Noví inspektoři BOZP

Kořenov_01.jpgMarie Menclová ze základní organizace Karlovarsko, Vít Vokál ze ZO Cheb a předseda ZO Sokolov (a současně také místopředseda DUO) Robert Koutný. Toto jsou jména nových inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Demokratické Unie Odborářů. Stali se jimi po absolvování a složení závěrečné zkoušky při semináři funkcionářů působících v oblasti BOZP, který se uskutečnil ve dnech 23. až 27. května v hotelu „Lesní chata“ v Kořenově. Jeho pořadatelem bylo Odborové sdružení železničářů, jmenovitě pak jeho oddělení BOZP.

Účast členů Demokratické Unie Odborářů na akcích pořádaných Odborovým sdružením železničářů jsou jedním z výsledků dohody, kterou uzavřely obě odborové centrály působící na železnici. Jednou z forem naší spolupráce je i účast členů na školeních pořádaných největší železniční odborovou centrálou. Právě tato školení mají vždy, díky kvalitnímu odbornému zázemí, vysokou úroveň.

Důkazem tohoto tvrzení jsou i jména přednášejících na výše uvedeném semináři: vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, vedoucí ekonomicko – sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř, inspektoři BOZP Bc. Daniel Cemper, Miroslav Feber Jaroslav Leština a Martin Markvart. Všichni tito pracovníci OSŽ prokázali při přednáškách svou vysokou odbornost; jejich přednášky měly „šťávu“, když byly prezentovány poutavou a někdy i zábavnou formou.

Blahopřejeme novým inspektorům BOZP k úspěšnému složení zkoušek, současně věříme, že budou platnými členy našeho inspektorského kolektivu.

Přehled všech inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně kontaktů a pracovišť zveřejníme v nejbližší době na našich internetových stránkách.

Robert Koutný

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437