Jednal sněm HSRS

V pondělí 25. ledna se v knihovně Integrované střední školy technicko – ekonomické v Sokolově (která je známější pod zkratkou ISŠTE) uskutečnil pravidelný každoroční sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska (HSRS). Připomeňme si, že členem HSRS je i Demokratická Unie Odborářů a jako fyzická osoba také místopředseda DUO Robert Koutný, který zde působí ve funkci předsedy dopravní komise. Členem této odborné komise, ve které pracují zástupci železničních a silničních dopravců a provozovatelů drážní dopravy a také zástupci některých odborových centrál, je i Zdeněk Fojtík. Současně je náš předseda i členem Revizního a kontrolního orgánu HSRS.

Oba vrcholní představitelé naší odborové centrály se jednání zúčastnili; v rámci programu zde i aktivně vystupovali. 

Sněm zhodnotil úspěchy, kterých bylo v roce 2015 v činnosti HSRS dosaženo, současně poukázal i na některé problémy. Mezi ně patří snižující se členská základna HSRS a stav kvantity a kvality lidských zdrojů vhodných pro zdejší podnikatelské subjekty. Přeloženo do lidské řeči: Naše střední a odborné školy produkují málo absolventů v technických oborech (strojírenství, elektrotechnika) a také v tradičních řemeslech.

V rámci jednání byla zhodnocena činnost dopravní komise za uplynulé období; současně byly odsouhlaseny i priority na rok 2016. Jedná se především o

* důsledně požadovat dostavbu strategické dopravní stavby kraje – rychlostní silnice R6 z Karlových Varů do Prahy,

* dokončení stavby Západního obchvatu města Sokolova,

* zprovoznění dalšího úseku Slavkovské dráhy, popř. celé dlouhodobě vyloučené trati, jako spojnice významné pro základní dopravní obslužnost, rozvoj podnikání a turistický ruch v regionu,

* zlepšování základní dopravní obslužnosti v regionu včetně návaznosti spojů jednotlivých druhů dopravy (jen zčásti fungující IDOK, tedy integrovaný dopravní systém v Karlovarském kraji),

* rozvoj dopravní infrastruktury v návaznosti na vznik nových podnikatelských aktivit, zejména průmyslových zón,

* parkoviště systému P + R („Zaparkuj a jeď“) u uzlů veřejné dopravy,

* řešení problematiky parkování zejména ve městech.

 

V současné době HSRS sdružuje některá města a obce sokolovského okresu, firmy, školy, sdružení a také několik fyzických osob. Předsedou HSRS je olovský podnikatel Ing. Luboš Orálek, místopředsedy pak předseda dozorčí rady a.s. Sokolovská uhelná Ing. František Štěpánek a bývalý poslanec a nyní hornoslavkovský zastupitel (a také velice aktivní bojovník za obnovu Slavkovské dráhy) Ing. Rudolf Tomíček.

Robert Koutný

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437