Před nadcházejícími volbami

Projíždíme – li naší republikou nebo procházíme – li se našimi městy, nemůžeme si nepovšimnout množství billboardů či plakátů s tvářemi kandidátů pro nadcházející volby. Studujeme – li pak tyto reklamní prostředky blíže, můžeme se seznámit s hesly či body volebních programů nejrůznějších politických stran, politických hnutí či jen jednoúčelových volebních seskupení, s množstvím slibů toho, jak se budeme mít dobře (samozřejmě zvolíme – li příslušného kandidáta nebo kandidáty), jak budou naše města, obce i celá země v příštích letech vzkvétat.

Ve dnech 10. a 11. října si vybereme své reprezentanty do obecních a městských zastupitelstev; současně dojde k obnově (či opakovanému zvolení) jedné třetiny horní komory Parlamentu České republiky – Senátu.

Volit do zastupitelských sborů je právem (a také morální povinností) každého občana. Vhodně zvoleným hlasem máme velkou šanci rozhodovat o budoucnosti své, ale také o příštím směrování naší obce, našeho města či našeho státu. Účast na volbách (a to na jakýchkoliv) by měla být samozřejmostí i pro všechny členy našeho odborového svazu.

Nemůžeme a ani nemáme právo radit, komu máte odevzdat svůj hlas. Své kandidáty znáte ze svých měst či obcí nejlépe Vy sami. Jen Vy sami dokážete posoudit, jestli Vám příslušný kandidát nepředkládá jen plané sliby, nebo za ním je vidět kus poctivé a prospěšné práce pro spoluobčany, pro společnost. Volte proto odpovědně a uvážlivě.

Je potěšitelné, že mezi kandidáty letošním komunálních voleb jsou i železničáři - členové Demokratické Unie Odborářů. Předseda DUO Zdeněk Fojtík a člen výkonného výboru Josef Bečvář kandidují do městského zastupitelstva v Sokolově, místopředseda naší centrály Robert Koutný je kandidátem do zastupitelstva v městě Rotava. Do svých místních zastupitelstev kandidují i další naši členové.

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437