Povídá se

Emanuel Šíp, Josef Bazala, Vladimír Sosna, Rudolf Mládek, Dalibor Zelený, Petr Kousal, Josef Bazala, Petr Žaluda, opět Dalibor Zelený a Daniel Kurucz. Seznam jmen generálních ředitelů státní organizace či akciové společnosti České dráhy, které jsem zažil za dobu svého působení u železnice. Snad jsem na nikoho nezapomněl. Nyní hrozí, že tento seznam bude rozšířen o další jméno…

Proslýchá se, že dny předsedy představenstva a generálního ředitele Českých drah Ing. Daniela Kurucze, MBA, jsou sečteny. O jeho odvolání usiluje ministr dopravy Antonín Prachař. Jedním z důvodů, o kterých se v této souvislosti spekuluje, je nedostatečná komunikace mezi vedením drah a resortem, nedostatečná loajalita nejvyššího představitele ČD vůči ministerstvu. Do funkce byl pan inženýr Kurucz jmenován teprve před půl rokem, kdy nahradil dosavadního generálního ředitele Ing. Dalibora Zeleného. I tento působil v čele našeho národního železničního dopravce jen krátce – pouhých sedm měsíců. Jednalo by se tedy během jednoho roku o třetího „generála“.

I přes zatím jen krátké působení současného generálního ředitele došlo u našeho národního dopravce k řadě pozitivních změn, které kladně hodnotí jak zákazníci, tak i zaměstnanci. Jsou zprůhledněny finanční toky ve firmě, pro zákazníky jsou vytvořeny některé nové produkty. Pokračuje obnova a modernizace vozového parku. Před startem je v rámci zefektivnění regionální dopravy reorganizace stávajících KCOD a RCVD.

Odvolání dalšího generálního ředitele v tak krátké době by bylo špatným signálem, který nesvědčí o stabilitě podniku. Nepůjdeme snad cestou Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které má za poslední rok dokonce již ředitele pátého… České dráhy nutně potřebují stabilitu (nejen personální), aby mohly i nadále pokračovat v nastoleném směru k moderní a úspěšné akciové společnosti.

Robert Koutný, místopředseda DUO

Fotografii Ing. Daniela Kurucze, MBA, jsme převzali z letošního 2. čísla časopisu „Reportér“. Jejím autorem je Petr Dobiášovský.

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437