10 let s Vámi.jpg

Po registraci na Ministerstvu vnitra ČR se fakticky datuje vznik DUO na 15. březen 2011.....(Wikipedie)

Skutečně už je to deset let, která jsme strávili společně. Děkujeme Vám za ně a těšíme se na další společné roky a desetiletí.

 _______________________________________________________

logo FSČR.jpgDUO_000malé.JPG25.března zvolila Celostátní rada předsedů základních organizací nové vedení Federace strojvůdců. Přejeme prezidentovi Jaroslavu Vondrovicovi i ostatním členům Prezídia FSČR hodně sil ke zdolávání překážek v jejich nelehké práci a vzhledem k aktuální situaci samozřejmě především pevné zdraví!

_______________________________________________________

Informace pro zaměstnace Správy železnic - čerpání KOP 2021

________________________________________________________

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2021 ze dne 26. 2. 2021

Formou videokonference dnes pokračovalo jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových organizací při SŽ o podobě třetí změny PKS SŽ na rok 2021. Po zapracování podnětů jednotlivých stran došlo ke shodě nad podobou 3. změny PKS SŽ na rok 2021, kdy

  • a) od 1. 3. 2021 bude moci ze strany zaměstnavatele docházet k úhradě testů COVID-19 v souvislosti s výkonem práce na zaměstnavatelem určených pracovištích
  • b) od 1. 4. 2021 bude u SŽ poskytován stravenkový paušál a na základě žádostí zaměstnanců (způsob bude zveřejněn v samostatném pokynu v průběhu měsíce března) bude moci zaměstnanec požádat o poskytování stravování formou papírových poukázek či eStravenek. V tomto pokynu bude řešen i výkon práce přesčas, který má charakter směny.

______________________________________________________

Ve čtvrtek 17. 12. 2020, byla ve společnosti ČD Cargo, a. s., podepsána Podniková kolektivní smlouva

na období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022. Zaměstnavatel se společně s odborovými organizacemi dohodl na růstu tarifních mezd o 2 % a na ponechání dosavadních zaměstnaneckých benefitů.

 

______________________________________________________

20201125_105820.jpg

 

Výkonný výbor Demokratické Unie Odborářů na svém zasedání jednomyslně rozhodl o poskytnutí finančního příspěvku 20000,-Kč z Podpůrného fondu paní Janě Jindřichové, která při výkonu funkce vlakvedoucí utrpěla vážná zranění při železniční nehodě u Perninku 7.července 2020.

20201125_110259.jpg

_______________________________________________________

Kolektivní smlouva pro rok 2021 u SŽ podepsána!

 

PKS SŽDC 1.jpeg

 

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

 

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

PKS SŽDC 2.jpeg

 Sjednání kolektivní smlouvy SŽ pdf

_______________________________________________________

Kolektivní smlouva pro rok 2021 u ČD podepsána!

Kolektivní smlouvy na rok 2021 garantuje v zásadě všechny dosavadní benefity, nárůst tarifních mezd o 2% a další 1% vyplacené na konci roku 2021 – to za předpokladu, že se nám všem „lidově řečeno“ ekonomicky podaří překonat všechny očekávané obtíže.

Jedinou změnou (vyjma technických) tedy je zakotvení možnosti použití institutu § 209 ZP, kdy došlo k dohodě nad podmínkami případné potřeby omezení kapacit při poklesu výkonů v důsledku pandemie či nouzového stavu, které mohou být uplatněny i v roce 2020 a dále zvýšení týdenního fondu pracovní doby pro administrativní zaměstnance na 38,5hod/týden.

Zároveň byla dojednána i dohoda ohledně pravidel a rozpočtu pro čerpání Sociálního fondu v roce 2021 (téměř identické s letošním rokem).  Jediná změna spočívá v dohodě zajistit počáteční vklad a stálý příspěvek (2% z celkové tvorby SF) do nově vzniklého Nadačního fondu „Železnice srdcem“, který vznikl na pomoc všem železničářům a jejich rodinám postižených tragickými a závažnými životními situacemi.

______________________________________________________

massage-pictogram-1.jpg

Demokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje. Poukazy za zvýhodněnou cenu 150,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky do bazénu v Sokolově (45,-Kč) a Aquafora ve Františkových Lázních (125,-Kč) prodává za zvýhodněnou cenu hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Zdeněk Fojtík

předseda DUO

 

TOPlist

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437