Mikulášská jízda po třiadvacáté

V kalendáři tenkrát byla poslední listopadová sobota roku 1989, když z východočeských Králík vyjel první mikulášský vlak na území tehdejšího Československa. Směřoval do blízké Dolní Lipky a dále do Letohradu. V letošním roce se uskutečnil 29. ročník této akce, která za dobu své existence několikrát změnila výchozí i cílovou stanici a také nasazovaná vozidla. Postupně se v celém Česku objevují další mikulášské vlaky, tramvaje či trolejbusy.

Jen o pět let je mladší Mikulášská jízda pořádaná na Kraslické dráze. Autorem myšlenky uspořádat tuto akci byl člen Klubu M 131.1 Sokolov (nyní tento spolek existuje pod názvem Železniční spolek Klub M 131.1; sídlo má v Kraslicích) Milan Hrudka.

První mikulášský vlak vyjel ze Sokolova 4. prosince 1994 a jeho cílem byla Rotava. Soupravu tvořil motorový vůz M 131.1266 s přívěsným bufetovým vozem. V Rotavě čekal necelou padesátku cestujících asi dvoukilometrový pochod s jedním „čertovským“ stanovištěm, obsazeným jednou čerticí a dvěma malými čertíky. Po návratu z vycházky se pak ve vlaku uskutečnila mikulášská nadílka.

Postupem doby se měnily cílové lokality jízdy a také použitá vozidla. Počínaje sedmým ročníkem pak trasa jízdy směřuje na Hřebeny, od jubilejního 10. ročníku je tradiční součástí jízdy vlak s parní lokomotivou.

Mikulášská jízda na Kraslické dráze má některá svá specifika, která ji odlišují od všech ostatních podobných akcí v republice. Patří sem spolupořadatelství měst a obcí kolem dráhy a také řady dalších organizací a institucí. Historická vlaková souprava „pendluje“ mezi Sokolov (nebo Kraslicemi) a Hřebeny, Kam naváží (a odkud také odváží) malé i velké účastníky. Na vlastní jízdu vlakem postupně navázal bohatý program na Hřebenech, ať již ve vlastní železniční zastávce, tak i na zdejším hradě Hartenberg a na sousedním Cikánském dvoře. Rekordní a nikde v Česku nedosažená je i pravidelná více než třítisícová účast.

23. Mikulášská jízda se pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové uskutečnila 2. prosince. Ze Sokolova do Hřeben jelo celkem pět párů vlaků v čele s parní lokomotivou 475.111; další pár vlaků jel po několikaleté přestávce Až do Kraslic. A právě město Kraslice bylo jedním (a tím největším) ze sponzorů, kteří sponzorsky přispěli na akci. Těmi dalšími byly některá města a obce a také podnikatelské subjekty.

První vlak se vydal na svou pouť krátce po půl jedenácté. Následovalo slavnostní zahájení akce za účasti náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka, starosty Sokolova Bc. Jana Picky (který také vybaven červenou čepicí a výpravkou „vypravil“ druhý vlak směřující ze Sokolova do Kraslic), jeho kraslického kolegy Romana Kotilínka a předsedy Demokratické Unie Odborářů Zdeňka Fojtíka. O „kulturní vložku“ se postaraly děti ze Základní umělecké školy v Sokolově.

Pořadatelskou službu zajišťovaly desítky dobrovolníků v civilu a v kostýmech andělů, čertů, Mikulášů a dalších bytostí, ve drážních či historických policejních uniformách, ve stejnokrojích dobrovolných i profesionálních hasičů i Policie České republiky. Mezi nimi byli i členové Demokratické Unie Odborářů. Jim všem, a také svatému Petrovi, který na tento den připravil přívětivé sluneční počasí, patří velké poděkování. Velkou zásluhu na zdaru jízdy má provozovatel drážní dopravy GW Train Regio, a.s., a provozovatel dráhy PDV Railway, a.s. 

Robert Koutný

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437