massage-pictogram-1.jpg

Demokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje. Poukazy za poloviční cenu 125,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

_______________________________________________________

Karlovarský kraj – místo k žití, místo k podnikání

Pod tímto názvem se uskutečnila v karlovarském grandhotelu Ambassador Národní dům konference, jejímž pořadatelem byla společnost Mafra events ve spolupráci s deníkem Lidové noviny (který taktéž patří do „rodiny“ vydavatelského domu Mafra).

Bez názvu.jpgJiž na pozvánkách byla nastíněna hlavní témata jednání:

* konkurenceschopnost kraje,

* ekonomická analýza regionu,

* příhraniční školství, podnikání, zaměstnanost,

* lázeňství,

celý článek

________________________________________________

Den na Dráze Kateřina

Katerina_010.jpgDalší z akce se uskutečnila v sobotu 9. července. Jejím dějištěm byla Dráha Kateřina. Tato železnička o rozchodu 600 milimetrů se nachází v sousedství národní přírodní rezervace Soos a je pozůstatkem kdysi více než 50 kilometrů celý článek

________________________________________________

Sportovní den DUO

Akce, která byla financována z centrálního fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se uskutečnila v první prázdninový den ve Svatavě, která je v současné době jediným městysem Karlovarského kraje,009.jpgkonkrétně ve zdejším sportovně – kulturním areálu. Duší celé akce byl předseda základní organizace Demokratické Unie Odborářů Karlovarsko Jiří Javůrek, který připravil bohatý program jak pro vlastní zaměstnance SŽDC, tak i pro...       celý článek

________________________________________________

Uskutečnily se oslavy 140 let Kraslické dráhy

Oslavy_09.jpgCísař František Josef I. s manželkou zvanou Sissi, jeho nástupce Karel I. To jsou historické osobnosti, se kterými jsme se mohli potkat v sobotu 11. června ráno na sokolovském nádraží. V obou případech se jednalo o mocnáře, kteří mají vztah ke Kraslické dráze, jejíž 140. výročí se tento den slavilo. František Josef I. proto, že v roce 1873 koncesi ke stavbě jubilující železnice podepsal, Karel I. pak proto, že po této dráze skutečně cestoval. celý článek

_______________________________________________________

Hledáme nové spolupracovníky

Na svátek čarodějnic, tedy 30. dubna, byla zahájena v pořadí již 5. sezóna provozu osobních vlaků na Muzejní úzkorozchodné dráze Kateřina (MUDK). Pozvání obecně prospěšné společnosti, která tuto drážku o rozchodu 600 milimetrů provozu, přijali senátor Mgr. Miroslav Nenutil, poslanec Mgr. Jaroslav Borka, první náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik, starostové okolních měst a obcí a další hosté.

022_na_Rampě.jpgZ výchozí stanice, která se nachází v sousedství vchodu do národní přírodní rezervace Soos, vyjíždějí vláčky tvořené dieselovou lokomotivou typu BN 30R a důlními osobními vagony na dva kilometry dlouhou trať do „pohádkového nádraží“ Kateřina v určené dny v pravidelném intervalu 45 minut od 10.00 do 16.45 h.

Provoz na dráze probíhá obdobně jako na velké železnici dle pevných pravidel – jsou zpracovány předpisy pro jednotlivé oblasti činnosti MUDK, pro vlakovou dopravu jsou sestaveny grafikon i sešitové jízdní řády. V rámci obvyklého provozního dne jsou obsazovány pozice: vedoucí směny, strojvůdce, vlakvedoucí pokladní a signalista, přičemž v průběhu směny dochází u některých profesí k jejich střídání tak, aby si naši pracovníci mohli odpočinout.

Každý adept služby na MUDK musí po předchozím zácviku sloužit zkoušku; nejnáročnější je tato zkouška u funkce strojvedoucího. Další činnost v kolektivu nadšenců pak můžeme nabídnout při údržbě kolejových vozidel i na trati či dalším zařízení dráhy.

Pro všechny tyto činnosti hledáme nové zájemce, kteří jsou ochotni věnovat kus svého volného času Dráze Kateřina. Kromě zajímavé práce jim bude odměnou dobrý pocit ze spokojenosti malých i dospělých cestujících i z toho, že přispějí k záchraně unikátní technické památky.

Na drážce, která je pozůstatkem kdysi rozsáhlé sítě úzkorozchodek na Skalensku, spolupracují jak dobrovolníci z řad železničářů, tak i „civilisté“, kteří mají železnici jako koníčka. Mezi našimi tzv. dobrovolnými brigádníky jsou i členové Demokratické Unie Odborářů. Všem ochotným lidem, kteří nám na „Kateřině“ pomáhají, přísluší naše poděkování.

Robert Koutný, výkonný ředitel MUDK, o.p.s.

_______________________________________________________

Milé členky, vážení členové DUO. Na svém zasedání dne 15. června t.r. schválil výkonný výbor Demokratické Unie Odborářů Statut Podpůrného fondu DUO. Byl tak přijat jeden ze základních dokumentů naší vnitrosvazové legislativy.

Statut Podpůrného fondu DUO                     Výzva všem členům DUO

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky do bazénu v Sokolově a Aquafora ve Františkových Lázních prodává za zvýhodněnou cenu hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Vladimír Končal

administrátor DUO

 

TOPlist

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437