Den na Dráze Kateřina

Další z akcí, která byla hrazena z centrálního fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, se uskutečnila v sobotu 9. července. Jejím dějištěm byla Dráha Kateřina. Tato železnička o rozchodu 600 milimetrů se nachází v sousedství národní přírodní rezervace Soos a je pozůstatkem kdysi více než 50 kilometrů dlouhé sítě v okolí Skalné. Její současná délka činí necelých 8 km; pravidelná osobní doprava je obecně prospěšnou společností Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina (MUDK) provozována na necelých dva kilometry dlouhém úseku ze stanice Soos do stanice Kateřina, kde se také nachází malé depo a dílny.

30. dubna byla na Dráze Kateřina slavnostně zahájena již 5. sezóna jízd pro veřejnost. Na státní svátek 5. července zde pak přivítali rekordní denní návštěvu, kdy malým vláčkem jelo 399 malých i dospělých cestujících.

Na čtyři desítky účastníků akce s řad zaměstnanců SŽDC a jejich rodinných příslušníků ve stanici Soos přivítal výkonný ředitel o.p.s. MUDK Robert Koutný, který je seznámil s historií i současným stavem dráhy včetně legislativních podmínek, za kterých je trať provozována. Hosté si prohlédli stálou výstavu, jež dokumentuje vývoj úzkorozchodných drah nejen na Skalensku a seznámili se s budovanou expozicí, jež je věnována těžbě jílů v regionu. Právě jíly byly komoditou, jež byla na úzkém rozchodu přepravována. Současně zde vzniká i sbírka úzkorozchodných vozidel jak hnacích, tak i tažených.

Poté se vlak sestávající ze čtyř důlních vagonů DM 12, otevřeného vozu DM 12R a dvou dieselových lokomotiv BN 30R vydal na trať. Jeho první zastávkou byl pramen Věra, který je součástí NPR Soos. Poté vlak zastavil ve stanici Kateřina. Tato stanice je od 11. listopadu loňského roku držitelem titulu „Pohádkové nádraží“. Obdržela jej v rámci soutěže o nejkrásnější nádraží České republiky spolu s nádražím Nižbor, kde herec Tomáš Hanák v bývalém nádražním skladišti provozuje stylovou restauraci. Na Kateřině nás přivítal dlouholetý pracovník firmy LB Minerals pan Miloslav Zikmund. Seznámil naše cestující s lokomotivami provozovanými na dráze (včetně historického Deutze z roku 1939) i s jejím zázemím. Ve zdejší dílně v současné době vzniká nový vůz pro traťovou službu.

Další cesta pak vedla na jámu Suchá, kde pravidelná osobní doprava není provozována. Dalším úsekem, kde osobní vlaky jezdí jen občas, byla trať na Vonšov, vedená z větší části lesem.

Po návratu zpět na Soos čekalo všechny účastníky akce malé občerstvení.

Za příjemně prožitý den patří všem zúčastněným pracovníkům Dráhy Kateřina poděkování.

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437