Prosba

Kolektiv autorů Železničního spolku Klub M 131.1, jmenovitě Robert Koutný, Jiří Humler a Ing. Rudolf Tyller, pracuje v současné době na přípravě publikace „Kraslická dráha“, která bude věnována regionální železniční trati Sokolov – Kraslice – Klingenthal. Tato práce navazuje na publikaci „Dráha údolím Svatavy“, která byla v českém i německém jazyce vydána v letech 1996 a 2001.

Protože část členské základny Demokratické Unie Odborářů působí na Sokolovsku (a někteří z našich členů na Kraslické dráze pracovali či stále ještě pracují), obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí fotografií či dalších dokumentů, které se týkají této zajímavé trati. Nemusí se jednat o jen materiály vysloveně historické, přivítáme i podklady novější. Cenným dokumentem mohou být třeba fotografie železničářů, za kterými jsou vidět kolejová vozidla či drážní objekty.

Pokud budeme ochotni nám některé z výše uvedených podkladů poskytnout, ofotografujeme je či je naskenujeme.

Vydání publikace plánujeme na jarní měsíce roku 2014 tak, aby při zahájení nové sezóny Muzea Kraslické dráhy (stane se tak poslední březnovou sobotu) byla jeho návštěvníkům již k dispozici.

Na konec kontaktní údaje: Mobilní telefon p. Koutného má číslo 602 203 548, e-mailová adresa zní Koutny.lukas@tiscali.cz.

Děkujeme Vám za ochotu.

Robert Koutný, jednatel Železničního spolku Klub M 131.1

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437