Slavnostní zahájení provozu (části) Slavkovské dráhy

Když jsme před více než šestnácti lety „slavnostně“ zavírali úsek Slavkovské dráhy (z Krásného Jezu do Lokte), nikdo z nás tehdy netušil, že bude trvat tak dlouho, než se zde vlaky opět rozjedou. Nakonec jsme se však, po mnoha peripetiích a jednáních, dočkali a tak jsme v poslední červnový pátek přivítali na do té doby dlouhodobě vyloučené trati první vlak. Pominu – li zprovoznění necelý kilometr dlouhého úseku ze stanice Loket do zastávky a nákladiště Loket předměstí v roce 2006, jedná se o skutečně přelomový okamžik znovuzrození alespoň části této krásné (a pro region Slavkovského lesa důležité) trati.

Pokud nebudu uvažovat pracovní vlaky rozvážející po vyloučené koleji štěrk a další materiály, byl tím skutečně prvním vlakem mezi Krásným Jezem a zastávkou Horní Slavkov – Kounice (tak se bude na návrh města v blízké době jmenovat zastávka s dosavadním nepřesným názvem Ležnice) zvláštní Os 36041 z Karlových Varů dolního nádraží, tvořený sólo motorovým vozem 831.105 – 2 dopravce Rail systém Lukavice, spol. s r.o. A je přímo symbolické, že na nově obnoveném úseku z Krásného Jezu jej řídil ten, kdo pozdě večer 31. května 1997 ze Slavkovské dráhy odvezl poslední vlak – Ing. Aleš Dáňa z DKV Plzeň. Tato skutečnost se na Kounici stala také předmětem zájmů mnoha novinářů. Na bočnici vozu byl zavěšen i vzácný historický artefakt – směrová tabule, kterou byl před 16 lety „vyzdoben“ právě poslední vlak. V současné době je tato směrovka v majetku Muzea Kraslické dráhy. A pokud si dobře pamatuji, poslední a první jízdy se kromě Aleše ještě zúčastnili předseda Železničního spolku Klub M 131.1 Ing. Karel Mareček a moje maličkost.

Na opravené zastávce v hornoslavkovské čtvrti Kounice vlak přivítala zdejší „výpravčí“ Mgr. Jana Vildumeztová, jinak zdejší starostka. Právě ona patří mezi největší zastánce obnovení Slavkovské dráhy.

Pozvání na zahájení provozu rekonstruovaného úseku Slavkovské dráhy přijali generální ředitel SŽDC, s.o., Ing. Jiří Kolář, Ph.D., náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petr Navrátil, krajský radní PhDr. Oleg Kalaš, ředitel zhotovitelské firmy Trailservis, a.s., Ing. Pavel Juračka, předseda Hospodářské a sociální rady Sokolovska Ing. Luboš Orálek a řada dalších osobností. Hostem nejvzácnějším byla Jeho Výsost císař rakouský, král uherský, král český etc. František Josef I., ztělesňovaný tradičně panem Miroslavem Adamcem z Teplé. Pouze svou fiktivní choť Sissi, kterou obvykle představuje Blanka Kublentová z karlovarské správy mostů a tunelů, mimořádně vyměnil za vlastní manželku Alenu. Demokratickou Unii Odborářů zde zastupoval předseda Zdeněk Fojtík. Nechyběl ani bývalý poslanec Ing. Rudolf Tomíček, který byl od počátku největším bojovníkem za zachování trati.

Přesně v poledne se na pokyn paní výpravčí Vildumetzové slavnostní vlak rozjel do Krásného Jezu, kde jej spolu s místními občany očekávala starostka města Bečov nad Teplou Olga Haláková. Po návratu na Kounici pak následovala tři „kolečka“ určená pro veřejnost. Před odjezdem posledního vlaku z Krásného Jezu na Ležnici se pak za asistence paní starostky uskutečnilo spálení kříže, který byl prezentován u příležitosti předloňského 110. jubilea trati.

Pravidelná osobní doprava bude na trati zahájena počínaje pátkem 5. července. O víkendech (a tomto státním svátku) budou zavedeny tři páry vlaků dopravce České dráhy, a.s., přičemž první vlak bude přímý z Karlových Varů, kam odjede také vlak poslední.

Větší význam pro osobní dopravu bude mít zprovoznění trati až na nádraží Horní Slavkov. Budiž tedy naší snahou, aby k tomuto došlo co nejdříve.

Robert Koutný, místopředseda Demokratické Unie Odborářů

kompletní fotogalerie

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437