Uskutečnily se oslavy 140 let Kraslické dráhy

Oslavy_09.jpgCísař František Josef I. s manželkou zvanou Sissi, jeho nástupce Karel I. To jsou historické osobnosti, se kterými jsme se mohli potkat v sobotu 11. června ráno na sokolovském nádraží. V obou případech se jednalo o mocnáře, kteří mají vztah ke Kraslické dráze, jejíž 140. výročí se tento den slavilo. František Josef I. proto, že v roce 1873 koncesi ke stavbě jubilující železnice podepsal, Karel I. pak proto, že po této dráze skutečně cestoval. Stalo se tak v březnu roku 1918, kdy navštívil Kraslice, aby se osobně seznámil se strádáním zdejšího obyvatelstva v době vrcholící světové války. Představiteli těchto postav byli Josef Týma, Drahoslava Marečková a Antonín Dvorský. Nutno konstatovat, že se jich zmocnili skvěle. Nebyli historickými postavami jedinými. Na Hřebenech očekávali protokolární vlak, jenž byl podle nejslavnějšího kraslického rodáka pojmenován jako „Rytíř Dotzauer“ zdejší hradní pán a hradní paní (Bedřich Loos a Martina Vavřínová) spolu se svými předchůdci (staršího hradního pána si „zahrál“ bývalý dlouholetý josefovský starosta Ladislav Čížek). A skutečně hemžení postav v historických kostýmech jsme pak viděli v Rotavě zásluhou místního ochotnického spolku Komédia a aktivní starostky Ivy Kalátové. Na konečné v Kraslicích nás pak (opět v historickém kostýmu, s cylindrem na hlavě) vítal starosta Roman Kotilínek.

Vraťme se ale do Sokolova. V zasedací místnosti centrály Demokratické Unie Odborářů, která byla jedním z důležitých spolupořadatelů akce, jsme při slavnostním zahájení přivítali některé čestné hosty. Byli mezi nimi náměstkyně ministra vnitra České republiky Mgr. Jana Vildumetzová, poslankyně Parlamentu ČR Bc. Oslavy_02.jpgMarkéta Wernerová, krajská zastupitelka Ing. Eva Valjentová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Mgr. Vladimír Malý, předseda představenstva dopravce GW Train Regio Peter Bosáček, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Ing. Zdeněk Suchan a další. Velkou radost jsme měli i z účasti dvou emeritních přednostů – sokolovského pana Václava Zilvara jeho německého kolegy Willyho Neumeistera z Klingenthalu.

Hlavním pořadatelem oslav byl Železniční spolek Klub M 131.1, který spolupracoval s provozovatelem dráhy a provozovateli drážní dopravy na Kraslické dráze, městy a obcemi v regionu, hasičskými sbory a dalšími institucemi.

Oslavy_01.jpgNejvětší „hvězdou“ oslav byla bezesporu parní lokomotiva 464.102 vyrobená v roce 1940 v pražské strojírně Českomoravská – Kolben – Daněk. Bohatý železniční i kulturní program byl připraven i v jednotlivých stanicích regionální dráhy, zejména pak v Sokolově, Kraslicích předměstí a v Kraslicích. Velký zájem byl i o novou publikaci „Pozor, přijíždí vlak! aneb Historie Kraslické dráhy“.

Poděkování patří všem dobrovolným pořadatelům, kteří se zasloužili o zdar akce. DUO zde dobře reprezentovali Pavel Fára, Josef Fojtík, Zdeněk Fojtík, Antonín Kowalik, Jiří Miksa a Monika Ščurová.

Robert Koutný

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437