Jednala konference DUO

V souladu se Stanovami Demokratické Unie Odborářů se v úterý 19. června 2018 uskutečnila v Sokolově konference našeho odborového svazu.

Na programu jednání, jehož se zúčastnili delegáti zastupující členskou základnu všech základních organizací DUO, byla zpráva o činnosti svazu za období od jeho 2. sjezdu, který se konal 19. září loňského roku. Zprávu přednesl předseda DUO p. Zdeněk Fojtík. Ve svém vystoupení zhodnotil práci nejen vrcholných orgánů, ale i jednotlivých firemních sekcí, základních organizací i všech členů. Zvláště se pak zmínil o členech, kteří se angažují ve veřejných funkcích, v obecních samosprávách a v dalších orgánech. Současně poukázal na blížící se komunální volby. Vysoce ocenil práci našich vyjednávačů v rámci kolektivního vyjednávání u hlavních zaměstnavatelů, tj. u Českých drah, a.s., společnosti ČD Cargo a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

DUO_konference_2018_06_19_001.jpgDůležitým projednávaným bodem byla i zpráva o plnění rozpočtu předložená dalším členem výkonného výboru DUO Josefem Bečvářem. S třetí zprávou pak před účastníky jednání předstoupil člen kontrolní komise svazu Ing. Josef Baron, který tak zastoupil jejího nepřítomného předsedu pana Radka Polanského.

Na programu jednání byla také doplňovací volba nového člena tohoto orgánu. V tajné volbě byl členem kontrolní komise zvolen Petr Goč ze základní organizace Cheb, v „civilu“ vlakvedoucí Českých drah tamtéž.

Robert Koutný

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437