Uskutečnila se konference firemní sekce DUO při SŽDC

 

          V úterý 21. listopadu 2017 se v sídle Demokratické Unie Odborářů v Sokolově uskutečnila konference firemní sekce Demokratické Unie Odborářů při Správě železniční dopravní cesty, státní organizace. Byl tak naplněn jeden z článků Stanov DUO, který stanovuje, že následným krokem po sjezdu odborové centrály (tento se uskutečnil 19. září t.r.) jsou konference firemních sekcí u jednotlivých zaměstnavatelů včetně voleb nových firemních výborů. Konference se kromě funkcionářů stávajícího výboru firemní sekce zúčastnili delegáti zvolení ve všech základních organizacích, ve kterých jsou odborově organizováni členové DUO – zaměstnanci SŽDC a jako host také předseda DUO Zdeněk Fojtík.

          Jak konstatoval ve své zprávě předseda firemní sekce Josef Bečvář, byla FS založena na ustavující konferenci 9. dubna 2014. Členové FS se za více než tři roky v rámci připomínkového řízení aktivně podíleli na přípravě a zpracování předpisů a dalších dokumentů vnitřní legislativy, předložených zaměstnavatelem. Zároveň probíhala i průběžná komunikace a prezentace odborného názoru, připomínek, přání a stížností členů odborové organizace vůči zaměstnavateli.

          Zvláštní kapitolou je pak kolektivní vyjednávání, kterého se firemní sekce účastní počínaje projednáváním podnikové kolektivní smlouvy SŽDC, s.o., pro rok 2015. Veškerá tato jednání na půdě generálního ředitelství nebo při výjezdních zasedáních byla charakterizována spoluprací a konzultacemi s dalšími odborovými centrálami působícími u tohoto zaměstnavatele, zejména pak s tou největší, s Odborovým sdružením železničářů, se kterým má DUO podepsanou dohodu o vzájemné spolupráci. S velice vstřícným jednáním se zde setkáváme také s představiteli GŘ SŽDC, především s ředitelem personálního odboru Ing. Pavlem Kouckým a vedoucí samostatného oddělení sociálního dialogu Bc. Jitkou Dolejšovou.

          Pan předseda ocenil práci všech základních organizací DUO, ve kterých jsou zastoupeni zaměstnanci SŽDC, zejména pak karlovarské v čele s předsedou Jiřím Javůrkem.

          Na konferenci byl zvolen nový výbor firemní sekce. Staronovým předsedou se stal Josef Bečvář (ZO Sokolov), místopředsedou Jiří Javůrek. Dalšími členy nejvyššího odborového orgánu v rámci národního provozovatele drážní dopravy jsou Monika Baronová, Martin Gazárek a Ing. Ondřej Šmejkal.

Robert Koutný   

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437