ředitel MUDK, o.p.s.

_______________________________________________________

Milé členky, vážení členové DUO. Na svém zasedání dne 15. června t.r. schválil výkonný výbor Demokratické Unie Odborářů Statut Podpůrného fondu DUO. Byl tak přijat jeden ze základních dokumentů naší vnitrosvazové legislativy.

Statut Podpůrného fondu DUO                     Výzva všem členům DUO

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky do bazénu v Sokolově a Aquafora ve Františkových Lázních prodává za zvýhodněnou cenu hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Vladimír Končal

administrátor DUO

 

TOPlist

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437