Jednani .jpg

V úterý 10. května 2022 proběhla členská schůze naší ZO DUO Karlovarsko v restauraci Charlie’s PUB v Sokolově. Za účasti 40 členů proběhla volba nového Výboru ZO DUO Karlovarsko a kontrolní komise na další volební období 2022 – 2027. Dále byli zvoleni delegáti na Konferenci DUO, Sjezd DUO a kandidáti do VV DUO. Schůze také schválila vedení účetnictví ZO DUO Karlovarsko odbornou účetní firmou, která bude vybrána. Host členské schůze, pan Zdeněk Fojtík, ve svém příspěvku mimo jiné oznámil svou opětovnou kandidaturu do VV DUO a požádal o podporu. V dalším programu se jednalo o návrzích na akce z prostředků FKSP, které se budou konat v příštím roce a akcích z fondu ZO DUO Karlovarsko.

Členská schůze proběhla v přátelském leč činorodém duchu a byla precizně připravena. Za to patří velký dík především Tomášovi Berkovi a Jirkovi Javůrkovi.

 

_______________________________________________________

Sportovní den SŽ s HZS

ATT00001.png

_______________________________________

massage-pictogram-1.jpgDemokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje k paní Štáhlovské v Sokolově. Poukazy za poloviční cenu 150,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky na dvouhodinový pobyt v bazénu v Sokolově prodává s padesátiprocentní slevou za cenu 55,-Kč hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 

_______________________________________________________

Pojištění odpovědnosti - důležité upozornění!

 

POZOR: Škoda do 1 000Kč není součástí pojistného plnění.  

V posledním období dochází ke zvýšenému počtu škodních událostí (z nedbalosti), kdy se zaměstnanci - členové DUO obrací s žádostí o pomoc při jejich řešení na funkcionáře ZO DUO.

pojištění odpovědnosti.jpgoznámení škodní události.jpg

 

 

 

vykřičník.png 

 

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Zdeněk Fojtík

předseda DUO

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437