Setkání s dopisovateli Obzoru

V předvánočním čase, v pondělí 18. prosince, se v domě Bohemika v Praze – Vysočanech, v sídle Odborového sdružení železničářů, uskutečnilo tradiční setkání se spolupracovníky a dopisovateli listu Obzor, který vydává výše jmenovaná největší odborová ústředna působící na české železnici. Setkání s redakcí se zúčastnilo na půldruhé desítky spolupracovníků tohoto periodika ať již z řad aktivních železničářů, tak i „civilních“ nadšenců a příznivců dráhy. Sešlost byla připravena jako jakési poděkování všem, kdož se na tvorbě Obzoru podílejí, a také s cílem seznámit je s aktuálním děním v OSŽ i na železnici jako takové. S povděkem byla kvitována i možnost seznámit se s novými prostorami redakce, kam přesídlila z provozní budovy pražského hlavního nádraží.

V obsáhlé diskuzi se účastníci věnovali jak obsahu Obzoru, oprávněnosti existence některých rubrik, tak i důležitosti vydávání tištěného periodika, v současné době ovšem v kombinaci s internetovou verzí, která přináší prakticky ihned nebo s minimální prodlevou aktuální informace. Bylo konstatováno, že tištěný Obzor má nezastupitelné místo zejména při přenášení informací mezi pracovníky provozu.

Účastníkem setkání byl také člen DUO (a také dlouholetý spolupracovník listu) Robert Koutný, který ocenil možnost publikovat své články na stránkách Obzoru. Současně také v diskuzi poukázal na oboustranně výhodnou smlouvu o spolupráci mezi Demokratickou Unií Odborářů a Odborovým sdružením železničářů.

Před závěrem setkání přivítal šéfredaktor Obzoru Ing. Michael Mareš nového předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, který přítomné informoval o aktuálním dění na železnici a současně zodpověděl řadu otázek.

Mezi odběratele Obzoru patří i Demokratická Unie Odborářů. Je distribuován do všech základních organizací, kde je našim členům k dispozici. Kromě zpráv z činnosti OSŽ jsou zde reportáže z drážních pracovišť, právní poradna a další články, které mohou být užitečné pro každého zaměstnance nejen tří našich velkých železničních společností.

Robert Koutný

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437