Sportovní den DUO

Akce, která byla financována z centrálního fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se uskutečnila v první prázdninový den ve Svatavě, která je v současné době jediným městysem Karlovarského kraje, 009.jpgkonkrétně ve zdejším sportovně – kulturním areálu. Duší celé akce byl předseda základní organizace Demokratické Unie Odborářů Karlovarsko Jiří Javůrek, který připravil bohatý program jak pro vlastní zaměstnance SŽDC, tak i pro jejich rodinné příslušníky, děti nevyjímaje. Sestával z několika disciplin. Jednou z nich byla také střelba ze vzduchovky, připravená ve spolupráci s Klubem vojenské historie Ležky.

Poděkování patří i dalším členům DUO, kteří pomohli jak při přípravě, tak i při vlastním průběhu sportovního dne.

Příjemné letní odpoledne ve svatavském areálu vyvrcholilo tanečním zábavou se známou „pravou“ bigbeatovou kapelou Brutus z Rakovníka, která se uskutečnila na stejném místě. Předskokanem byla britská kapela Cyanide Pills. Potěšil i hezký půlnoční ohňostroj.

Celý sportovní den proběhl za velkého zájmu zaměstnanců provozovatele železnice i četných jejich rodinných příslušníků.

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437