K současné situaci Českých drah

V návaznosti na vyjednávání k Podnikové kolektivní smlouvě Českých drah pro rok 2017, které se uskutečnilo v poslední listopadový den, přijaly všechny odborové centrály působící u národního železničního dopravce společné stanovisko, kterým reagují na současný neuspokojivý vývoj železniční dopravy v České republice. Bylo tak současně i navázáno na diskuzi, která proběhla den předtím při pravidelné každoměsíční poradě představenstva ČD, a.s., s představiteli odborových svazů. Tohoto jednání se zúčastnil i náměstek ministra dopravy ČR a současně předseda dozorčí rady Českých drah Ing. Milan Feranec.

V úvodu prohlášení se uvádí, že odborové organizace jsou znepokojeny alarmujícím výkonem v sektoru železniční dopravy, kdy Ministerstvo dopravy svou chaotickou politikou přestalo plnit poslání a ambice státní instituce, která by měla garantovat zájmy České republiky a také dodržování platných norem.

  1.  Záměrem živelného otevření trhu v železniční osobní dopravě MD ohrožuje všechny dopravce v ČR a síťové služby železnice (dokladem toho je např. přidělení některých rychlíkových spojů na lince Plzeň – Most soukromému dopravci nebo zcela nedávné přidělení několika spojů mezi Prahou a Brnem dalšímu soukromému dopravci, opět na úkor Českých drah).
  2.  MD vědomě blokuje čerpání investičních prostředků na vozidla z Operačního programu doprava 2 a oddaluje, resp. znemožňuje užívání moderních železničních vozidel, přestože byly naplněny všechny předpoklady pro investice a jejich nákup.
  3.  MD nečinností v legislativním procesu ohrozilo České dráhy, které jsou diskriminovány při případné účasti ve veřejných soutěžích (jedná se o to, že změnou zákona o veřejných zakázkách se těchto soutěží mohou účastnit pouze společnosti, které mají tzv. zaknihované akcie, zatímco ČD mají akcie v podobě listinné).

Odborové centrály působící na Českých drahách, a.s., proto vyzývají:

  1.  K ochraně trhu a předložení MD požadovaného konceptu cílového stavu liberalizace, abychom se nedočkali stejného příběhu postupných návrhů změn jako u EET, avšak s fatálním dopadem na kvalitu a bezpečnost železniční dopravy
  2.  K vyřešení právní problematiky účasti ČD na veřejných soutěžích a k vyvození politické odpovědnosti za stávající rozpor mezi zákonem o zadávání veřejných zakázek a listinnými akciemi ČD podle zákona o ČD
  3.  K neprodleným výzvám na pořízení kolejových vozidel z OPD 

Současně OC odmítají Ministerstvem dopravy prosazovaný koncept pořizování nových kolejových vozidel přes státní „vlakopůjčovnu“ jako v Evropě nikde nevyzkoušený model.

K tomuto společnému stanovisku/prohlášení odborových svazů připojil svůj podpis i zástupce Demokratické Unie Odborářů.

R. K.

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437