DUO Střelská dráha - Oslavy výročí Střelské dráhy

 115. výročí trati Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou byl zasvěcen letošní Den železnice v Karlovarském kraji. Stejnému výročí měl být věnován i ten loňský. Rozsáhlá výluková činnost zapříčinila, že jsme tehdy oslavy museli přesunout na trať Plzeň – Cheb.

Stejné výročí jsme slavili i letos. To proto, že nejdelší česká lokálka byla zprovozňována postupně, bylo možné si toto jubileum připomenout i letos. Konkrétně se jednalo o úseku Žlutice – Bečov nad Teplou.

Záštitu nad akcí převzal tradičně hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a ministr dopravy České republiky. Nejednalo se však o současného ministra v demisi Bc. Zdeňka Žáka, ale o jeho předchůdce Ing. Zbyňka Stanjuru. Zde se (v historii Dnů železnice již podruhé, potvrdila skutečnost, že o záštitu je dobré ministra požádat až těsně před akcí. Právě před dvěma lety jsme měli záštitu od JUDr. Víta Bárty, kterého v období od jara do oslav postupně vystřídali Mgr. Radek Šmerda a Mgr. Pavel Dobeš.

Pan hejtman Novotný se také Dne železnice osobně zúčastnil. Kraj kromě něj zastupovali i hejtmanští náměstci Mgr. Jaroslav Borka a Ing. Petr Navrátil a radní PhDr. Oleg Kalaš.  Dalším významným hostem (obdobně jako v loňském roce, ale v jiné funkci) byl generální ředitel Výzkumného ústavu železničního Ing. Antonín Blažek.  Tím hostem nejvzácnějším byl pan Miroslav Adamec z Teplé. Nevystupoval zde ovšem pod svým jménem, ale jako Jeho císařská výsost císař rakouský, apoštolský král uherský, král český, markrabě moravský atd.atd. Doprovázely jej jeho dvě manželky. Zákonná choť Alena a fiktivní Alžběta zvaná Sissi představovaná Blankou Kublentovou ze SŽDC. Tato sestava se na námi pořádaných oslavách se objevila už posedmé.

Největší pozornost dětských i dospělých účastníků vzbudila parní lokomotiva 354.7152, která stanula v čele zvláštního historického vlaku vyjíždějícího z karlovarského horního nádraží. Na postrku mu pomáhala dieselová lokomotiva T 458.1190. Trasa nostalgického vlaku směřovala do Krásného Jezu a odtud dále na nedávno zprovozněný úsek Slavkovské dráhy do Horního Slavkova – Kounice, kde nás očekávala (v letošním roce počvrté) zdejší starostka Mgr. Jana Vildumetzová.

Dále vlak pokračoval do Bečova nad Teplou, kde proběhlo oficiální zahájení oslav, a přes Otročín, Toužim, Štědrou, Žlutice a Protivec dojel až do Chyše, kde jej spolu s majitelem zdejšího zámku (a zámeckého pivovaru) Ing. Vladimírem Lažanským očekával i dobrý voják Švejk. V hlavním středisku oslav se mohli zájemci svézt na historické drezíně Ing. Václava Zahrádky z Čachrova na Šumavě, navštívit výstavu o historii trati pana Václava Simbartla z Plzně nebo si prohlédnout vojenskou techniku KVHT Mokrá. Se zvláštní (pamětní) jízdenkou bylo možné zdarma navštívit chyšský zámek a zámecký park.

Bohatý a zajímavý program byl ve všech dopravnách. Každá obec či každé město se chtěly před účastníky pochlubit něčím pro danou lokalitou typickým. Kulturní vystoupení, historický šerm, koláčky a jiné speciality místní kuchyně, všudepřítomní hasiči.

Po hodině pobytu v Chyši odjel nostalgický vlak zpět do Protivce a odtud na 17 km dlouhou regionální trať do Bochova, kde od roku 1996 jezdí jen nákladní vlaky.

Druhým zvláštním vlakem který se tohoto dne objevil na Střelské dráze, byl “žralok” 844.023 – 2. Ten také zajistil dopravu části účastníků oslav zpět do Karlových Varů.

U příležitosti letošního Dne železnice se poprvé objevuje termín “Střelská dráha” jako označení trati z Blatna u Jesenice do Bečova nad Teplou. Podle řeky Střely, která trať z velké části sleduje, jej navrhl tajemník Městského úřadu ve Žluticích Mgr. Fábera. Nahradil tak v počátcích příprav akce navrhovaný název “Dráha pod Vladařem”, jehož autorem byla moje maličkost.

Hlavním pořadatelem regionálního Dne železnice byla organizační složka Českých drah Krajské centrum osobní dopravy v Karlových Varech. Vše probíhalo v režii jejího ředitele Ing. Vladimíra Omelky.

 

Robert Koutný

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437