Den Dráhy Kateřina s účastí DUO

V návaznosti na Národní den železnice, který se uskutečnil v sobotu 24. září 2016 v Chebu a v jeho okolí, proběhl za velkého zájmu veřejnosti také 2. Den Dráhy Kateřina.
Připomeňme si, že pod Dráhou Kateřina rozumíme síť drážek o rozchodu 600 mm v sousedství národní přírodní rezervace Soos, na kterých je letos již pátým rokem provozována turistická osobní doprava.
Protože se jednalo o mimořádnou akci nad rámec běžného provozu, připravili pořadatelé program, kterým se snažili oslovit nejen příznivce železnice, ale také "běžné" návštěvníky, zejména pak rodiny s dětmi, které patří k nejvděčnějším návštěvníkům úzkorozchodné dráhy.
Katerina_006.jpgJedním z lákadel byla drezína postavená na bázi malého motocyklu Simson, kterou na Soos přivezl pan Jan Köttnitz z německého Plavna. Dalším zajímavým vozidlem byla dieselelektrická lokomotiva z báňské dráhy z Kořenova v Jizerských horách, kterou navrhl a také postavil pan Petr Báňa. Tento stroj je zajímavý zejména skutečností, že má měnitelný rozchod (vzdálenost kolejnic na jeho mateřské dráze činí 450 mm).
Osobní vlaky jezdily na pravidelné trase mezi stanicí Soos, která se nachází v blízkosti stejnojmenné národní přírodní rezervace, a stanicí Kateřina, kde mohli účastníci Dne dráhy si prohlédnout dílny a remízu zdejších lokomotiv. Zvláštní vlaky s cestujícími vyjely také na běžně nepojížděný lesní úsek z Kateřiny na Vonšova.
Mezi četnými sloužícími bylo i několik členů Demokratické Unie Odborářů. Výpravčím ve stanici Kateřina byl v civilu také výpravčí z chebské železniční stanice Jan Kokoška. Dopravní službu na odbočce do Vonšova pak vykonával pan Pavel Fara ze základní organizace DUO Sokolov. Mezi čestnými hosty 2. Dne Dráhy Kateřina jsme pak přivítali předsedu Demokratické Unie Odborářů Zdeňka Fojtíka.
Další Den Dráhy Kateřina se uskuteční v jarních měsících příštího roku.

Robert Koutný

 

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437