Slavnostní zahájení obnovy Slavkovské dráhy

Radostným dnem byl pro nás pátek 5. října 2012. Myslím tím nás všechny, kdož se angažujeme ve věci znovuzprovoznění Slavkovské dráhy, tedy regionální trati z Krásného Jezu přes Horní Slavkov do Lokte. Právě tento den se na zastávce Ležnice uskutečnilo slavnostní zahájení opravy úseku mezi dopravnou Krásný Jez a odbočkou vlečky STASIS v km 5,565. I když tyto práce byly prezentovány jako první etapa obnovy trati, jednalo se vlastně o etapu druhou. Již v prosinci 2006 byl zásluhou Hospodářské a sociální rady Sokolovska (a za vydatné pomoci poslance Parlamentu České republiky Ing. Pavla Hojdy) obnoven asi 800 metrů dlouhý úsek mezi loketským nádražím a zastávkou a nákladištěm Loket předměstí.

Pozvání starostky města Horní Slavkov Mgr. Jany Vildumetzové přijali náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petr Navrátil, v zastoupení generálního ředitele SŽDC, s.o., Ing. Koláře oblastní ředitel Ing. Josef Kalivoda, starostové okolních obcí, HSRS a samozřejmě i zástupci zhotovitelské firmy. Demokratickou Unii Odborářů zde zastupovali předseda Zdeněk Fojtík a místopředseda Robert Koutný (který zde byl spíše ve funkci předsedy dopravní komise HSRS).

V současné době (tedy v závěru letošního roku) probíhá demontáž stávajícího kolejového svršku a úprava pláně pro pokládku nové koleje (náklady cca 8,5 milionu korun). K dokončení prací (a k vlastnímu obnovení dopravy) dojde v jarních měsících příštího roku. Celkové náklady na tuto etapu rekonstrukce dosáhnou částky 25 milionů korun. 

Určitým paradoxem je skutečnost, že obnova byla zahájena v místech, které se v rámci první etapy obnovovat nebude – na zastávce Ležnice, která se nachází v kilometru 6,096 až 6,130, tedy asi půl km za koncem obnovovaného úseku. Naší snahou bude (a toto také bylo při slavnostním aktu vysloveno několika mluvčími), aby na první etapu navázala etapa druhá. V rámci této etapy by mělo dojít k obnově úseku mezi odbočkou vlečky STASIS a železniční stanicí Horní Slavkov tak, aby na trati mohla být zavedena osobní doprava. Její případná existence je vázána na kladné stanovisko Karlovarského kraje, který je objednatelem základní dopravní obslužnosti. Přes několikeré ústní sliby se zatím nepodařilo od krajského úřadu získat v této záležitosti závazné písemné stanovisko. Změní něco nedávné volby?

Robert Koutný 

fotogalerie k článku 

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437