Z 19.Mikulášské jízdy

Pachuť hořkosti mělo období příprav letošního ročníku Mikulášské jízdy. Necelé tři týdny před jejím konáním, v pondělí 11. listopadu, nás navždy opustil aktivní člen Železničního spolku Klub M 131.1 a „dlouholetý Mikuláš“ František Fadrný. Ještě jsme se s ním stihli domluvit, že se sejdeme 30. listopadu v 9 hodin v železniční stanici Sokolov, ještě od nás „nafasoval“ něco jízdenek pro své známé… Nebyla to ovšem jediná naše letošní ztráta. V lednu zahynul při dopravní nehodě Lukáš Folauf, který při Mikulášských jízdách působil v roli průvodčího zvláštních vlaků. Nejen při Mikulášských jízdách…

Stejně jako v předchozích letech byly vypraveny tři páry mikulášských vlaků v čele s parní lokomotivou. Tři páry byly vedeny v relaci Sokolov – Hřebeny a zpět, další pár (byl to třetí v pořadí) jel až do Kraslic. V čele těchto vlaků se po přestávce, zapříčiněné opravou kotle, znovu objevila „šlechtična“ 475.111 plzeňského občanského sdružení Iron Monument Club. (Pro úplnost dodávám, že v roce 2011 za ní zaskakovala luženská „všudybylka“ 354.195 a o rok později „ušatá“ 464.102). Další mimořádné vlaky byly vedeny tzv. soudobými náležitostmi, motorovými vozy řady 810 dopravce GW Train Regio.

Jak je patrné z předchozích řádků, cílovou stanicí mikulášských vlaků opět byly Hřebeny s hradem Hartenberg. Pro malé i velké účastníky zde byl připraven bohatý program. Bezprostředně po vystoupení z vlaku mohli dětští i dospělí účastníci „mikulášské“ navštívit jedno z pekel, jež se nacházelo ve sklepě staniční budovy. Veškeré dění na železniční zastávce bylo v režii chodovských ochránců přírody v čele s „čerticí“ Stáňou Volkovou, která se své úlohy zhostila i přes operaci nohy, kterou postoupila pouhý den před akcí.

Dalšími centry, kde „se něco dělo“ byly hradní nádvoří a statek Cikánský (v tento den Pohádkový). Zde „vládli“ Dalimil „Lomax“ Dolejší a Martina Vavřínová. Pestrý kulturní program zde probíhal od poledne až do večerní osmé hodiny.

Obrovský kus práce odvedl starosta Josefova (pod který Hřebeny patří) Ladislav Čížek, svým dílem přispěly i další města a obce podél Kraslické dráhy. Dobrá byla spolupráce s obvodním oddělením Policie České republiky v Habartově či s dobrovolnými i profesionálními hasiči z Krajkové, Habartova, Oloví, Rotavy a Sokolova.

Tímto konstatováním však výčet spolupořadatelů zdaleka nekončí.

Poděkování patří také členům základních organizací Demokratické Unie Odborářů v Sokolově a v Chebu, kteří jako železničáři zajišťovali služby jak ve zvláštních vlacích, tak i na nádražích. Mezi nejaktivnější patřila Věrka Kozánková ze ZO Cheb, která (sama v roli čertice) zajišťovala stanoviště „hlavního Mikuláše“, tedy místa na Cikánském dvoře, kde probíhala nadílka.

Záštitu nad akcí převzal Ing. Pavel Hojda, bývalý poslanec Parlamentu České republiky a místopředseda dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

Práce při přípravách Mikulášských jízd je prací nepřetržitou. Již teď přemýšlíme nad jubilejním 20. ročníkem v roce 2014. Rádi bychom se navrátili „ke kořenům“, kdy celá Mikulášské jízda sestávala z jízdy motorového vozu řady M 131.1 do Rotavy a zpět. Proto uvažujeme o vhodném začlenění některého z „hurvínků“ do programu akce.

Robert Koutný, místopředseda ZO DUO Sokolov

Foto © Jan Končal

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437