Vítejte na webových stránkách Demokratické Unie Odborářů.

Pojďte s námi rozvíjet naší mladou a dynamickou odborovou organizaci, na základě solidarity a zlepšování vztahů na pracovištích. Naší prioritou je hned několik věcí:

     A) Rychlý přístup k informacím od zaměstnavatele k vám. Používáme nejmodernější a nejrychlejší IT technologie soc. sítě.

Stačí zadat jen váš souhlas k odesílání zpráv.

     B) Zajištujeme kompletní servis pro členy, Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.

     C) Vaše přímá komunikace s námi při tvoření PKS, SF, FKSP, předpisů a různých pracovních dokumentů.

     D) Zajistíme okamžité řešení k odstraňování závad z BOZP

     E) Naši členové Výborů vám pomohou získávat co nejvíce benefitů od zaměstnavatele. (příspěvky na rekreace až 20 000,- a sportovní a kulturní akce bez omezení, příspěvky na DLT)

     F) Zajišťování pravidelných kulturních a sportovních hromadných akcí pro všechny zaměstnance a členy, za účelem seznamování se s i kolegy z jiných okresů

Když má náš člen všechny informace, které pro svou práci potřebuje, tak si dokáže svá práva obhájit během normálního pracovního procesu. Dokáže si ohlídat veškeré příplatky, benefity, BOZP, práva i povinnosti. To je právě to, v čem jsme kolikrát o dva kroky vpřed.

 

_______________________________________________________ 

AKTUÁLNĚ


 

Předseda DUO se zúčastnil jednání

Výkonného výboru HSRS

 

13. března 2023 se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru Hospodářské a sociální rady Sokolovska, kterého se jako stálý host zúčastnil také předseda DUO p. Zdeněk Fojtík. Na jednání HSRS byly projednávány otázky dalšího rozvoje regionu Sokolovska v návaznosti na připravované projekty v rámci spravedlivé územní transformace. Karlovarský kraj, jako jeden ze tří tzv. strukturálně postižených regionů (spolu s krajem Ústeckým a Moravsko-slezským), tak má příležitost napomoci svému dalšímu rozvoji právě s využitím finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci. Diskuse se vede, které projekty podpořit. HSRS se domnívá, že by se mělo jednat především o projekty s dopadem do území Sokolovska, které bylo nejvíce zatíženo negativními dopady důlní činnosti.

 

20230313_154745.jpg


 

 

Jednání Výkonného výboru DUO

 

21. února 2023 proběhlo jednání Výkonného výboru DUO, na kterém byla mj. projednána informace o hospodaření DUO. Projednána byla také informace Kontrolní komise DUO, která provedla kontrolu v ZO DUO Karlovarsko. V případě zájmu o podrobnosti je Zápis z jednání VV DUO k nahlédnutí o předsedy DUO.

 


 

Ustavující konference Firemní sekce DUO při ČD, a.s. 

Dne 18. února 2023 proběhla v Chebu za účasti předsedy DUO p. Zdeňka Fojtíka ustavující konference Firemní sekce DUO při ČD, a.s. Delegáti zvolili členy Výboru FS DUO při ČD, a.s. v čele s předsedou p. Martinem Boháčem.

Členská schůze ZO DUO Cheb.jfif

Členská schůze ZO DUO Cheb. 2.jfif


   

Poslední letošní odborové jednání na

30.12.2022 došlo k podpisu 1.změny PKS, v samostatné rubrice Podniková kolektivní smlouva je celý dokument ve znění této změny. Samostatnou 1.změnu PKS najdete zde. 


Poslední společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý dne 20. 12. 2022 v sídle Správy železnic v Praze.
karta Edenred.jpgNa programu jednání bylo projednání návrhu informačního letáku k digitální zaměstnanecké kartě od společnosti Edenred. Karty jsou již k dispozici na organizačních jednotkách a budou následně distribuovány jednotlivým zaměstnancům. V prvním pololetí roku 2023 se provede průzkum mezi zaměstnanci ohledně využívání a zkušenostem s aplikací pro získání zpětné vazby a vyhodnocení nového benefitu.

Vzhledem k posunutí termínu zasedání Vlády ČR na 21. 12. 2022 a předpokládanému schválení nové výše minimální mzdy a zaručené mzdy ve skupině prací 8 nebylo možné uzavřít první změnu PKS SŽ pro rok 2023, která na změnu bude reagovat v TS 1, v TS 15 a TS 16. První změna bude projednána pouze elektronickou formou.
V dalších bodech programu došlo ke sjednání dohody o uvolňování odborových funkcionářů a dohody o spolupořádání kulturních a sportovních akcí z FKSP.
V závěru popřál ředitel O10 všem přítomným poklidný závěr roku.

_______________________________________________________

Aktualizované informace k pojištění odpovědnosti najdete v příslušné záložce menu, případně zde ve formátu pdf.

_______________________________________________________

4.Sjezd Demokratické Unie Odborářů

22.září 2022 proběhl na statku Bernard v Královském Poříčí 4.Sjezd Demokratické Unie Odborářů. Kromě zhodnocení uplynulého období a plánů do dalšího volebního období proběhla volba funkcionářů DUO, dále Sjezd potvrdil stávající úspěšnou spolupráci s OSŽ.

Výkonný výbor zvolený 4.Sjezdem DUO

1. Zdeněk Fojtík - ČD Cargo, a. s.

2. Jiří Javůrek - Správa železnic, státní organizace

3. Josef Bečvář - ČD Cargo, a. s.

4. Tomáš Berka - Správa železnic, státní organizace

5. Richard Kejmar - Správa železnic, státní organizace

6. Petr Krause - České dráhy, a.s.

7. Tomáš Bartoš - Správa železnic, státní organizace

Podle rozhodnutí delegátů 4.Sjezdu DUO obhájil funkci předsedy DUO pan Zdeněk Fojtík, místopředsedou DUO se stal pan Jiří Javůrek.

Výkonný výbor.jpg

Předseda DUO Zdeněk Fojtík.jpgZdeněk Fojtík obhájil své místo ve Výkonném výboru a udržel si důvěru delegátů sjezdu, kteří jej svým jednomyslným rozhodnutím potvrdili ve funkci předsedy DUO pro další období. Zdeněk Fojtík stál u zrodu Svazu a rád by tak pokračoval v započaté práci, neboť dle svých slov nerad odchází od rozdělané práce. V pozici předsedy se chce zasadit především o to, aby Svaz nadále fungoval.
Za svůj hlavní úkol proto považuje zajistit a připravit do budoucna svého důstojného následovníka, resp. kandidáta, který by se mohl kvalifikovaně ujmout funkce předsedy Svazu. Také si velmi dobře uvědomuje, že nemůžeme být spokojeni se vším, co děláme. Rád by proto vytvořil z nově zvolených členů Výkonného výboru a dalších funkcionářů dobře fungující tým lidí, kteří si vezmou za své zodpovědné plnění úkolů vzešlých z dnešního sjezdu.

Místopředseda DUO Jiří Javůrek.jpgJiří Javůrek nejen obhájil funkci člena Výkonného výboru, ale byl také zvolen do funkce místopředsedy Demokratické unie odborů. Svou novou pozici vnímá především jako apolitickou aktivitu. V rámci svého působení by rád napomohl ke vnímání odborové organizace jako moderní, dynamické a progresívní platformy, která poskytuje svým členům odborný a profesionální servis při řešení jejich pracovněprávních problémů, a je tak silným, atraktivním a užitečným partnerem nejen pro stávající členy organizace, ale i pro ty spolupracovníky, kteří zatím členy nejsou.

Člen VV DUO Hospodář Josef Bečvář.jpgJosef Bečvář obhájil funkci člena Výkonného výboru. Jako hospodář bude i nadále usilovat o vyrovnané hospodaření odborové organizace a její finanční stabilitu. Plně si uvědomuji, že je ve své funkci především pro členy, kterým je vždy připraven být nápomocen při řešení jejich problémů.

Člen VV DUO Petr Krause.jpgPetr Krause obhájil funkci člena Výkonného výboru. Smysl působení ve Výkonném výboru vidí
především v práci pro své spolupracovníky. V novém funkčním období chce pokračovat se svým krédem názorové otevřenosti, třebaže bude i kritická. Proto prosí všechny členy, aby se neostýchali jej oslovit se svými pracovními problémy.
Člen VV DUO -  Svazový inspektor BOZP Tomáš Bartoš.jpgTomáš Bartoš je nově zvoleným členem Výkonného výboru. Svým působením se chce ve své funkcinzasadit o zlepšení a zintenzívnění komunikace se členskou základnou, zejména v oblasti BOZP, neboť je toho názoru, že členům často chybí řada informací. Členům také vzkazuje, že se na něj mohou kdykoliv s důvěrou obracet a těší se na vzájemnou spolupráci.

Člen VV DUO - místopředsda FS DUO při SŽ Richard Kejmar.jpgRichard Kejmar patří k nově zvoleným členů Výkonného výboru. Ve své funkci chce nasměrovat své úsilí a zasadit se především o zlepšení pracovních podmínek svých kolegyní a kolegů na pracovištích, neboť si je vědom obtíží a těžkostí zejména těch v ekonomicko-sociální oblasti, který dnes zaměstnanci musejí čelit. Byl by také velmi rád, aby se na něj spolupracovníci obraceli se vším, co je trápí a s čím by byl schopen jim pomoci.

Člen VV DUO - člen FS DUO při SŽ Tomáš Berka.jpgTomáš Berka je novým členem Výkonného výboru DUO. Důvodem, pro který se rozhodl ucházet se o funkci člena Výkonného výboru, je snaha zvýšit zájem o činnost odborové organizace u mladší generace, popularizovat odborovou činnost a zdůrazňovat jejich důležitost při zastupování zájmů zaměstnanců. Rád by do činnosti organizace přinesl moderní způsoby komunikace se členskou základnou a byl také zástupcem mladší generace v řadách svých spolupracovníků.

Na jednání Výkonného výboru DUO dne 20.12.2022 rezignoval k 31.12. 2022 na svou funkci člen VV DUO pan Petr Krause. Výkonný výbor navrhl kooptovat pana Martina Boháče k 1.1.2023, který byl následně Konferencí DUO do funkce zvolen.

fotogalerie 4.Sjezdu DUO

 ______________________________________________________

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437