Vítejte na webových stránkách

Demokratické Unie Odborářů.

 

Pojďte s námi rozvíjet naší mladou a dynamickou odborovou organizaci, na základě solidarity a zlepšování vztahů na pracovištích. Naší prioritou je hned několik věcí:

     A) Rychlý přístup k informacím od zaměstnavatele k vám. Používáme nejmodernější a nejrychlejší IT technologie soc. sítě.

Stačí zadat jen váš souhlas k odesílání zpráv.

     B) Zajištujeme kompletní servis pro členy, Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.

     C) Vaše přímá komunikace s námi při tvoření PKS, SF, FKSP, předpisů a různých pracovních dokumentů.

     D) Zajistíme okamžité řešení k odstraňování závad z BOZP

     E) Naši členové Výborů vám pomohou získávat co nejvíce benefitů od zaměstnavatele. (příspěvky na rekreace až 20 000,- a sportovní a kulturní akce bez omezení, příspěvky na DLT)

     F) Zajišťování pravidelných kulturních a sportovních hromadných akcí pro všechny zaměstnance a členy, za účelem seznamování se s i kolegy z jiných okresů

Když má náš člen všechny informace, které pro svou práci potřebuje, tak si dokáže svá práva obhájit během normálního pracovního procesu. Dokáže si ohlídat veškeré příplatky, benefity, BOZP, práva i povinnosti. To je právě to, v čem jsme kolikrát o dva kroky vpřed.

 

_______________________________________________________ 

AKTUÁLNĚ


 

Solidární fond se plní

Jedním z témat mimořádné konference DUO 21. 11. 2023 bylo také fungování a naplňování solidárního fondu. Fond DUO zřídila pro pomoc svým členům, kteří se nepřízní osudu ocitnou v tíživé životní situaci. A že se v takové situaci může ocitnout leckdo, asi není třeba pochybovat. Vždyť někdy stačí tak málo – vážná nemoc, těžký úraz nebo odchod partnera může člověka dostat až na samotné dno. Rychlá a účinná pomoc může být v danou chvíli oním záchranným kruhem a podanou pomocnou rukou. Děkujeme proto všem, kteří se rozhodli podle svých možností dobrovolně do tohoto fondu přispět. Doposud do fondu přispěli: Zdeněk Fojtík, Richard Kejmar, Tomáš Bartoš, Eliška Stejskalová, Josef Bečvář, Václav Fojtík a Irena Remišová.

Velmi si toho vážíme a děkujeme. Přidají-li se i další, budeme rádi. Solidarita druhých může jednou pomoci třeba právě vám!

3.2.2024


 

Mimořádný sjezd zvolil nového předsedu DUO

Delegáti mimořádného sjezdu DUO, který se uskutečnil 16. 1. 2024 v Chebu, jednomyslně zvolili novým předsedou Demokratické unie Odborářů Richarda Kejmara. V čele DUO tak vystřídá dosavadního dlouholetého předsedu Zdeňka Fojtíka, který odchází na zasloužený odpočinek. Na mimořádném sjezdu byl zvolen také nový místopředseda, kterým se stal Martin Boháč.

„Jsem přesvědčen, že DUO získává v osobě Richarda Kejmara skvělého předsedu a mohu tak odejít s uspokojivým pocitem, že mám důstojného a dobrého nástupce“, říká odcházející předseda Zdeněk Fojtík.

Nově zvolený předseda Richard Kejmar by rád navázal na dobrou práci svého předchůdce. Jako hlavní a největší úkol vnímá práci na posilování DUO, a to především získáváním nových členů. Rovněž hodlá usilovat o zachování dobrého jména OS DUO, které se podařilo svazu za léta své činnosti získat.

Tento úkol zdůrazňuje i nově zvolený místopředseda Martin Boháč, který chce navázat a pokračovat v dobré práci odcházejícího předsedy, což ale nebude lehké, neboť „dosavadní předseda nastavil laťku opravdu vysoko. Budeme proto velmi rádi za jeho radu i pomoc.“

Oběma nově zvoleným funkcionářům gratulujeme a přejeme mnoho sil a úspěchů v nelehké práci. Panu Fojtíkovi děkujeme za dosavadní dobrou práci a do nové životní etapy přejeme pevné zdraví a mnoho radosti. Pan Zdeněk Fojtík ale neopouští DUO úplně – nadále zůstává členem Výkonného výboru DUO a nově zvolenému vedení tak bude nápomocen svou radou i cennými zkušenostmi. 

3.2.2024 


 

Mimořádný sjezd DUO

Dne 16. ledna 2024 se v Chebu od 15 hodin uskuteční mimořádný sjezd DUO. Důvodem je odchod stávajícího předsedy DUO pana Zdeňka Fojtíka na zasloužený odpočinek a volba nového předsedy. O závěrech mimořádného sjezdu budeme informovat.

 7.1.2024 


 

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu   na rok 2024

 Dne 30. listopadu 2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2024. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci všech 9 odborových organizací působících u této organizace. 

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2024 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 4,2 % a zachování dosavadní úrovně ostatních složek mzdy a dosavadních benefitů. Současně došlo v rámci kolektivního vyjednávání k dohodě o vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2023 ve výši 12 000 Kč zaměstnancům Správy železnic, kteří splní stanovené podmínky.  

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k dohodě, která s ohledem na složité ekonomické, finanční a legislativní podmínky příštího roku představuje pro zaměstnavatele maximální možný závazek a současně přinese v příštím roce zachování zaměstnanosti, jistotu a dobré podmínky našim zaměstnancům. Věřím, že Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA.  

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb v podmínkách nové legislativy, účinné od 1. 1. 2024, a o dalších interních normách. 

IMG-20231130-WA0025.jpg

IMG-20231130-WA0023.jpg

IMG-20231130-WA0024.jpg

30.11.2023 


 

Konference DUO v hojné účasti

21. listopadu 2023 se v Chebu uskutečnila konference Demokratické unie odborářů. Předseda DUO p. Zděnek Fojtík a předsedové jednotlivých firemních sekcí DUO podali zprávu o průběhu a vývoji jednání o Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2024. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání nebyla doposud ukončena, byly přednesené informace jen rámcové povahy. Konkrétní výsledky budou k dispozici až po skončení vyjednávání.

Účastníci konference byli informováni o rezignaci p. Jiřího Javůrka na člena Výkonného výboru DUO, místopředsedy DUO a místopředsedy FS DUO při SŽ. Jako nový člen VV byl kooptován p. Daniel Mandous, který současně rezignoval na člena Kontrolní komise DUO. Svou rezignaci na funkci předsedy DUO avizoval p. Zdeněk Fojtík, který odchází do penze a funkci předsedy bude vykonávat jen do mimořádného sjezdu DUO 16. ledna 2024, který zvolí nového předsedu, místopředsedu a členy Výkonného výboru. Podporovanými kandidáty do funkcí předsedy a místopředsedy DUO jsou p. Richard Kejmar a p. Martin Boháč. Delegáti konferenci schválili také Jednací a Volební řád připravovaného mimořádného sjezdu.

                   26.11.2023


 

Kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, ze dne 20. 11. 2023

Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh, který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).

Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních mezd.

Generální ředitel informoval o svém rozhodnutí vyplatit se mzdou za měsíc listopad 2023 všem zaměstnancům SŽ, splňujícím stanovené podmínky, jednorázovou mimořádnou odměnu (bez ohledu na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání).

Další jednání proběhne dne 30. 11. 2023 od 9:30 hod. v sídle organizace.

 20.11.2023


 

Z výjezdního kolektivního vyjednávání

o Podnikové kolektivní smlouvě

Správy železnic, státní organizace

na rok 2024  

V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl předložen dne 23. 10. 2023.

Generální ředitel podrobně představil rozpočtové možnosti zaměstnavatele a předložil návrh, který reflektuje změnu legislativy, přistoupil na část nových požadavků odborových centrál na navýšení finančního plnění zaměstnancům a zlepšení podmínek zaměstnanců SŽ, většinově zachoval benefity roku 2023 a předložil návrh zaměstnavatele k navýšení mezd. Tímto návrhem by došlo ke zlepšení podmínek všech zaměstnanců SŽ. Zástupci odborových centrál ocenili návrh zaměstnavatele, ovšem, i s ohledem na povinnosti projednávání v orgánech odborových centrál, nepřistoupili k podpisu kolektivní smlouvy. V dalších dnech výjezdního jednání budou probíhat technické úpravy textu.

Ve dnech 2. a 3. 11. 2023 pokračovalo výjezdní kolektivní jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových centrál v Benešově. V návaznosti na závěry jednání 1. 11. 2023 (za účasti generálního ředitele SŽ) byl podrobně procházen text návrhu PKS SŽ 2024. Po jednání zůstává zejména rozpor v oblasti výše sazeb tarifních mezd, smluvních mezd a v rozsahu dovolené. Drobné nesoulady zůstaly v oblasti parametrů podmínek vyplácení zvláštní odměny a výše příspěvku na stravování. Dále na dnešním jednání uvolnily OSŽ, FVČ, DUO a FŽ ČR z prostředků C-FKSP, původně určených na jimi pořádané sportovně-kulturní aktivity, 216 950 Kč ve prospěch individuálních rekreací z C-FKSP. O půlnoci 4. 11. 2023 budou prostředky v rekreacích C[1]FKSP k dispozici v personálním portálu STKR. V rámci jednání se smluvní strany seznámily se statistikou letošního čerpání FKSP a s pravděpodobnými možnostmi jeho využití v případě přijetí tzv. konsolidačního balíčku. Další jednání za účasti generálního ředitele se bude konat dne 20. 11. 2023.

                       4.11.2023 


 

Kolektivní vyjednávání zahájena

Vážené členky, vážení členové,
s přicházejícím podzimem začalo u všech zaměstnavatelů na železnici kolektivní vyjednávání. Návrhy Podnikových kolektivních smluv pro rok 2024 obsahují značné množství změn, nejen spojených z novelou Zákoníku práce a další legislativy. Vyjednávací týmy v letošním roce budou mít nesnadnou práci, uhájit především žádané benefity, které jsou první volbou v návrhu úspor jednotlivých zaměstnavatelů, a zároveň přesvědčit zaměstnavatele o navýšení mzdových tarifů. Vyjednávacím týmům přejeme mnoho úspěchu a věříme, že se jim podaří obhájit co nejvíce pro naše kolegy.

15.10.2023


 

Podpůrný fond DUO pomáhá

Na svém pravidelném jednání, dne 13.10.2023 projednal a jednohlasně odsouhlasil Výkonný výbor žádost ZO DUO Cheb o nevratný příspěvek pro svého dlouholetého člena, který se v současné době nachází v nesnadné životní situaci, pro kterou je dlouhodobě nemocný a vyčerpal již podpůrčí dobu pro poskytování finančních prostředků z nemocenského pojištění. Dlouhodobý zdravotní stav mu nadále neumožňuje výkon povolání a naše pomoc je v tomto případě nejen oprávněná, ale žádoucí. Přejeme našemu kolegovi pevné zdraví a věříme, že náš příspěvek mu pomůže odlehčit z tíživé situace, ve které se nachází. 

   15.10.23 


 

České dráhy přejdou na nový systém osobního ohodnocení

Dne 9.10.2023 se uskutečnilo jedno z posledních jednání zástupců společnosti se zástupci odborových organizací k projednání Nového systému osobního ohodnocení zaměstnanců. Tento den byly nastaveny poslední parametry jednotlivých kritérií, samostatně pro každou profesi. Zaměstnavatel nyní zpracuje předpis pro poskytování dle těchto ukazatelů a od 01.01.2024 se systém pustí do rutinní činnosti. Zaměstnavatel slibuje, že takto nastavené osobní ohodnocení pomůže lépe ocenit zaměstnance, kteří doposud byli odměňování pevným procentem, přesto si však zaslouží vyšší ohodnocení. 

15.10.2023 


 

Výsledek jednání k inflační doložce dle PKS ČD

   Vážení a milý kolegové, po jednání na GŘ ČD,a.s. je podepsána dohoda k "inflační doložce" PKS ČD, a.s. pro rok 2023. Zaměstnavatel přistoupil na vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 10.000,- Kč, společně s výplatou za měsíc srpen.

   Součástí podmínek dohody je převedení příplatků za režim práce, nepravidelný nástup a kratší směnu do tarifní mzdy od ledna 2024 a tato částka bude následně navýšena o pravidelnou valorizaci, která vzejde z kolektivního vyjednávání pro PKS ČD, a.s. na rok 2024, které se uskuteční 2.- 4. 10. 2023 v Železné Rudě. Dojde tak prakticky k dvojímu zvýšení základních tarifů.

   Příplatek za zaškolování přejde pod nově vzniklou položku "mentoring".

   Příspěvek za zdravotní a odbornou způsobilost přejde částečně do nového osobního hodnocení, které bude vypláceno převážně ve fixní a částečně variabilní části. Nové osobní ohodnocení je předmětem dalších jednání (převedení některých dalších příplatků, stanovení kritérií apod.).

   Odměna za zabránění úniku tržeb bude i nadále samostatným příplatkem, tak jako doposud.

11.8.2023 


 

Rozloučení

Po krátké nemoci nás náhle navždy opustil zakládající člen DUO, člen Výkonného výboru a dlouholetý funkcionář Antonín Kowalik. Vzpomínáme!


 

Jednání zaměstnavatele a zástupců odborových centrál

29. 6. 2023 se uskutečnilo jednání zaměstnavatele se zástupci odborových centrál, na kterém Ing. Koucký informoval o závěru porady GŘ s řediteli OŘ a SS jednak v návaznosti na připravovaný konsolidační balíček vlády ČR a také v souvislosti se snižováním provozních výdajů i v oblasti mzdových nákladů. Dopad na vzniklé další mzdové náklady se projeví i se změnou ZP při sjednávání DPČ a DPP.

Zdůraznil nutnost optimalizace v oblasti zaměstnanosti. K 1. 8. 2023 byl generálním ředitelem SŽ vyhlášen „stop stav“ přijímání nových zaměstnanců, zaměstnance lze po tomto datu přijmout pouze na základě souhlasu administrovaného prostřednictvím ředitele odboru personálního.

Ředitelé OJ mají za úkol do 31. 7. 2023 navrhnout způsob, jak dosáhnout úspor a změn v počtu zaměstnanců, následně začne projednávání návrhů organizačních změn ke snížení stavu zaměstnanců s místně příslušnými odborovými organizacemi. Odborové centrály budou průběžně informovány.

 


 

 

Otevřený dopis odborových organizací působících na české železnici předsedovi Vlády České republiky

 

Vážený pane premiére,

vzhledem k tomu, že v rámci připomínkového řízení k návrhu vládního ozdravného balíčku veřejných financí, ani při přímém jednání vlády se zástupci odborových svazů ČMKOS a ASO nedošlo k žádnému posunu ve věci našich připomínek k vládnímu návrhu,, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem. 

Plné znění otevřeného dopisu je ke stažení zde:

Otevřený dopis odborových organizací působících na české železnici předsedovi Vlády ČR, 26.6.2023.pdf

 


 

 

Sportovní den na Golfu

 

 

V pátek 23. 6. 2023 se v Sokolově v areálu Golfu potkali na Sportovní dni vyznavači pohybu z řad SŽ s HZS, IZS, aby vzájemně přátelsky poměřili své síly v Golfovém postupovém turnaji se soutěžemi všeho druhu.

Tuto akci pořádá odborová organizace DUO za finanční podpory Správy železnic.

Pod vedením trenérů na zdejším odpališti a jamkovišti měli účastníci možnost naučit se také různé golfové triky. Zaujalo to malé i velké návštěvníky Sportovní dne. Tento den byl plný soutěží a hudby. Všichni odcházeli spokojení plni zážitků. S radostí, třeba jen z toho že si mohli popovídat s kolegou, s kterým se dlouho neviděl. A o to jde především - setkávat se a držet spolu. Na tuto akci byli pozváni hosté předseda DUO Zdeněk Fojtík s manželkou, členové ZO DUO Cheb Pavol Macko, Věrka Kozánková.

Na celé klání spravedlivým okem dohlížel garant Jiří Javůrek s manželkou Janou a od stolku s prezenční listinou Jiří Weis. Velké poděkování patří Městské Policii Sokolov za tematické vyprávění a připravené dětské soutěže a také našim hasičům ze SŽ JPO Cheb za ukázku hasičských vozů včetně vybavení.

Velký díky si zaslouží i velitel JPO Cheb Bc. Petr Truhlář, který celou akci moderoval. Jeho poutavý komentář zaujal malé i velké účastníky Sportovní dne.

c085d402-280c-447e-88bf-1a0db524fe64.jfif 

d7e4c854-9a16-4e03-bd0b-8f3f1dc7ed07.jfif

 


 

 

DUO na Sněmu HSRS

Spoluzakládající a stále jeden z nejvýznamnějších a nejaktivnějších členů Hospodářské a sociální rady Sokolovska, kterým Demokratická Unie Odborářů je, se 20. 6 2023 v zastoupení svého předsedy Zdeňka Fojtíka zúčastnila jejího každoročního Sněmu. Předseda HSRS Jan Picka předložil účastníkům Sněmu zprávu o činnosti HSRS za uplynulý rok a nastínil témata, kterými se HSRS má zabývat v budoucnu. Zazněly také zprávy o činnosti jednotlivých odborných komisí při HSRS, tj. Dopravní komise, Školské komise a Komise pro rozvoj regionu. Dopravní komise poukázala zejména na dvě dlouhodobá témata, jimiž je obnova tzv. Slavkovské dráhy a téma systému integrované dopravy v Karlovarském kraji, která má ve svém rozvoji ještě své nevyužité možnosti. Inspiraci pro její rozvíjení je možné najít např. v Ústeckém kraji, ale i v jiných regionech České republiky. Školská komise zase upozornila na potřebu investic do vzdělávacího systému v sokolovském okrese, díky čemuž se podařilo dosáhnout účelové alokace částky ve výši 100 mil. Kč právě pro školy na Sokolovsku. Komisi pro místní rozvoj se podařilo oprášit a znovu oživit projekt na vznik zoologické zahrady v Sokolově. Ta iniciovala také jednání o vzniku místního Dinoparku. Projekt podporuje jak Karlovarský kraj, tak i Sokolovská uhelná a.s., na jejíchž pozemcích mají atrakce vzniknout. HSRS tak prokazuje oprávněnost své existence, přestože jí ještě před dvěma lety hrozilo ukončení činnosti z důvodu odchodu některých významných členů a z toho plynoucích finančních potíží.

 


 

 

Naši funkcionáři se vzdělávají

 

Ve dnech 7. až 9. června 2023 se uskutečnil vzdělávací seminář pro předsedy, místopředsedy, funkcionáře odborových organizací. Seminář pravidelně pořádají kolegové z OSŽ.

V tomto roce se členové odborové organizace zúčastnili už dvou takovýchto vzdělávacích akcí, které byly zaměřeny zejména na problematiku BOZP. Seminář určený odborovým funkcionářům probíhal v unikátním prostředí lesní chaty v Kořenově a byl věnován především právním, organizačním a dalším souvisejícím tématům.

  

3752cef3-3a59-43c6-a127-f8f8ce2b1fd2.jfif

 

Naši účastníci semináře (zleva): Martin Boháč, předseda ZO DUO Cheb, Eliška Stejskalová, místopředsedkyně FS DUO při ČD, a.s. a Tomáš Berka, předseda ZO DUO Karlovy Vary

 


  

 

Již popáté za krásou Krušných hor 

Už 5. ročník výpravy v rámci „Poznávání Krušných hor“ se uskutečnil o víkendu 20. - 21. května 2023. Zaměstnanci ČD z řad členů ZO DUO Cheb překonali pěšky nejen nemalé stoupání ze Stráže nad Ohří, ale i mnohá další úskalí, která číhala na cestě krušnohorskou přírodou, aby za tónů kytary prozkoumali Horní hrad. Zde účastníky čekalo nejen nocování se strašidly a pávy, ale také grilované překvapení a dobrý mok jako odměna za náročné putování. Zpáteční cesta k vlaku vedla údolím řeky Ohře, jehož malebnost nás provázela na každém kroku. Krásných pár kilometru v nohou a kupa zábavy zanechala blažený pocit a krásnou vzpomínku v každém z účastníků. Tak tedy, přátelé a kamarádi… příští rok zase v Krušnohoří!

Eliška Stejskalová

4a0bfed9-f842-47f5-b846-02a202753ffd2.jfif

c802f3c8-fd00-48c2-bb59-63fe5d413616.jfif


 

Rodinný sportovní den v Mirákulu

 

Od pátku do neděle probíhal v zábavním parku Mirákulum rodinný sportovní den, který pořádala Správa železnic ve spolupráci

s Demokratickou Unií Odborářů ZO Karlovarsko (DUO). Na páteční den byla pro zaměstnance a jejich děti připravena plavba parníkem

z Poděbrad do Nymburka. V sobotu po snídani jsme všichni odjeli

do zábavného parku Mirákulum, kde byla připravena spousta zábavy nejen pro děti, ale i pro rodiče. Po návratu do kempu se po večeři všichni sešli u společného ohně, aby celou akci zhodnotili. V neděli po snídani někteří navštívili akci Lodě na Labi, která se konala

v Nymburku.

Děkujeme zaměstnavateli, že akci zorganizoval.


 

IMG_20230506_104259[1].jpg


 

Dopis ministru dopravy ČR 

Dopis MD, s. 1.JPG

 Dopis MD, s. 2.JPG

 Dopis MD, s. 3.JPG

Dopis MD, s. 4.JPG

Ke stažení zde: Dopis MD ČR.pdf

 


 

Předseda DUO se zúčastnil jednání

Výkonného výboru HSRS

 

13. března 2023 se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru Hospodářské a sociální rady Sokolovska, kterého se jako stálý host zúčastnil také předseda DUO p. Zdeněk Fojtík. Na jednání HSRS byly projednávány otázky dalšího rozvoje regionu Sokolovska v návaznosti na připravované projekty v rámci spravedlivé územní transformace. Karlovarský kraj, jako jeden ze tří tzv. strukturálně postižených regionů (spolu s krajem Ústeckým a Moravsko-slezským), tak má příležitost napomoci svému dalšímu rozvoji právě s využitím finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci. Diskuse se vede, které projekty podpořit. HSRS se domnívá, že by se mělo jednat především o projekty s dopadem do území Sokolovska, které bylo nejvíce zatíženo negativními dopady důlní činnosti.

 

20230313_154745.jpg


 

 

Jednání Výkonného výboru DUO

 

21. února 2023 proběhlo jednání Výkonného výboru DUO, na kterém byla mj. projednána informace o hospodaření DUO. Projednána byla také informace Kontrolní komise DUO, která provedla kontrolu v ZO DUO Karlovarsko. V případě zájmu o podrobnosti je Zápis z jednání VV DUO k nahlédnutí o předsedy DUO.

 


 

Ustavující konference Firemní sekce DUO při ČD, a.s. 

Dne 18. února 2023 proběhla v Chebu za účasti předsedy DUO p. Zdeňka Fojtíka ustavující konference Firemní sekce DUO při ČD, a.s. Delegáti zvolili členy Výboru FS DUO při ČD, a.s. v čele s předsedou p. Martinem Boháčem.

Členská schůze ZO DUO Cheb.jfif


   

Poslední letošní odborové jednání na

30.12.2022 došlo k podpisu 1.změny PKS, v samostatné rubrice Podniková kolektivní smlouva je celý dokument ve znění této změny. Samostatnou 1.změnu PKS najdete zde. 


Poslední společné jednání zástupců odborových svazů a zástupců zaměstnavatele se uskutečnilo v úterý dne 20. 12. 2022 v sídle Správy železnic v Praze.
karta Edenred.jpgNa programu jednání bylo projednání návrhu informačního letáku k digitální zaměstnanecké kartě od společnosti Edenred. Karty jsou již k dispozici na organizačních jednotkách a budou následně distribuovány jednotlivým zaměstnancům. V prvním pololetí roku 2023 se provede průzkum mezi zaměstnanci ohledně využívání a zkušenostem s aplikací pro získání zpětné vazby a vyhodnocení nového benefitu.

Vzhledem k posunutí termínu zasedání Vlády ČR na 21. 12. 2022 a předpokládanému schválení nové výše minimální mzdy a zaručené mzdy ve skupině prací 8 nebylo možné uzavřít první změnu PKS SŽ pro rok 2023, která na změnu bude reagovat v TS 1, v TS 15 a TS 16. První změna bude projednána pouze elektronickou formou.
V dalších bodech programu došlo ke sjednání dohody o uvolňování odborových funkcionářů a dohody o spolupořádání kulturních a sportovních akcí z FKSP.
V závěru popřál ředitel O10 všem přítomným poklidný závěr roku.

_______________________________________________________

Aktualizované informace k pojištění odpovědnosti najdete v příslušné záložce menu, případně zde ve formátu pdf.

_______________________________________________________

4.Sjezd Demokratické Unie Odborářů

22.září 2022 proběhl na statku Bernard v Královském Poříčí 4.Sjezd Demokratické Unie Odborářů. Kromě zhodnocení uplynulého období a plánů do dalšího volebního období proběhla volba funkcionářů DUO, dále Sjezd potvrdil stávající úspěšnou spolupráci s OSŽ.

Výkonný výbor zvolený 4.Sjezdem DUO

1. Zdeněk Fojtík - ČD Cargo, a. s.

2. Jiří Javůrek - Správa železnic, státní organizace

3. Josef Bečvář - ČD Cargo, a. s.

4. Tomáš Berka - Správa železnic, státní organizace

5. Richard Kejmar - Správa železnic, státní organizace

6. Petr Krause - České dráhy, a.s.

7. Tomáš Bartoš - Správa železnic, státní organizace

Podle rozhodnutí delegátů 4.Sjezdu DUO obhájil funkci předsedy DUO pan Zdeněk Fojtík, místopředsedou DUO se stal pan Jiří Javůrek.

Výkonný výbor.jpg

Předseda DUO Zdeněk Fojtík.jpgZdeněk Fojtík obhájil své místo ve Výkonném výboru a udržel si důvěru delegátů sjezdu, kteří jej svým jednomyslným rozhodnutím potvrdili ve funkci předsedy DUO pro další období. Zdeněk Fojtík stál u zrodu Svazu a rád by tak pokračoval v započaté práci, neboť dle svých slov nerad odchází od rozdělané práce. V pozici předsedy se chce zasadit především o to, aby Svaz nadále fungoval.
Za svůj hlavní úkol proto považuje zajistit a připravit do budoucna svého důstojného následovníka, resp. kandidáta, který by se mohl kvalifikovaně ujmout funkce předsedy Svazu. Také si velmi dobře uvědomuje, že nemůžeme být spokojeni se vším, co děláme. Rád by proto vytvořil z nově zvolených členů Výkonného výboru a dalších funkcionářů dobře fungující tým lidí, kteří si vezmou za své zodpovědné plnění úkolů vzešlých z dnešního sjezdu.

Místopředseda DUO Jiří Javůrek.jpgJiří Javůrek nejen obhájil funkci člena Výkonného výboru, ale byl také zvolen do funkce místopředsedy Demokratické unie odborů. Svou novou pozici vnímá především jako apolitickou aktivitu. V rámci svého působení by rád napomohl ke vnímání odborové organizace jako moderní, dynamické a progresívní platformy, která poskytuje svým členům odborný a profesionální servis při řešení jejich pracovněprávních problémů, a je tak silným, atraktivním a užitečným partnerem nejen pro stávající členy organizace, ale i pro ty spolupracovníky, kteří zatím členy nejsou.

Člen VV DUO Hospodář Josef Bečvář.jpgJosef Bečvář obhájil funkci člena Výkonného výboru. Jako hospodář bude i nadále usilovat o vyrovnané hospodaření odborové organizace a její finanční stabilitu. Plně si uvědomuji, že je ve své funkci především pro členy, kterým je vždy připraven být nápomocen při řešení jejich problémů.

Člen VV DUO Petr Krause.jpgPetr Krause obhájil funkci člena Výkonného výboru. Smysl působení ve Výkonném výboru vidí
především v práci pro své spolupracovníky. V novém funkčním období chce pokračovat se svým krédem názorové otevřenosti, třebaže bude i kritická. Proto prosí všechny členy, aby se neostýchali jej oslovit se svými pracovními problémy.
Člen VV DUO -  Svazový inspektor BOZP Tomáš Bartoš.jpgTomáš Bartoš je nově zvoleným členem Výkonného výboru. Svým působením se chce ve své funkcinzasadit o zlepšení a zintenzívnění komunikace se členskou základnou, zejména v oblasti BOZP, neboť je toho názoru, že členům často chybí řada informací. Členům také vzkazuje, že se na něj mohou kdykoliv s důvěrou obracet a těší se na vzájemnou spolupráci.

Člen VV DUO - místopředsda FS DUO při SŽ Richard Kejmar.jpgRichard Kejmar patří k nově zvoleným členů Výkonného výboru. Ve své funkci chce nasměrovat své úsilí a zasadit se především o zlepšení pracovních podmínek svých kolegyní a kolegů na pracovištích, neboť si je vědom obtíží a těžkostí zejména těch v ekonomicko-sociální oblasti, který dnes zaměstnanci musejí čelit. Byl by také velmi rád, aby se na něj spolupracovníci obraceli se vším, co je trápí a s čím by byl schopen jim pomoci.

Člen VV DUO - člen FS DUO při SŽ Tomáš Berka.jpgTomáš Berka je novým členem Výkonného výboru DUO. Důvodem, pro který se rozhodl ucházet se o funkci člena Výkonného výboru, je snaha zvýšit zájem o činnost odborové organizace u mladší generace, popularizovat odborovou činnost a zdůrazňovat jejich důležitost při zastupování zájmů zaměstnanců. Rád by do činnosti organizace přinesl moderní způsoby komunikace se členskou základnou a byl také zástupcem mladší generace v řadách svých spolupracovníků.

Na jednání Výkonného výboru DUO dne 20.12.2022 rezignoval k 31.12. 2022 na svou funkci člen VV DUO pan Petr Krause. Výkonný výbor navrhl kooptovat pana Martina Boháče k 1.1.2023, který byl následně Konferencí DUO do funkce zvolen.

fotogalerie 4.Sjezdu DUO

 ______________________________________________________

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437