Mikulášská jízda plnoletá

První letošní prosincový den byl na Kraslické dráze ve znamení tradiční Mikulášské jízdy. Ta letošní měla pořadové číslo 18, což znamená, že dosáhla jakési plnoletosti. Z malé akce, které se v prvním ročníku zúčastnilo několik desítek návštěvníků (naším cílem tehdy byla Rotava, kam směřoval vlak sestavený z motorového vozu M 131.1266 a přívěsného vozu), dospěla do největší akce svého druhu v celé České republice. Zdaleka nejde o akci pouze železniční – po navázání spolupráce s obcí Josefov a lidmi kolem hradu Hartenberg Mikulášskou jízdu krom tradičního historického vlaku charakterizuje i bohatý program v lokalitě Hřebeny. 

Letos se nám podařilo „poručit větru i dešti“, takže nás poslední předmikulášská sobota příjemně překvapila nádherným počasím, které nebylo několik dní před naší jízdou a nezopakovalo se ani několik dní po akci (tento příspěvek píši 6. prosince). Všechny účastníky i nás pořadatele potěšilo krásné slunečné počasí se slabou sněhovou pokrývkou, což dodalo jízdě patřičný díl poezie. A na čerstvém sněhu vynikla i hlavní „hvězda“ Mikulášské jízdy – parní lokomotiva 464.102, kterou v tehdejší akciové společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk vyrobili v roce 1940. Tato tzv. „ušatá“ je majetkem Národního technického muzea v Praze. V režii spolku Iron Monumental Club z Plzně zastoupila lokomotivu 475.111, na které v současné době probíhá dílenská oprava. Na regionální trati ze Sokolova do Kraslic se představitelka této řady (jediná zachovalá ze dvoukusové „série) objevila poprvé a byla centrem pozornosti četných fotografů a filmařů. 

Parní lokomotiva zajistila vozbu tří párů vlaků mezi Sokolovem a Hřebeny a jednoho páru ze Sokolova do Kraslic a zpět. Další zájemce dopravily vlaky vedené soudobými náležitostmi – motorovými vozy ř. 810 či RegioSprinterem ř.654. Z Habartova a Krajkové směřovala na Hřebeny zvláštní linka s historickým autobusem Karosa ŠL 11 z Dopravního podniku Karlovy Vary; další stovky účastníků přicestovaly na akci osobními automobily. 

Na Hřebenech byl pro zejména dětské účastníky akce připraven bohatý program. Již po vystoupení z vlaku mohli zavítat do „nádražního pekla“ instalovaného ve sklepích staniční budovy. Dění na železniční zastávce  „velela“ čertice Stáňa, v civilu Stanislava Volková ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Chodově, která zdejší provoz zajišťovala. Cestou na hradní nádvoří a statek nazvaný Cikánský dvůr čekala pěší pochodníky řada překvapení. Na vlastním hradě i Cikánském dvoře se nacházela dvojice pódií, na kterých v době od 12.00 do 19.00 h probíhal pestrý kulturní program.

Zvláštní pocity pak zažívali ti, kdož na Hřebeny přijeli posledním parním vlakem odjíždějícím ze Sokolova v 16.35 h, tedy již za tmy. Osvětlení hradu a  dalších objektů, svítilny a lampióny v rukách účastníků dodávaly akci neopakovatelnou atmosféru. 

Na organizaci letošní Mikulášské jízdy se podílela i Demokratická Unie Odborářů. Slavnostní zahájení uváděl František Fojtík (který posléze zajišťoval provoz historické autobusové linky), promluvil zde i předseda DUO Zdeněk Fojtík. Další členové pomohli zejména ve zvláštních vlacích. Uznání pak zaslouží Věrka Kozánková ze ZO Cheb, která měla na starost jakési vyvrcholení celé akce – mikulášskou nadílku na Cikánském dvoře. Sama zde účinkovala v roli čertice.

Patronát nad akcí převzal poslanec Parlamentu České republiky Ing. Pavel Hojda, který se osobně zúčastnil slavnostního zahájení v železniční stanici Sokolov.

Kromě hlavního pořadatele, Železničního spolku Klub M 131.1, se na akci podílela města a obce z regionu podél Kraslické dráhy, občanské sdružení Hartenberg, jednotky hasičů a řada dalších organizací. Zvláštní poděkování pak patří provozovateli drážní dopravy na Kraslické dráze, firmě GW Train Regio, a.s., bez jejíž spolupráce by uskutečnění Mikulášské jízdy nebylo možné.

Nakonec jedno číslo: Naše pozvání přijalo na tři tisíce účastníků!

 

Robert Koutný


kompletní fotogalerii najdete na rajčeti

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437