Vítejte na webových stránkách

Demokratické Unie Odborářů.

 

Pojďte s námi rozvíjet naší mladou a dynamickou odborovou organizaci, na základě solidarity a zlepšování vztahů na pracovištích. Naší prioritou je hned několik věcí:

     A) Rychlý přístup k informacím od zaměstnavatele k vám. Používáme nejmodernější a nejrychlejší IT technologie soc. sítě.

Stačí zadat jen váš souhlas k odesílání zpráv.

     B) Zajištujeme kompletní servis pro členy, Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.

     C) Vaše přímá komunikace s námi při tvoření PKS, SF, FKSP, předpisů a různých pracovních dokumentů.

     D) Zajistíme okamžité řešení k odstraňování závad z BOZP

     E) Naši členové Výborů vám pomohou získávat co nejvíce benefitů od zaměstnavatele. (příspěvky na rekreace až 20 000,- a sportovní a kulturní akce bez omezení, příspěvky na DLT)

     F) Zajišťování pravidelných kulturních a sportovních hromadných akcí pro všechny zaměstnance a členy, za účelem seznamování se s i kolegy z jiných okresů

Když má náš člen všechny informace, které pro svou práci potřebuje, tak si dokáže svá práva obhájit během normálního pracovního procesu. Dokáže si ohlídat veškeré příplatky, benefity, BOZP, práva i povinnosti. To je právě to, v čem jsme kolikrát o dva kroky vpřed.

 

_______________________________________________________ 

AKTUÁLNĚ


 

Výsledek jednání k inflační doložce dle PKS ČD

   Vážení a milý kolegové, po jednání na GŘ ČD,a.s. je podepsána dohoda k "inflační doložce" PKS ČD, a.s. pro rok 2023. Zaměstnavatel přistoupil na vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 10.000,- Kč, společně s výplatou za měsíc srpen.

   Součástí podmínek dohody je převedení příplatků za režim práce, nepravidelný nástup a kratší směnu do tarifní mzdy od ledna 2024 a tato částka bude následně navýšena o pravidelnou valorizaci, která vzejde z kolektivního vyjednávání pro PKS ČD, a.s. na rok 2024, které se uskuteční 2.- 4. 10. 2023 v Železné Rudě. Dojde tak prakticky k dvojímu zvýšení základních tarifů.

   Příplatek za zaškolování přejde pod nově vzniklou položku "mentoring".

   Příspěvek za zdravotní a odbornou způsobilost přejde částečně do nového osobního hodnocení, které bude vypláceno převážně ve fixní a částečně variabilní části. Nové osobní ohodnocení je předmětem dalších jednání (převedení některých dalších příplatků, stanovení kritérií apod.).

   Odměna za zabránění úniku tržeb bude i nadále samostatným příplatkem, tak jako doposud.

11.8.2023 


 

Rozloučení

Po krátké nemoci nás náhle navždy opustil zakládající člen DUO, člen Výkonného výboru a dlouholetý funkcionář Antonín Kowalik. Vzpomínáme!


 

Jednání zaměstnavatele a zástupců odborových centrál

29. 6. 2023 se uskutečnilo jednání zaměstnavatele se zástupci odborových centrál, na kterém Ing. Koucký informoval o závěru porady GŘ s řediteli OŘ a SS jednak v návaznosti na připravovaný konsolidační balíček vlády ČR a také v souvislosti se snižováním provozních výdajů i v oblasti mzdových nákladů. Dopad na vzniklé další mzdové náklady se projeví i se změnou ZP při sjednávání DPČ a DPP.

Zdůraznil nutnost optimalizace v oblasti zaměstnanosti. K 1. 8. 2023 byl generálním ředitelem SŽ vyhlášen „stop stav“ přijímání nových zaměstnanců, zaměstnance lze po tomto datu přijmout pouze na základě souhlasu administrovaného prostřednictvím ředitele odboru personálního.

Ředitelé OJ mají za úkol do 31. 7. 2023 navrhnout způsob, jak dosáhnout úspor a změn v počtu zaměstnanců, následně začne projednávání návrhů organizačních změn ke snížení stavu zaměstnanců s místně příslušnými odborovými organizacemi. Odborové centrály budou průběžně informovány.

 


 

 

Otevřený dopis odborových organizací působících na české železnici předsedovi Vlády České republiky

 

Vážený pane premiére,

vzhledem k tomu, že v rámci připomínkového řízení k návrhu vládního ozdravného balíčku veřejných financí, ani při přímém jednání vlády se zástupci odborových svazů ČMKOS a ASO nedošlo k žádnému posunu ve věci našich připomínek k vládnímu návrhu,, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem. 

Plné znění otevřeného dopisu je ke stažení zde:

Otevřený dopis odborových organizací působících na české železnici předsedovi Vlády ČR, 26.6.2023.pdf

 


 

 

Sportovní den na Golfu

 

 

V pátek 23. 6. 2023 se v Sokolově v areálu Golfu potkali na Sportovní dni vyznavači pohybu z řad SŽ s HZS, IZS, aby vzájemně přátelsky poměřili své síly v Golfovém postupovém turnaji se soutěžemi všeho druhu.

Tuto akci pořádá odborová organizace DUO za finanční podpory Správy železnic.

Pod vedením trenérů na zdejším odpališti a jamkovišti měli účastníci možnost naučit se také různé golfové triky. Zaujalo to malé i velké návštěvníky Sportovní dne. Tento den byl plný soutěží a hudby. Všichni odcházeli spokojení plni zážitků. S radostí, třeba jen z toho že si mohli popovídat s kolegou, s kterým se dlouho neviděl. A o to jde především - setkávat se a držet spolu. Na tuto akci byli pozváni hosté předseda DUO Zdeněk Fojtík s manželkou, členové ZO DUO Cheb Pavol Macko, Věrka Kozánková.

Na celé klání spravedlivým okem dohlížel garant Jiří Javůrek s manželkou Janou a od stolku s prezenční listinou Jiří Weis. Velké poděkování patří Městské Policii Sokolov za tematické vyprávění a připravené dětské soutěže a také našim hasičům ze SŽ JPO Cheb za ukázku hasičských vozů včetně vybavení.

Velký díky si zaslouží i velitel JPO Cheb Bc. Petr Truhlář, který celou akci moderoval. Jeho poutavý komentář zaujal malé i velké účastníky Sportovní dne.

c085d402-280c-447e-88bf-1a0db524fe64.jfif 

d7e4c854-9a16-4e03-bd0b-8f3f1dc7ed07.jfif

 


 

 

DUO na Sněmu HSRS

Spoluzakládající a stále jeden z nejvýznamnějších a nejaktivnějších členů Hospodářské a sociální rady Sokolovska, kterým Demokratická Unie Odborářů je, se 20. 6 2023 v zastoupení svého předsedy Zdeňka Fojtíka zúčastnila jejího každoročního Sněmu. Předseda HSRS Jan Picka předložil účastníkům Sněmu zprávu o činnosti HSRS za uplynulý rok a nastínil témata, kterými se HSRS má zabývat v budoucnu. Zazněly také zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí při HSRS, tj. Dopravní komise, Školské komise a Komise pro rozvoj regionu. Dopravní komise poukázala zejména na dvě dlouhodobá témata, jimiž je obnova tzv. Slavkovské dráhy a téma systému integrované dopravy v Karlovarském kraji, která má ve svém rozvoji ještě své nevyužité možnosti. Inspiraci pro její rozvíjení je možné najít např. v Ústeckém kraji, ale i v jiných regionech České republiky. Školská komise zase upozornila na potřebu investic do vzdělávacího systému v sokolovském okrese, díky čemuž se podařilo dosáhnout účelové alokace částky ve výši 100 mil. Kč právě pro školy na Sokolovsku. Komisi pro místní rozvoj se podařilo oprášit a znovu oživit projekt na vznik zoologické zahrady v Sokolově. Ta iniciovala také jednání o vzniku místního Dinoparku. Projekt podporuje jak Karlovarský kraj, tak i Sokolovská uhelná a.s., na jejíchž pozemcích mají atrakce vzniknout. HSRS tak prokazuje oprávněnost své existence, přestože jí ještě před dvěma lety hrozilo ukončení činnosti z důvodu odchodu některých významných členů a z toho plynoucích finančních potíží.

 


 

 

Naši funkcionáři se vzdělávají

 

Ve dnech 7. až 9. června 2023 se uskutečnil vzdělávací seminář pro předsedy, místopředsedy, funkcionáře odborových organizací. Seminář pravidelně pořádají kolegové z OSŽ.

V tomto roce se členové odborové organizace zúčastnili už dvou takovýchto vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny zejména na problematiku BOZP. Seminář určený odborovým funkcionářům probíhal v unikátním prostředí lesní chaty v Kořenově a byl věnován především právním, organizačním a dalším souvisejícím tématům.

  

3752cef3-3a59-43c6-a127-f8f8ce2b1fd2.jfif

 

Naši účastníci semináře (zleva): Martin Boháč, předseda ZO DUO Cheb, Eliška Stejskalová, místopředsedkyně FS DUO při ČD, a.s. a Tomáš Berka, předseda ZO DUO Karlovy Vary

 


  

 

Již popáté za krásou Krušných hor 

Už 5. ročník výpravy v rámci „Poznávání Krušných hor“ se uskutečnil o víkendu 20. - 21. května 2023. Zaměstnanci ČD z řad členů ZO DUO Cheb překonali pěšky nejen nemalé stoupání ze Stráže nad Ohří, ale i mnohá další úskalí, která číhala na cestě krušnohorskou přírodou, aby za tónů kytary prozkoumali Horní hrad. Zde účastníky čekalo nejen nocování se strašidly a pávy, ale také grilované překvapení a dobrý mok jako odměna za náročné putování. Zpáteční cesta k vlaku vedla údolím řeky Ohře, jehož malebnost nás provázela na každém kroku. Krásných pár kilometru v nohou a kupa zábavy zanechala blažený pocit a krásnou vzpomínku v každém z účastníků. Tak tedy, přátelé a kamarádi… příští rok zase v Krušnohoří!

Eliška Stejskalová

4a0bfed9-f842-47f5-b846-02a202753ffd2.jfif

9607a4ac-6d04-47f7-bc09-a3451093ea6a.jfif

e7bed88f-1071-418b-9323-0847bf807626.jfif

eca149b0-a09a-40a4-9e8e-e300b437daed.jfif

b49de283-66d4-4aac-b516-c1bb4833077e.jfif

c802f3c8-fd00-48c2-bb59-63fe5d413616.jfif


 

Rodinný sportovní den v Mirákulu

 

Od pátku do neděle probíhal v zábavním parku Mirákulum rodinný sportovní den, který pořádala Správa železnic ve spolupráci

s Demokratickou Unií Odborářů ZO Karlovarsko (DUO). Na páteční den byla pro zaměstnance a jejich děti připravena plavba parníkem

z Poděbrad do Nymburka. V sobotu po snídani jsme všichni odjeli

do zábavného parku Mirákulum, kde byla připravena spousta zábavy nejen pro děti, ale i pro rodiče. Po návratu do kempu se po večeři všichni sešli u společného ohně, aby celou akci zhodnotili. V neděli po snídani někteří navštívili akci Lodě na Labi, která se konala

v Nymburku.

Děkujeme zaměstnavateli, že akci zorganizoval.


 

IMG_20230506_104259[1].jpg


 

Dopis ministru dopravy ČR 

Dopis MD, s. 1.JPG

 Dopis MD, s. 2.JPG

 Dopis MD, s. 3.JPG

Dopis MD, s. 4.JPG

Ke stažení zde: Dopis MD ČR.pdf

 


 

Předseda DUO se zúčastnil jednání

Výkonného výboru HSRS

 

13. března 2023 se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru Hospodářské a sociální rady Sokolovska, kterého se jako stálý host zúčastnil také předseda DUO p. Zdeněk Fojtík. Na jednání HSRS byly projednávány otázky dalšího rozvoje regionu Sokolovska v návaznosti na připravované projekty v rámci spravedlivé územní transformace. Karlovarský kraj, jako jeden ze tří tzv. strukturálně postižených regionů (spolu s krajem Ústeckým a Moravsko-slezským), tak má příležitost napomoci svému dalšímu rozvoji právě s využitím finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci. Diskuse se vede, které projekty podpořit. HSRS se domnívá, že by se mělo jednat především o projekty s dopadem do území Sokolovska, které bylo nejvíce zatíženo negativními dopady důlní činnosti.

 

20230313_154745.jpg


 

 

Jednání Výkonného výboru DUO

 

21. února 2023 proběhlo jednání Výkonného výboru DUO, na kterém byla mj. projednána informace o hospodaření DUO. Projednána byla také informace Kontrolní komise DUO, která provedla kontrolu v ZO DUO Karlovarsko. V případě zájmu o podrobnosti je Zápis z jednání VV DUO k nahlédnutí o předsedy DUO.

 


 

Ustavující konference Firemní sekce DUO při ČD, a.s. 

Dne 18. února 2023 proběhla v Chebu za účasti předsedy DUO p. Zdeňka Fojtíka ustavující konference Firemní sekce DUO při ČD, a.s. Delegáti zvolili členy Výboru FS DUO při ČD, a.s. v čele s předsedou p. Martinem Boháčem.

Členská schůze ZO DUO Cheb.jfif


   

Poslední letošní odborové jednání na

30.12.2022 došlo k podpisu 1.změny PKS, v samostatné rubrice Podniková kolektivní smlouva je celý dokument ve znění této změny. Samostatnou 1.změnu PKS najdete zde. 


Poslední společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý dne 20. 12. 2022 v sídle Správy železnic v Praze.
karta Edenred.jpgNa programu jednání bylo projednání návrhu informačního letáku k digitální zaměstnanecké kartě od společnosti Edenred. Karty jsou již k dispozici na organizačních jednotkách a budou následně distribuovány jednotlivým zaměstnancům. V prvním pololetí roku 2023 se provede průzkum mezi zaměstnanci ohledně využívání a zkušenostem s aplikací pro získání zpětné vazby a vyhodnocení nového benefitu.

Vzhledem k posunutí termínu zasedání Vlády ČR na 21. 12. 2022 a předpokládanému schválení nové výše minimální mzdy a zaručené mzdy ve skupině prací 8 nebylo možné uzavřít první změnu PKS SŽ pro rok 2023, která na změnu bude reagovat v TS 1, v TS 15 a TS 16. První změna bude projednána pouze elektronickou formou.
V dalších bodech programu došlo ke sjednání dohody o uvolňování odborových funkcionářů a dohody o spolupořádání kulturních a sportovních akcí z FKSP.
V závěru popřál ředitel O10 všem přítomným poklidný závěr roku.

_______________________________________________________

Aktualizované informace k pojištění odpovědnosti najdete v příslušné záložce menu, případně zde ve formátu pdf.

_______________________________________________________

4.Sjezd Demokratické Unie Odborářů

22.září 2022 proběhl na statku Bernard v Královském Poříčí 4.Sjezd Demokratické Unie Odborářů. Kromě zhodnocení uplynulého období a plánů do dalšího volebního období proběhla volba funkcionářů DUO, dále Sjezd potvrdil stávající úspěšnou spolupráci s OSŽ.

Výkonný výbor zvolený 4.Sjezdem DUO

1. Zdeněk Fojtík - ČD Cargo, a. s.

2. Jiří Javůrek - Správa železnic, státní organizace

3. Josef Bečvář - ČD Cargo, a. s.

4. Tomáš Berka - Správa železnic, státní organizace

5. Richard Kejmar - Správa železnic, státní organizace

6. Petr Krause - České dráhy, a.s.

7. Tomáš Bartoš - Správa železnic, státní organizace

Podle rozhodnutí delegátů 4.Sjezdu DUO obhájil funkci předsedy DUO pan Zdeněk Fojtík, místopředsedou DUO se stal pan Jiří Javůrek.

Výkonný výbor.jpg

Předseda DUO Zdeněk Fojtík.jpgZdeněk Fojtík obhájil své místo ve Výkonném výboru a udržel si důvěru delegátů sjezdu, kteří jej svým jednomyslným rozhodnutím potvrdili ve funkci předsedy DUO pro další období. Zdeněk Fojtík stál u zrodu Svazu a rád by tak pokračoval v započaté práci, neboť dle svých slov nerad odchází od rozdělané práce. V pozici předsedy se chce zasadit především o to, aby Svaz nadále fungoval.
Za svůj hlavní úkol proto považuje zajistit a připravit do budoucna svého důstojného následovníka, resp. kandidáta, který by se mohl kvalifikovaně ujmout funkce předsedy Svazu. Také si velmi dobře uvědomuje, že nemůžeme být spokojeni se vším, co děláme. Rád by proto vytvořil z nově zvolených členů Výkonného výboru a dalších funkcionářů dobře fungující tým lidí, kteří si vezmou za své zodpovědné plnění úkolů vzešlých z dnešního sjezdu.

Místopředseda DUO Jiří Javůrek.jpgJiří Javůrek nejen obhájil funkci člena Výkonného výboru, ale byl také zvolen do funkce místopředsedy Demokratické unie odborů. Svou novou pozici vnímá především jako apolitickou aktivitu. V rámci svého působení by rád napomohl ke vnímání odborové organizace jako moderní, dynamické a progresívní platformy, která poskytuje svým členům odborný a profesionální servis při řešení jejich pracovněprávních problémů, a je tak silným, atraktivním a užitečným partnerem nejen pro stávající členy organizace, ale i pro ty spolupracovníky, kteří zatím členy nejsou.

Člen VV DUO Hospodář Josef Bečvář.jpgJosef Bečvář obhájil funkci člena Výkonného výboru. Jako hospodář bude i nadále usilovat o vyrovnané hospodaření odborové organizace a její finanční stabilitu. Plně si uvědomuji, že je ve své funkci především pro členy, kterým je vždy připraven být nápomocen při řešení jejich problémů.

Člen VV DUO Petr Krause.jpgPetr Krause obhájil funkci člena Výkonného výboru. Smysl působení ve Výkonném výboru vidí
především v práci pro své spolupracovníky. V novém funkčním období chce pokračovat se svým krédem názorové otevřenosti, třebaže bude i kritická. Proto prosí všechny členy, aby se neostýchali jej oslovit se svými pracovními problémy.
Člen VV DUO -  Svazový inspektor BOZP Tomáš Bartoš.jpgTomáš Bartoš je nově zvoleným členem Výkonného výboru. Svým působením se chce ve své funkcinzasadit o zlepšení a zintenzívnění komunikace se členskou základnou, zejména v oblasti BOZP, neboť je toho názoru, že členům často chybí řada informací. Členům také vzkazuje, že se na něj mohou kdykoliv s důvěrou obracet a těší se na vzájemnou spolupráci.

Člen VV DUO - místopředsda FS DUO při SŽ Richard Kejmar.jpgRichard Kejmar patří k nově zvoleným členů Výkonného výboru. Ve své funkci chce nasměrovat své úsilí a zasadit se především o zlepšení pracovních podmínek svých kolegyní a kolegů na pracovištích, neboť si je vědom obtíží a těžkostí zejména těch v ekonomicko-sociální oblasti, který dnes zaměstnanci musejí čelit. Byl by také velmi rád, aby se na něj spolupracovníci obraceli se vším, co je trápí a s čím by byl schopen jim pomoci.

Člen VV DUO - člen FS DUO při SŽ Tomáš Berka.jpgTomáš Berka je novým členem Výkonného výboru DUO. Důvodem, pro který se rozhodl ucházet se o funkci člena Výkonného výboru, je snaha zvýšit zájem o činnost odborové organizace u mladší generace, popularizovat odborovou činnost a zdůrazňovat jejich důležitost při zastupování zájmů zaměstnanců. Rád by do činnosti organizace přinesl moderní způsoby komunikace se členskou základnou a byl také zástupcem mladší generace v řadách svých spolupracovníků.

Na jednání Výkonného výboru DUO dne 20.12.2022 rezignoval k 31.12. 2022 na svou funkci člen VV DUO pan Petr Krause. Výkonný výbor navrhl kooptovat pana Martina Boháče k 1.1.2023, který byl následně Konferencí DUO do funkce zvolen.

fotogalerie 4.Sjezdu DUO

 ______________________________________________________

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437