Ke změnám ve vedení ČD Cargo a Českých drah

Doslova personální vichřici rozpoutal v posledních dnech své vládní funkce ministr dopravy České republiky Ing. Antonín Prachař (ANO).

První jeho „obětí“ se stal předseda představenstva akciové společnosti ČD Cargo Ing. Oldřich Mazánek, který v čele našeho největšího železničního nákladního dopravce stál od konce srpna loňského roku. Za tu dobu se podařilo firmu stabilizovat, dostat z červených čísel. Zvýšil se objem realizovaných přeprav, dopravce opět získal strategickou přepravu hnědého uhlí ze severočeských dolů do východočeské elektrárny Chvaletice. O dobrém hospodaření českého „karga“ svědčí i návrh zaměstnavatele, se kterým přišel do jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2015.

Novým předsedou představenstva a.s. ČD Cargo se stal pan Ivan Bednárik, přicházející z pozice obchodního šéfa slovenského dopravce Express Slovakia. Dalším novým členem představenstva jsou Ing. Zdeněk Škvařil (pověřený řízením úseku provozu) a Bohumil Rampula, který má ve firmě na starost obchod.

Současné vedení a.s. ČD Cargo je čtvrté za poslední tři roky.

Jen několik dní poté, 10. listopadu, dochází k výměně na nejvyšší pozici i u Českých drah. Z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele je dozorčí radou společnosti po osmi měsících odvolán Ing. Daniel Kurucz, MBA. Na jeho místo je jmenován dosavadní člen představenstva Pavel Krtek. Dalšími členy představenstva, které je ze tří členů rozšířeno na pět, se stávají Ing. Ludvík Urban (místopředseda), Mgr. František Bureš, MBA, LL.M., a doc. Dr. Ing. Roman Štěrba. Staronovým členem představenstva je Ing. Michal Štěpán odpovědný za oblast osobní dopravy.

Pod vedením Daniela Kurucze došlo k dalšímu snížení zadlužení Českých drah; současně pokračovala modernizace a obnova vozového parku. Počátkem měsíce října pak došlo k zásadní reorganizaci organizačních jednotek působících v krajích, kdy byl vytvořen nový odbor 15 zaměřený na regionální integraci. Současně vzniká jednotka zákaznického personálu, zastřešující dosavadní Vlakový doprovod osobní dopravy a tu část zaměstnanců bývalých KCOD, kteří byli v bezprostředním styku se zákazníky našeho národního železničního dopravce, tedy s cestujícími.

Na adresy Ivana Bednaríka i Pavla Krtka směřovaly blahopřejné dopisy předsedy Demokratické Unie Odborářů Zdeňka Fojtíka, který mj. vyjádřil myšlenku pokračování dobré spolupráce mezi naší odborovou centrálou a oběma železničními firmami. Toto je důležité zejména nyní, v období probíhajícího kolektivního vyjednávání.

Robert Koutný, místopředseda DUO

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437