10 let s Vámi.jpg

Po registraci na Ministerstvu vnitra ČR se fakticky datuje vznik DUO na 15. březen 2011.....(Wikipedie)

Skutečně už je to deset let, která jsme strávili společně. Děkujeme Vám za ně a těšíme se na další společné roky a desetiletí.

 _______________________________________________________

Pozvánka Den železnice.JPG

_______________________________________________________

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2022

Richard Kejmar, Bc.Jiří Svoboda, MBA, Jiří Javůrek, ing.Pavel Koucký.jpegJiří Javůrek,předseda FS SŽ.jpegRichard Kejmar DUO, Petr Štěpánek OSŽ, Jiří Javůrek DUO.jpeg
Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.
V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 5 % a zachování dosavadních benefitů.
„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé dohodě, která přinese i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.
V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

PKS Správy železnic, s.o. - zásadní změny

WhatsApp Image 2021-10-08 at 10.36.19.jpeg

_______________________________________________________

Pojištění odpovědnosti - důležité upozornění!

 

POZOR: Škoda do 1 000Kč není součástí pojistného plnění.  

V posledním období dochází ke zvýšenému počtu škodních událostí (z nedbalosti), kdy se zaměstnanci - členové DUO obrací s žádostí o pomoc při jejich řešení na funkcionáře ZO DUO.

pojištění odpovědnosti.jpgoznámení škodní události.jpg

 

 

 

vykřičník.png 

 

 

_______________________________________________________

Výzva zaměstnancům Správy železnic,
státní organizace, na pomoc
spoluzaměstnancům postiženým živelní
událostí v létě 2021


V uplynulých dnech postihly zejména oblast jižní Moravy živelní události, v jejichž důsledku utrpěla řada zaměstnanců SŽ a jejich rodin citelné majetkové ztráty a újmy na zdraví, které výrazně zasáhly do života každého z nich. Ve snaze zmírnit dopady živelních událostí vyzýváme ostatní zaměstnance k projevu solidární pomoci těmto spoluzaměstnancům. Jelikož nelze vyloučit, že v průběhu léta 2021 nastanou další živelní události, které se negativně dotknou života našich zaměstnanců, je veřejná sbírka nazvána jako „Živelní události léto 2021 – SŽ“.
Zaměstnanci mohou přispět darem ve výši částky uvedené v žádosti o provedení srážky za měsíc červen 2021, červenec 2021, příp. srpen 2021, která bude poskytnuta jako dar na pomoc spoluzaměstnancům, postižených živelní katastrofou. Pro tento účel byl zřízen speciální bankovní účet SŽ u České národní banky číslo: 94-14606011/0710.
Na správu sbírky bude vytvořena společná komise složená ze zástupců zaměstnavatele a odborových centrál, která bude dohlížet na čerpání prostředků získaných pro tyto účely.
Prostředky budou použity především pro ty zaměstnance, kteří v důsledku živelní události ztratili obydlí nebo se toto obydlí stalo neobyvatelným, případně dalším zaměstnancům, kterým na jejich obydlí vznikla značná škoda.
Současně zaměstnancům připomínáme možnost využití sociální výpomoci z FKSP.

_______________________________________________________

Informace pro zaměstnace Správy železnic - čerpání KOP 2021

______________________________________________________

20201125_105820.jpg

 

Výkonný výbor Demokratické Unie Odborářů na svém zasedání jednomyslně rozhodl o poskytnutí finančního příspěvku 20000,-Kč z Podpůrného fondu paní Janě Jindřichové, která při výkonu funkce vlakvedoucí utrpěla vážná zranění při železniční nehodě u Perninku 7.července 2020.

20201125_110259.jpg

_______________________________________________________

 

massage-pictogram-1.jpg

Demokratická Unie Odborářů připravila pro své členy zvýhodněnou nabídku na masáže zad a šíje. Poukazy za zvýhodněnou cenu 150,-Kč získáte od hospodáře DUO Josefa Bečváře, tel.732 343 842.

_______________________________________

Zapomeňte na pracovní shon, pojďte relaxovat a odpočinout si. Poukázky do bazénu v Sokolově (45,-Kč) a Aquafora ve Františkových Lázních (125,-Kč) prodává za zvýhodněnou cenu hospodář ZO DUO Sokolov Josef Bečvář - tel.732 343 842.

 ______________________________________________________

Vítejte na stránkách své odborové organizace - na stránkách Demokratické Unie Odborářů. Na stránkách, na jejichž podobě se můžete spolupodílet i Vy. Na stránkách, které si dávají za cíl nejen být výkladní skříní DUO, ale především být komunikačním nástrojem se zpětnou vazbou mezi představiteli Unie a členskou základnou.

Cíle Demokratické Unie Odborářů už jistě znáte z propagačního letáku, který najdete v rubrikách Ke stažení a O nás. Jejich naplnění závisí na nás všech. Budete-li úkolovat, ale i kontrolovat, své funkcionáře, pomůžete tím ke zkvalitnění jejich práce. Budete-li požadovat takové rozšíření nabídky webu, které je v silách a technických možnostech našeho skromného realizačního týmu, budeme se snažit Vám vyhovět. Napíšete-li někomu z nás e-mail, odpoví Vám.

Vítám Vás v našich řadách a návštěvníky-nečleny DUO do nich srdečně zvu.

Zdeněk Fojtík

předseda DUO

 

TOPlist

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437