3. regionální konference odborů Karlovarského kraje

Činnost Regionální rady odborových svazů Karlovarského kraje, situace v kraji a připomínky k práci odborů - to byla hlavní témata 3. regionální konference zástupců odborových organizací Českomoravské konfederace odborových svazů, která se uskutečnila ve středu 11. března 2015. Místem jednání byla velká zasedací místnost sokolovské chemičky (která opět nese název Hexion); o technickou a organizační stránku jednání se postarali naši kolegové ze zdejší základní organizace odborového svazu ECHO v čele s jejím předsedou Albertem Kupčíkem. Pozvání předsedkyně RRPOS ČMKOS Bc. Věry Dimové přijala i místopředsedkyně ČMKOS Ing Radka Sokolová a další hosté.
Jak vyplynulo z předložených zpráv i z diskuze, je nejmenší kraj České republiky v mnoha směrech také tím nejhorším. Týká se nejen průměrné výše mzdy nebo vzdělanosti obyvatelstva, ale i skutečnosti, že kraj se postupně vylidňuje. A pokud některý z jeho mladých občanů získá vysokoškolské vzdělání, často odtud odchází, protože pro svou kvalifikaci zde vinou nevyhovující struktury průmyslu nenalezne odpovídající uplatnění. Tomu odpovídají i rozdílné podmínky pro činnost odborů u jednotlivých zaměstnavatelů.     
Jedním z limitujících faktorů je odlehlost kraje. Chybí odpovídající silniční spojení (dříve, než se dobuduje rychlostní komunikace do Prahy, bude Karlovarský kraj napojen na dálniční síť v SRN), "oklikou" se k nám z Prahy jezdí i po železnici.
Konference se zúčastnili i zástupci Demokratické Unie Odborářů - předseda DUO Zdeněk Fojtík, předseda ZO Karlovarsko a člen kontrolní komise DUO Jiří Javůrek, předseda ZO Cheb Josef Fojtík a člen ZO Karlovarsko Vítězslav Berka.
Díky panu předsedovi a jeho kritickým slovům, směřujících nejen do řad odborářů, jsme byli vidět i v diskuzi...

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437