Nad OOPP a výstrojními součástkami

„Jedu na módní přehlídku“, prohlásil jsem 23. ledna, v předvečer svého odjezdu do Prahy na jednání komise pro osobní ochranné a pracovní pomůcky a stejnokroje SŽDC, s.o. Samozřejmě to bylo tvrzení malinko nadnesené, i když je pravdou, že součástí každého takového jednání je i prezentace nových nebo zkoušených OOPP či stejnokrojových součástek. Jen sličné modelky chyběly… Členy této komise jsou zástupci zaměstnavatele i jednotlivých odborových centrál působících u provozovatele dráhy.

Jednání vedl ředitel Odboru nákupu veřejných zakázek generálního ředitelství SZDC Bc. Jiří Svoboda. Ve dvou samostatných blocích byly prezentovány současné i budoucí trendy ve vývoji OOPP i stejnokrojů. 

Pokud se týče OOPP, bylo zdůrazněno, že prvořadým úkolem je zajistit bezpečnost zaměstnanců, a to i na úkor určitého pohodlí. Toto se týká zejména bezpečnostních prvků a viditelnosti součástí OOPP, což například bavlněné pracovní oděvy nesplňují. Kromě toho, že pracovní oděvy z „umělotin“ jsou neprodyšné, vyznačují se i další negativní vlastností, a to snadnou hořlavostí. Na tento jejich nedostatek upozorňuje i Demokratická Unie Odborářů. 

Účastníky jednání byly schváleny některé změny v bodovém hodnocení některých výstrojních součástí (směrem nahoru i dolů). 

Odnesli jsme si i jakýsi domácí úkol, když máme navrhnout nejvhodnější způsob vystrojení zaměstnanců CDP a ústředních stavědel tak, aby zde tito nemuseli trávit dlouhé pracovní směny jak v různém domáckém oblečení, tak ani v nepohodlných uniformách. Jedná se o zavedení pohodlného a současně moderního oblečení, které by (kromě dobrých funkčních vlastností) důstojně prezentovalo firemní kulturu v tomto segmentu. 

Otázce OOP věnuje Správa železniční dopravní cesty, s.o., velkou pozornost. Za toto přísluší našemu zaměstnavateli velké uznání.

Robert Koutný, místopředseda DUO 

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437