Další inspektor BOZP

Dalším inspektorem (nebo přesněji inspektorkou) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Demokratické Unie Odborářů je Monika Ščurová, která současně pracuje ve funkci místopředsedkyně výboru firemní sekce při Správě železniční dopravní cesty, s.o., a jednatelky základní organizace DUO Sokolov. Byla letos již čtvrtým inspektorem BOZP u DUO, který získal tuto kvalifikaci díky absolvování školení organizovaného Odborovým sdružením železničářů.

V pořadí (zatím) poslední týdenní kurz se uskutečnil ve dnech 17. – 21. října t.r. na Lesní chatě v jizerskohorském Kořenově. Stejně jako předchozí semináře věnované problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci měl i tento vysokou úroveň. Školení probíhalo interaktivní formou přednášek, cvičení a testů a vzájemné výměny názorů a zkušeností jak mezi přednášejícími a posluchači, tak i mezi posluchači navzájem. Velkou zásluhu na tomto má vedoucí oddělení BOZP při ústředí OSŽ JUDr. Petr Kožmín, jehom kolegové z oddělení a také organizační pracovník Zdeněk Brada.

Nelze se také nezmínit o příjemném prostředí v hotelu a o vynikajícím stravování, za což patří poděkování personálu tohoto zařízení.

Školení BOZP není jediné, kterých se členové DUO účastní. Další školení byla nebo budou určena pro funkcionáře základních organizací, pro hospodáře, revizory a další činovníky.

V praxi se tak naplňuje jedna z kapitol dohody o spolupráci, kterou uzavřely Odborové sdružení železničářů a Demokratická Unie Odborářů.

Robert Koutný, místopředseda DUO

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437