Pozvánka na výstavu

002.jpgPoslední akcí letošních oslav 140. výročí od zahájení provozu na trati Sokolov – Kraslice je výstava s jednoduchým názvem „Kraslická dráha 1876 – 2016“, kterou ve spolupráci s Muzeem Sokolov, p.o., a Model klubem Sokolov připravil Železniční spolek Klub M 131.1, jmenovitě pak jeho jednatel Robert Koutný. V expozici, která je ke zhlédnutí až do 29. ledna 2017 vždy od úterý do neděle, nechybí řada trojrozměrných exponátů vztahujících se k této zajímavé trati a také množství panelů dokumentujících historii, vozidlový park, infrastrukturu a zajímavosti Kraslické dráhy. Většina exponátů pochází z Muzea Kraslické dráhy v Kraslicích; zapůjčeny jsou i předměty od soukromých vlastníků. K dispozici je také televize s videosnímky a trati a pozorné a vnímavé návštěvníky i malý test „Jak znáš Kraslickou dráhu“, kdy odpovědi na všech dvacet otázek naleznou na jednotlivých výstavních panelech.

Protože výstava byla poprvé zpřístupněna veřejnosti v sobotu 3. prosince, tedy v den konání 22. ročníku Mikulášské jízdy, byla z důvodu velkého zaneprázdnění hlavních aktérů její vernisáž posunuta až na středu 7. prosince.

010.jpgA vernisáž to byla vskutku velkolepá. Stejně jako hlavní oslavy jubilea trati 11. června se jí zúčastnilo Jeho Veličenstvo rakousko – uherský císař František Josef I. (který v roce 1873 podepsal koncesní listinu ke stavbě dráhy), jeho choť známá jako Sissi a nástupce císař Karel I. Ten Kraslickou dráhou skutečně cestoval, když v březnu roku 1918 navštívil válkou těžce postižené pohraničí. „V civilu“ se pak jednalo o členy spolupořádajícího spolku Josefa Týmu, Lucii Horákovou a Antonína Dvorského. Tyto tři historické osobnosti doplňoval železničář ze 70. let dvacátého století v podání Petra Nováka.

Letošní oslavy výročí Kraslické dráhy se uskutečnily za výrazné účasti Demokratické Unie Odborářů. Záštitu nad nimi převzali ministr dopravy České republiky Ing. Dan Ťok a hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel.

Robert Koutný

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437