Karlovarský kraj – místo k žití, místo k podnikání

Pod tímto názvem se uskutečnila v karlovarském grandhotelu Ambassador Národní dům konference, jejímž pořadatelem byla společnost Mafra events ve spolupráci s deníkem Lidové noviny (který taktéž patří do „rodiny“ vydavatelského domu Mafra).

Bez názvu.jpgJiž na pozvánkách byla nastíněna hlavní témata jednání:

* konkurenceschopnost kraje,

* ekonomická analýza regionu,

* příhraniční školství, podnikání, zaměstnanost,

* lázeňství,

* dopravní dostupnost, inovativní technologie města.

Pozvání pořadatelů přijalo několik přednášejících. Byli mezi nimi např. primátor statutárního města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek, prezident Svazu léčebných lázní České republiky Eduard Bláha, předseda dozorčí rady a.s. Sedlecký kaolin Ing. Radomil Gold a někteří další. Jedním z hostů jednání byl i člen představenstva Českých drah Ing. František Bureš, MBA, L.LM. Národní železniční dopravce byl také jedním z oficiálních partnerů akce.

Jak vyplynulo z diskuze, je nejzásadnějším problémem kraje a brzdou jeho rozvoje dopravní dostupnost, zejména pak nedokončená dálnice D6 z Prahy. Přitom se nejedná o to, aby se do regionu dostali klienti zdejších lázní, které neodmyslitelně k severozápadní části republiky patří. Tato komunikace by do regionu mohla přitáhnout logistické společnosti i zpracovatelský průmysl.

V kraji, který se „pyšní“ nejmenší průměrnou mzdou a nejnižší vzdělaností, však nalezneme i některá pozitiva. Příkladně v počtu přenocování v poměru k počtu obyvatel je Karlovarský kraj druhý hned za Prahou.

S příspěvkem, který účastníkům akce přiblížil současnou situaci na české železnici, vystoupil i Ing. František Bureš. V této oblasti bylo v poslední době vykonáno mnohé. Postupně se zlepšuje dopravní infrastruktura (včetně III. železničního koridoru mezi Prahou a Chebem), na výkonech objednávaných státem i krajem jsou z převážné míry nasazována nová či rekonstruovaná vozidla. Problémem je navázání na drážní infrastrukturu Spolkové republiky Německo (kdy na přechodu Cheb – Schirding máme oproti sousedům určitý předstih v modernizaci a elektrizaci trati) a také absence přímého spojení Karlových Varů s hlavním městem. Při této příležitosti zazněla v diskuzi také myšlenka, aby soupravy Pendolino, které nyní jezdí do Chebu a Františkových Lázní, zajížděly až do našeho největšího lázeňského města.

Pro železnici pozitivně vyzněl i příspěvek Ing. Radomíra Golda, kdy společnost Sedlecký kaolin, která otevřela velké ložisko u Velkého Luhu na trati Tršnice – Luby u Chebu, bude tuto komoditu přepravovat ke zpracování v základním závodě v Božičanech právě po železnici. Tato problematika byla ostatně také jedním s témat, které jsme projednávali při nedávném setkání s předsedou představenstva a.s. ČD Cargo panem Ivanem Bednárikem.

Konference se za Demokratickou Unii Odborářů zúčastnili její předseda Zdeněk Fojtík a místopředseda Robert Koutný, jenž je také autorem tohoto příspěvku.

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437