Natáčeli jsme na Slavkovské dráze

Poslední květnový den letošního roku uplyne již 21 let od okamžiku, kdy byl z důvodu nevyhovujícího stavu železničního svršku zastaven provoz na železniční trati mezi Krásným Jezem a Loktem. Takzvaná dlouhodobá výluka zde byla zavedena s tím, že v blízké době dojde k opravě Slavkovské dráhy tak, aby zde mohl být opětně zahájen pravidelný provoz osobních a nákladních vlaků. Dokonce ve státním rozpočtu pro rok 1999 byla ve zvláštní kapitole vyčleněna částka více než 49 milionů korun, která měla tyto opravy pokrýt. Peníze sice byly tehdy vyčerpány, ale tehdejší státní organizace České dráhy je použila jinde. Zastavení dopravy bylo bolestné jak pro cestující, tak i pro četné přepravce v regionu, kteří tímto museli přejít na silnici.

Již v období, kdy se schylovalo k zastavení provozu na Slavkovské dráze, jsme věnovali velké úsilí pro to, aby provoz zde byl obnoven. Dílčími úseky bylo obnovení traťového úseku mezi ŽST Loket a nákladištěm a zastávkou Loket a vznik dopravního „miniterminalu“v roce 2006, nebo zprovoznění úseku Krásný Jez – Ležnice (nově Horní Slavkov – Kounice) v roce 2013.

Právě Slavkovské dráze bylo věnováno natáčení dalšího dílu cyklu „Zaniklé tratě“, jež se uskutečnilo 21. března. Zúčastnili se jej a v pořadu také vystoupili předseda Demokratické Unie Odborářů Zdeněk Fojtík, železniční historik Jindřich Nový z Karlových Varů a autor tohoto příspěvku. Všichni tito konstatovali, že název „Zaniklé tratě“ je poněkud nepřesný, protože v současné době jsou připravována další jednání s cílem zprovoznit zbývající asi 8 kilometrů dlouhý úsek Slavkovské dráhy mezi Kounicí a Loktem předměstím. Spolu s autorem a moderátorem Jakubem Vránou jsme navštívili několik míst na této zajímavé a technicky unikátní trati.

Na portálu iDnes.cz bude pořad k dispozici v květnu t.r.

 

Robert Koutný 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437