Z konferencí DUO

Hned dvě konference Demokratické Unie Odborářů se v jediný den a na jediném místě (v zasedací místnosti železniční stanice Cheb) uskutečnily ve středu 12. srpna 2015. Jednalo se o konference základní organizace Karlovarsko a firemní sekce DUO při SŽDC, s.o.

Hlavním důvodem konání konference karlovarské základní organizace byla skutečnost, že za více než dva roky existence této ZO počet jejich členů dosáhl již takového počtu, že bylo zapotřebí zvolit regulérní pětičlenný závodní výbor. Současně bylo nutné zvolit náhradu za Vladimíra Cigánka, který ke konci srpna odchází od Správy železniční dopravní cesty.

Konference byla také příležitosti poděkovat předsedovi ZO Jiřímu Javůrkovi a jeho kolegům z vedení základní organizace za práci, kterou do současné doby odvedli. Organizace, která sdružuje zejména zaměstnance SŽDC, s.o., si za krátkou dobu svého trvání získala respekt jak u sociálního partnera, kterým je Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, tak i u dalších zde působících odborových centrál.

Nově zvolený závodní výbor ZO Karlovarsko nyní bude pracovat ve složení Michal Császár, Martin Gazárek, Jiří Javůrek, Marie Menclová a Ivana Magrotová.

Doplnění výboru za již zmíněného Vladimíra Cigánka (a ze stejného důvodu také za Jaroslava Štangla) se stalo také jedním z bodů programu konference firemní sekce DUO u SŽDC, s.o. Jak konstatoval host jednání, předseda Demokratické Unie Odborářů Zdeněk Fojtík, získal si kolega Cigánek za necelý rok a půl existence naší podnikové organizace velký respekt nejen u představitelů dalších odborových centrál, působících u Správy železniční dopravní cesty , ale i u zástupců jejího generálního ředitelství.

Novým členem výboru firemní sekce DUO u SŽDC, s.o., zvolili delegáti konference Eduarda Pokorného ze Správy elektrotechniky a energetiky Ústí nad Labem.

 

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437