Dalibor Zelený (staro)novým generálním ředitelem Českých drah

 

         Jak jste se dozvěděli z hromadných sdělovacích prostředků, byl dnem 30. července t.r. jmenován do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele našeho národního železničního dopravce pan Ing. Dalibor Zelený. Nahradil tak svého předchůdce Ing. Petra Žaludu, který v čele firmy stál více než pět let, od roku 2008.

         Je zatím předčasné hodnotit podíl Petra Žaludy na rozvoji Českých drah. Jeho nespornou zásluhou však je, že za jeho ředitelování došlo k tak výrazné obnově vozidlového parku (jak formou nákupů nových vozidel, tak i prostřednictvím rekonstrukcí hnacích vozidel a vagonů stávajících), jakou ČD za dobu své existence dosud nezaznamenaly. Toto se bohužel dělo za cenu zvýšení zadlužení společnosti.

         Jak bylo uvedeno v blahopřejném dopisu Demokratické Unie Odborářů, přichází v osobě pana Zeleného do čela Českých drah odborník, který je po celý svůj profesní život spjat s železnicí. Prošel řadou profesí až po post generálního ředitele nejprve státní organizace, posléze akciové společnosti České dráhy (v letech 1998 – 2003). V této době jsme také měli možnost se s Ing. Zeleným mnohokrát setkat. Řada z nás má jistě ještě v paměti jeho účast na oslavách stého jubilea Krušnohorského Semmeringu (horské trati s Karlových Varů do Potůčků a Johanngeorgenstadtu). Spolu s generální inspektorkou Českých drah Ing. Květou Kořínkovou, CSc. doprovázel tehdy ministra dopravy doc. Ing. Antonína Peltráma. Sám pisatel tohoto článku se s ním nesčetněkrát setkal ve své tehdejší funkci krajského zástupce Českých drah, s.o. Měl jsem možnost ho poznat i ve vypjatých chvílích. Bylo to někdy v roce 2001 nebo 2002, když jsem jej v jakési záležitosti navštívil s tehdejším ředitelem Odboru vnějších vztahů GŘ ČD. Právě během naší schůzky mu sdělili, že u Králové vjel kamion pod IC Košičan...

         Oceňujeme rovněž korektní a partnerský vztah staronového  šéfa ČD k odborům působícím na železnici..

         Z prvních vystoupení “pana generálního” pro média lze ocenit myšlenku, že úspory firmy nemohou být na úkor kvality jejich služeb. Týká se to například omezování počtu členů vlakového personálu (například v souvislosti se zaváděním modernizovaných vozů vzniklých přestavbou vagonů ř. BDbmsee a Bdhmsee, ve kterých už není možná úschova zavazadel během přepravy). Za pozornost stojí také přehodnocení nákupu jednotek Siemens Viaggio Comfort (tedy tzv. Railjetů), ze kterých by se mohla stát druhá Pendolina (ač se s ními původně počítalo pro prestižní mezinárodní spoje, budou od nového grafikonu vlakové dopravy nasazeny na “zastávkových” rychlících do Chebu a Františkových Lázní).

         Náročné úkoly čekají nového generálního ředitele a členy jeho týmu při konsolidaci našeho nákladního dopravce. 

         Přejeme tímto panu Ing. Zeleného mnoho úspěchů v jeho náročné a odpovědné činnosti. Jménem členů Demokratické Unie Odborářů si dovoluji vyjádřit mu naši plnou podporu.

 

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437