22. Mikulášská jízda s účastí DUO

 „Milí malí i dospělí účastníci 22. Mikulášské jízdy. Již více než dvě desetiletí je poslední sobota před svátkem Mikuláše na Kraslické dráze ve znamení akce věnované právě tomuto světci. Z malé akcičky, u jejíhož zrodu stáli členové Železničního spolku Klub M 131.1 a místní skupiny Českého červeného kříže v Oloví, se postupem doby naše Mikulášská jízda stala největší akcí svého druhu nejen v Karlovarském kraji, ale i v rámci celé České republiky. Již patnáct let směřují trasy historických vlaků v čele s parní lokomotivou do zastávky Hřebeny, do prostoru postupně obnovované zříceniny hradu Hartenberg. Kromě řady zájmových spolků a sdružení si Mikulášskou jízdu vzali za svou i představitelé měst a obcí podél řeky Svatavy, tedy regionu, kterým prochází Kraslická dráha. Mikulášská jízda ve své současné podobě už dávno není akcí ryze železniční – zážitky z jízdy historickou vlakovou soupravou vhodně doplňuje program na nádraží, na hradě, na statku Cikánský dvůr a na dalších místech.

Velice mne těší, že mezi pořadatelskými organizacemi této oblíbené a veřejností vyhledávané akce je řadu let i naše Demokratická Unie Odborářů. Protože jsme odborovou centrálou, která má členskou základnu především na železnici, najdete naše členy zejména tam, kam mají profesně nejblíže – tedy ve zvláštních vlacích a na nádražích. Přeji Vám příjemně prožitý pohodový den.“

Těmito slovy pozdravil účastníky 22. ročníku Mikulášské jízdy, která se uskutečnila v sobotu 3. prosince, předseda Demokratické Unie Odborářů Zdeněk Fojtík.

Letošní účast našich členů byla velká a pro hlavního pořadatele akce, kterým byl tradičně kraslický Železniční spolek Klub M 131.1, také zásadní. Se členy DUO jsme se tak mohli setkat zejména tam, kam mají vzhledem ke svým pracovním profesím nejblíže – ve vlacích a na nádražích. Ovšem nejen tam – členka ZO Cheb Věra Kozánková s doprovodem sloužila na stanovišti „hlavního Mikuláše“, který zajišťoval nadílku. Všem patří naše poděkování.

V čele mikulášských vlaků mezi Sokolovem a zastávkou Hřebeny opět jezdila plzeňská parní lokomotiva 475.111, zvaná „šlechtična“, na opačném konci vlaku pak byl dieselový stroj 704.701 ze sokolovské chemičky, jenž zajišťoval stažení vlaků zpět do Sokolova. Novinkou byla vozidla nasazená na motorových mikulášských vlacích, kde namísto obvyklých „krabiček“ řady 810 jsme mohli spatřit rekonstruované dvoudílné jednotky ř. 628.2 dopravce GW Train Regio, které v den, kdy píši tento příspěvek, tedy 11. prosince 2016, už na objednávku Ministerstva dopravy jezdí na rychlíkové lince R25 mezi Plzní a Mostem. Jedna z těchto jednotek byla dokonce patřičně vyzdobena; nechybělo zde ani malé peklo.

Osvědčený program čekal účastníky na Hřebenech. Na vlakové zastávce peklo ve sklepení výpravní budovy, další peklo pak mezi hradem Hartenberg a Cikánským (v tento den Pohádkovým) dvorem. Na obou těchto místech se nacházela dvě pódia s celodenním programem. Na trase pak několik stanovišť s čerty, anděly a Mikuláši. Zde se jednalo především o žáky Střední živnostenské školy v Sokolově.

Přivítali jsme několik čestných hostů. Byli jimi starosta Sokolova Bc. Jan Picka, který s nezbytnou červenou čepicí a výpravkou vypravil jeden z parních vlaků, jeho kraslický kolega Roman Kotilínek nebo výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Ing. Zdeněk Suchan. Poslance Mgr. Jaroslava Borku, který měl nad „mikulášskou“ záštitu, zastoupil jeho asistent Bc. Petr Šikýř.

Nakonec jedno číslo: 22. Mikulášské jízdy se zúčastnilo celkem 3 047malých i dospělých zájemců.

Robert Koutný

 

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437