Pojistka odpovědnosti z výkonu povolání

Aktualizované pojistné podmínky platné od letošního roku přináší řadu pozitivních změn. Kromě zvýšení pojistného plnění se především rozšířil počet případů, kdy lze pojištění uplatnit, a to s důrazem na specifika železničního provozu, případně na rozšíření okruhu činností zaměstnance (např.řízení silničního vozidla).

Nově tak do pojistného plnění spadá

 • nedovolená jízda drážního vozidla (projetí návěstidla, ujetí vozidla, nesprávné postavení vlakové cesty, jízda přes otevřený přejezd atp.)
 • zavlečení nebo špatné směrování nákladního vozu
 • zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu

Nad rámec Všeobecných pojistných podmínek se nyní pojištění vztahuje také na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil

 • ztrátou věci
 • v souvislosti s řízením dopravního prostředku
 • při činnosti konané na základě dohody o provedení práce
 • odpovědnost za škodu vyrobení zmetku nebo vadnou manuální prací
 • odpovědnost za škodu způsobenou na pneumatikách a na přepravovaných věcech
 • náklady na obhajobu v přípravném řízení 1.stupně
 • náklady na občanské soudní řízení o náhradě škody
 • náklady na obhajobu před odvolávacím soudem

Pojištění platí pro všechny státy světa!

Pojištění pro členy DUO nadále nejen zůstává ve vyjímečně výhodném postavení na pojistném trhu, ale jeho výhodnost se ještě posílila rozšířením o institut "čistá finanční škoda".

 

Demokratická Unie odborářů nabízí svým členům již od svého vzniku uzavření výhodného pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, a to v rámci členství v DUO za výrazně zvýhodněnou cenu! Přesto je třeba zvážit, jak vysoké pojistné plnění je pro danou profesi adekvátní, aby na jedné straně nedocházelo k plýtvání odborovými prostředky, na straně druhé aby zaměstnanec měl krytí pro jakoukoli v úvahu přicházející škodnou událost.

Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby se nám takové případy vyhýbaly obloukem, ale co když už skutečně k nějaké mimořádné události dojde? Přestože všechna naše pojištění jsou uzavřena se společností Kooperativa, neuplatňujte plnění na jejích pobočkách! Obraťte se na našeho zprostředkovatele pojištění a přímo s likvidátorem škodnou událost vyřešíte.

Zprostředkovatelem pojištění je společnost C.E.B. se sídlem Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2.

Likvidátorkou je paní Martina Glancová, tel.221 590 303, mail martina.glancova@cz-ceb.com

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437