Jednal sněm HSRS

V pondělí 20. ledna se v knihovně Integrované střední školy technicko – ekonomické v Sokolově uskutečnil každoroční sněm Hospodářské a sociální rady Sokolovska (HSRS). Připomeňme, že členem HSRS je i Demokratická Unie Odborářů a jako fyzická osoba také místopředseda DUO Robert Koutný, který zde působí ve funkci předsedy dopravní komise. Členem této odborné komise, ve které pracují zástupci železničních a silničních dopravců a provozovatelů drážní dopravy a také zástupci odborových centrál, je i Zdeněk Fojtík. Současně je náš předseda i členem kontrolního a revizního orgánu HSRS.

Oba vrcholní představitelé naší odborové centrály se jednání zúčastnili; v rámci programu zde i aktivně vystupovali.

Sněm zhodnotil úspěchy, kterých bylo v roce 2014 v činnosti HSRS dosaženo, současně poukázal i na některé problémy. Mezi ně patří snižující se členská základna HSRS a nutnost rozšíření kompetencí vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj i na kraj Karlovarský. Stále otevřená je i otázka vzniku krajské hospodářské a sociální rady, jak tomu je již několik let v sousedním kraji Ústeckém. Tomuto zatím brání neochota v sousedních okresech našeho kraje.

V rámci jednání byla zhodnocena činnost HSRS za uplynulé období, současně byly odsouhlaseny i priority na rok 2015. V oblasti dopravy se jedná o

  • důsledně požadovat dostavbu strategické dopravní stavby kraje – rychlostní silnice R6 z Karlových Varů do Prahy,
  • dokončení stavby Západního obchvatu města Sokolova,
  • zprovoznění dalšího úseku Slavkovské dráhy jako spojnice významné pro základní dopravní obslužnost, rozvoj podnikání a turistický ruch v regionu,
  • zlepšování základní dopravní obslužnosti v regionu včetně návaznosti spojů jednotlivých druhů dopravy,
  • rozvoj dopravní infrastruktury v návaznosti na vznik nových podnikatelských aktivit, zejména průmyslových zón,
  • parkoviště systému P + R („Zaparkuj a jeď“) u uzlů veřejné dopravy,
  • řešení problematiky parkování zejména ve městech. 

 

V současné  době  HSRS sdružuje některá města a obce sokolovského okresu, firmy, školy, sdružení a také několik fyzických osob. Předsedou HSRS je olovský podnikatel Ing. Luboš Orálek, místopředsedy pak předseda dozorčí rady a.s. Sokolovská uhelná Ing. František Štěpánek a bývalý poslanec a nyní hornoslavkovský zastupitel Ing. Rudolf Tomíček.

 

Robert Koutný

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437