Jednání na půdě DUO (a z iniciativy DUO)

Dvě důležitá jednání s vrcholnými představiteli železnice a samosprávy se uskutečnila ve dnech 9. a 10.března v sídle centrály Demokratické Unie Odborářů.

006_Ivan_Bednarik.jpgPrvní ze setkání bylo věnováno rozvoji železniční nákladní dopravy. Kromě předsedy představenstva ČD Cargo, a.s., p. Ivana Bednárika, ředitele ústecké provozní jednotky tohoto dopravce p. Ing. Miloše Farkaše a vedoucího provozního pracoviště Cheb p. Jiřího Srpa se ho zúčastnili starosta a místostarosta Chebu pp. Ing. Petr Navrátil a Ing. Pavel Hojda. Toto jednání neprobíhalo jen v kanceláři; pan předseda představenstva se svým doprovodem se vydal i „do terénu“, na některá z pracovišť našeho největšího železničního nákladního dopravce a také do lokalit, s využitím kterých se uvažuje v rámci rozvojových záměrů společnosti.

Nákladní doprava na železnici byla předmětem i jednání, které se ve čtvrtek 10. března 2016 konalo opět na půdě centrály našeho odborového svazu a posléze na Městském úřadě v Horním Slavkově. Naše pozvání přijali zástupci některých potencionálních zákazníků nákladního dopravce, dále opět pan Bednárik, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, s.o., p. Ing. Josef Hendrych, náměstek hejtmana Karlovarského kraje p. Bc. Miloslav Čermák, starostové Sokolova a Kraslic pp. Bc. Jan Picka a Roman Kotilínek a vedoucí odboru rozvoje města ze sokolovské radnice paní Hana Špičková. Na úřadě v Horním Slavkově pak nás očekávali starosta města pan Alexandr Terek a místopředseda Hospodářské a sociální rady Sokolovska (a současně hornoslavkovský zastupitel Ing. Rudolf Tomíček).

Stěžejním tématem sokolovské části jednání byla otázka dokončení zdejšího terminálu veřejné osobní dopravy, kdy více než pět let zde veřejnosti slouží nové autobusové nádraží a nová železniční nástupiště s podchodem; dokončen však není spojovací článek mezi oběma částmi terminálu, tj. společné odbavovací prostory ve výpravní budově stanice. Dokončení této části je závislé na realizaci prodeje části podniku, kdy dosavadní majitel objektu, České dráhy, a.s., předá tento novému majiteli, Správě železniční dopravní cesty, s.o. Jak vyplývá z listopadového jednání mezi předsedou a místopředsedou DUO na straně jedné a generálním ředitelem SŽDC, s.o., Ing. Pavlem Surým na straně druhé, bude sokolovský terminál jednou z priorit nového nabyvatele staniční budovy.

Příkladem dobré spolupráce mezi železnicí a místními samosprávami je pak plot v Nádražní ulici v Sokolově, který zabrání překračování frekventované trati v místech, která byla svědky nejedné tragédie, kdy došlo k přejetí civilní osoby vlakem. Dle dohody mezi městem a železnicí radnice nechá zpracovat projekt (první dokument nám byl na jednání již představen), o financování vlastní stavby se pak obě instituce podělí.

Agilní starosta Kraslic prezentoval problém špatného stavu objektu bývalé nádražní restaurace na místním nádraží, který je špatnou vizitkou vstupní brány města.

Po přesunu do Horního Slavkova se účastníci setkání věnovali jedinému tématu – obnově části Slavkovské dráhy. Jako nejaktuálnější se v současnosti jeví zprovoznění úseku Horní Slavkov-Kounice – Horní Slavkov, což by umožnilo zavedení každodenních vlaků v rámci základní dopravní obslužnosti. O financování prokazatelné ztráty z jejich provozu by se podělily jak město, tak i kraj. Konečným cílem je pak obnova celého dlouhodobě vyloučeného úseku regionální trati Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte.

Jak bylo konstatováno, i na Slavkovské dráze je velký potenciál pro nákladní dopravu. Právě fungující železnice je předpokladem dalšího ekonomického rozvoje regionu. Z hlediska provozního, technologického a časového je důležité, aby trať byla zprovozněna v celé délce a doprava nákladních vlaků se zde realizovala přes Loket a Nové Sedlo u Lokte.

Za Demokratickou Unii Odborářů se obou jednání zúčastnili předseda Zdeněk Fojtík a místopředseda Robert Koutný. Poděkování zaslouží i kolegyně, které zajišťovaly servis – Monika Ščurová, jež se starala o naše hosty, a zapisovatelka paní Libuše Bekrová, která je tajemnicí Hospodářské a sociální rady Sokolovska.

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437