K činnosti ministra Zbyňka Stanjury

 

Tak jako nikdo není úplně černý, ani úplně bílý, je rozporuplná dosavadní bilance činnosti Ing. Zbyňka Stanjury (ODS) ve funkci ministra dopravy České republiky. Připomeňme si, že tento bývalý primátor statutárního města Opavy a pozdější předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany  nahradil svého předchůdce v ministerské funkci Mgr. Pavla Dobeše (Věci veřejné, později LIDEM) 12. prosince loňského roku.

K pozitivům páně Stanjurových snah zajisté patří rozhodnutí o snížení poplatku za použití železniční dopravní cesty pro tzv. jednotlivé vozové zásilky, což má vliv na hospodaření (samozřejmě ne spasitelný) pro našeho národního nákladního dopravce – akciovou společnost ČD Cargo. Tento krok povede nejen k udržení části pracovních míst u této firmy, ale také pro zachování provozu na některých zejména regionálních tratích.

Jako velmi rozumný krok lze hodnotit i rozhodnutí o bezplatném převodu pozemků  od Českých drah, a.s., státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (jedná se o pozemky pod železniční dopravní cestou na nádražích). Dojde tak k napravení chyb ne zcela povedené transformace bývalé s.o. České dráhy, kdy zařízení železniční infrastruktury (železniční svršek, spodek a další patří SŽDC a pozemky pod nimi jsou ve správě příslušných Regionálních správ majetku. 

K negativním krokům pana ministra patří rozhodnutí, kdy po nevydařené soutěži na provoz rychlíků na trati Olomouc – Opava – Ostrava zbyl po řadě peripetií jen jediný účastník a tyto lukrativní spoje byly přiděleny právě jemu – soukromé společnosti RegioJet Radima Jančury. (Pro úplnost si připomeňme, že České dráhy se soutěže nemohly zúčastnit, protože na rozdíl od soukromých dopravců  by musely vypsat výběrové řízení na dodavatele nových vozidel, což bylo vzhledem ke krátkým termínům časově nezvládnutelné.) Podle dřívějšího vyjádření ministerstva však přidělení zakázky jedinému účastníku nepřicházelo v úvahu – pokud by v soutěži zbyl jediný účastník, musel se podle zákona o veřejných zakázkách celý tendr zrušit a vypsat jej znovu. „Zvolenou variantu považuji za optimální, neboť dáváme jasně najevo, že chceme železnici liberalizovat. Upřednostňuji tak zdravý rozum před přílišnou byrokracií“, řekl po svém změněném rozhodnutí ministr. Za jeden kilometr bude stát platit RegioJetu 188,- Kč, i když částka, která je v současnosti na této trati proplácena Českým drahám je podstatně nižší (155,- Kč za ujetý kilometr). Uvážíme – li, že trasa z Olomouce hlavního nádraží do Ostravy – Svinova je dlouhá 144 km, činila by při využití služeb ČD úspora pro stát na jednom spoji 4.752,- Kč. Dle stávajícího jízdního řádu jezdí z Olomouce do Ostravy a zpět pět párů rychlíků. Prostým vynásobením zjistíme, že denně tak stát přijde od 47.520,- Kč. Za rok pak tato částka dělá 17.448.000,- Kč (a v přestupném roce ještě malinko více). 

Přidělením zakázky přímým zadáním jedinému uchazeči (navíc na nestandardní dobu 15 let) tak dochází k zásadnímu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. 

 

Robert Koutný

místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437