1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 28. 8. 2019

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období (PKS) od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 a o návrhu nové PKS od 1. 1. 2020. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení těchto jeho návrhů.

Návrh zaměstnavatele 3. změny stávající PKS s účinností do 31. 12. 2019:

· zavedení nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2019 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v letošním roce.

Předložený návrh zaměstnavatele PKS od 1. 1. 2020 zachovává zaměstnancům stávající benefity a způsob odměňování. Obsahuje tyto nejvýznamnější změny:

· účinnost PKS na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;

· poskytování nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2020 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2021 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v roce 2020 a dále podmínky pro vyplacení příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 zaměstnancům, kterým vznikne pracovní poměr v období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020;

· posílení motivační složky mzdy – výkonové odměny: zvýšení minimální výše objemu mzdových nákladů pro výplatu výkonové odměny o 1 % mzdových tarifů z výše 5, 7 % na výši 6, 7 % mzdových tarifů;

· zrušení poskytování zvláštní odměny zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících (zaměstnanci SŽDC v roce 2020 nebudou tyto činnosti již vykonávat);

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 30. 9. 2019.

Dále došlo k podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2019, zástupci 6 odborových organizací. V kolektivním vyjednávání bude pokračováno po podpisu všech odborových centrál.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 1. 10. 2019 v Berouně.

_______________________________________________________

Den železnice propozice.jpg

______________________________________________________

Setkání s ministrem dopravy

Ťok rozloučení.JPG9.dubna se sešli zástupci odborových centrál působících na železnici s odstupujícím ministrem dopravy Danem Ťokem. V přátelském duchu se odboráři s panem ministrem rozloučili a popřáli mu mnoho úspěchů do dalšího profesního i osobního života. Náplní schůzky byly také diskuse o nejožehavějších tématech české železnice, především o podobě trhu veřejné dopravy, o další strategii v oblasti nakládání s vlastnickými podíly ČD, a.s. v dceřinných společnostech a také o tématu  pro zaměstnance železnice nejcitlivějším - o podobě zaměstnaneckých jízdních výhod po uplynutí prolongačního období 2019.

_______________________________________________________

Režijky v ohrožení?

Ačkoliv memorandum z roku 2017 vyřešilo spory kolem zaměstnaneckých jízdních výhod, předseda podvýboru pro dopravu a poslanec za ANO Martin Kolovratník riskuje narušení sociálního smíru svým pozměňovacím návrhem zákona o drahách, který by zbavil České dráhy povinnosti uznávat režijky. Demokratická Unie Odborářů proti tomuto návrhu důrazně protestuje a připojuje se k aktivitě OSŽ hájit existenci zaměstnaneckých jízdních výhod všemi dostupnými prostředky. Ústředí OSŽ ustanovilo stávkový výbor, který je v případě dalšího projednávání pozměňovacího návrhu zákona zplnomocněn vyhlásit stávkovou pohotovost.

Hospodářský výbor PSP na svém zasedání 3.4.2019 po rozsáhlé diskusi pozměňovací návrh ODMÍTL! Zaměstnanecké jízdní výhody však nadále stojí v čele našeho zájmu a budeme jim věnovat maximální pozornost, především vývoji po skončení prolongačního období 2019.

_______________________________________________________

Novinky na webu Demokratické Unie Odborářů

Aktualizovali jsme kontakty u některých funkcionářů, některé úplně zmizely. To má zčásti na svědomí GDPR, zčásti ukončení činnosti nebo změna profesního zařazení některých osob. Právě z tohoto důvodu přestali pracovat ve Firemní sekci SŽDC Monika Baronová a Josef Bečvář. Noví členové byli dovoleni na konferenci FS v únoru, stali se jimi Jiří Miksa a Tomáš Berka. Ke změnám došlo ve složení Kontrolní komise a u některých inspektorů BOZP. Všem, kteří v orgánech DUO ukončili svoji činnost, za odvedenou práci děkujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich další činnosti, nově zvoleným funkcionářům pak dostatek síly i trpělivosti k odborové práci.

Nejvýraznější a pro členy jistě nejzajímavější změnou je aktualizace pojistných podmínek u pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli (tzv. pojistka na blbost). Došlo k navýšení pojistných plnění a výraznému rozšíření oblastí, kdy k plnění nyní bude docházet. Stručné shrnutí rozsáhlých výhod, které aktualizované pojištění přináší, najdete v tradiční položce menu.

_______________________________________________

 Penzion Zámeček Milada v České Kubici pořádá slevové akce pro členy Demokratické Unie Odborářů.

plakát  Milada.jpgAkce obsahuje pobyt pro dvě osoby na 3 dny (dvě noci)  s polopenzí. Cena činí 2990,- kč. K uplatnění této slevy  je nutné mít vytištěný dárkový poukaz vydaný Demokratickou Unií Odborářů.
duo sleva.JPG

________________________________________________

massage-pictogram-1.jpg

Demokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje. Poukazy za poloviční cenu 125,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky do bazénu v Sokolově a Aquafora ve Františkových Lázních prodává za zvýhodněnou cenu hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Vladimír Končal

administrátor DUO

 

TOPlist

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

v.koncal@email.cz

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437