OSŽ logo.jpg

 

DUO_000malé.JPG

 

 

V letošním roce slaví spřátelené

Odborové sdružení železničářů

přípitek zleva.jpg30 letpřípitek zprava.jpg

od svého založení. Dlouhá cesta, kterou jsme, mnohdy společně, za tu dobu ušli, nebyla vždy snadná. Důležité ale je, že pokud nás v cíli nečekalo přímo jednoznačné vítězství, pokaždé nakonec došlo ke konsensu a ke vzájemnému porozumnění, ať už ve vztahu ke zaměstnancům, k ostatním odborovým centrálám nebo k našim zaměstnavatelům.

Přejeme kolegům z OSŽ další úspěšná léta v odborové činnosti i v osobním životě - a v současné době samozřejmě především pevné zdraví!

______________________________________________________

Výkonný výbor Demokratické Unie Odborářů na svém posledním zasedání jednomyslně rozhodl o poskytnutí finančního příspěvku 20000,-Kč z Podpůrného fondu paní Janě Jindřichové, která při výkonu funkce vlakvedoucí utrpěla vážná zranění při železniční nehodě u Perninku 7.července 2020.

_______________________________________________________

Kolektivní smlouva pro rok 2021 u SŽ podepsána!

 

PKS SŽDC 1.jpeg

 

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

 

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

PKS SŽDC 2.jpeg

 Sjednání kolektivní smlouvy SŽ pdf

_______________________________________________________

Kolektivní smlouva pro rok 2021 u ČD podepsána!

Kolektivní smlouvy na rok 2021 garantuje v zásadě všechny dosavadní benefity, nárůst tarifních mezd o 2% a další 1% vyplacené na konci roku 2021 – to za předpokladu, že se nám všem „lidově řečeno“ ekonomicky podaří překonat všechny očekávané obtíže.

Jedinou změnou (vyjma technických) tedy je zakotvení možnosti použití institutu § 209 ZP, kdy došlo k dohodě nad podmínkami případné potřeby omezení kapacit při poklesu výkonů v důsledku pandemie či nouzového stavu, které mohou být uplatněny i v roce 2020 a dále zvýšení týdenního fondu pracovní doby pro administrativní zaměstnance na 38,5hod/týden.

Zároveň byla dojednána i dohoda ohledně pravidel a rozpočtu pro čerpání Sociálního fondu v roce 2021 (téměř identické s letošním rokem).  Jediná změna spočívá v dohodě zajistit počáteční vklad a stálý příspěvek (2% z celkové tvorby SF) do nově vzniklého Nadačního fondu „Železnice srdcem“, který vznikl na pomoc všem železničářům a jejich rodinám postižených tragickými a závažnými životními situacemi.

______________________________________________________

massage-pictogram-1.jpg

Demokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje. Poukazy za zvýhodněnou cenu 150,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky do bazénu v Sokolově (45,-Kč) a Aquafora ve Františkových Lázních (125,-Kč) prodává za zvýhodněnou cenu hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Vladimír Končal

administrátor DUO

 

TOPlist

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

v.koncal@email.cz

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437