Den železnice ve znamení oslav výročí trati Plzeň - Cheb

Stalo se již několikaletou tradicí, že Den železnice je v Karlovarském kraji spojen s výročím některé ze zdejších tratí. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy byla jubilantkou část dřívější Dráhy císaře Františka Josefa, celostátní (a nyní už i koridorová) trať z Plzně do Chebu. Byla to jakási „z nouze ctnost“, protože původně jsme uvažovali o regionální trati z Blatna u Jesenice do Bečova nad Teplou.  I když jsme již s přípravou takto koncipovaných oslav začali, nepřetržité zářijové výluky tomu však zabránily. Myslím si však, že toho nemůžeme litovat. Vždyť nadšení představitelů místních samospráv a občanů měst i obcí mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi (tedy té části jubilující trati, která se nachází v Karlovarském kraji) předčily naše očekávání. Zkrátka nepřijde ani žlutická lokálka. Oslavy na ní se uskuteční v náhradním termínu 21. září 2013. Své jubileum trať oslaví i v příštím roce – byla postupně otevírána v letech 1897 a 1898. Přípravy na Den železnice v roce 2013 již byly zahájeny.

Vraťme se však k  pátku 28. září 2012, kdy proběhl Den železnice Karlovarského kraje.

Na horním karlovarském nádraží čekaly svátečně naladěné cestující dvě vlakové soupravy. Na první koleji stále historická souprava v čele s lokomotivou 354.195 z Depa historických vozidel Českých drah v Lužné u Rakovníka. Na postrku ji pomáhala o zhruba půlstoletí mladší dieselová lokomotiva T 466.0206; vlastní soupravu pak tvořila poválečná „zetka“ (krytý nákladní vagon řady Ztr) a šestice vozů řady Bam. První dva z těchto byly rezervovány pro Karlovarský kraj, který se stal (po Železničním spolku Klub M 131.1 a Českých drahách) třetím hlavním pořadatelem akce. Mezi další pořadatele letošních oslav se zařadila všechna města a obce podél jubilující trati (a dokonce i obec Velká Hleďsebe, která na trati vůbec neleží – hranice jejího katastru se nachází několik desítek metrů od vysokého železničního mostu za stanicí Mariánské Lázně), město Bečov nad Teplou, mikroregiony Chebsko a Mariánskolázeňsko i další instituce. Naše Demokratická Unie Odborářů měla na starost zejména pořadatelskou službu a dozor v ŽST Mariánské Lázně, která byla hlavním střediskem celé akce. Zapomenout nelze ani na četné sponzory, bez jejichž finanční pomoci by uspořádání tak rozsáhlé akce bylo nemožné.

Druhým vlakem byla novotou zářící jednotka PESA Link 844.001 (která bohužel nese nečeskou obchodní značku Regio Shark). Právě tyto dvoudílné motorové vozy začnou v blízké době zajišťovat část základní dopravní obslužnosti v karlovarském regionu.

Šťastným rozhodnutím byla skutečnost, že trasa historického i soudobého vlaku byla zvolena jako okružní – z Karlových Varů přes Cheb, Mariánské Lázně a Bečov nad Teplou zpět do Karlových Varů.

Část trasy do Chebu byla jakýmsi návozem. Určitým zpestřením pro cestující z obou vlaků byla jejich souběžná jízda mezi Tršnicí a Chebem.

Na 1. nástupišti (a následně pro pozvané čestné hosty i v zasedací místnosti stanice) proběhlo slavnostní zahájení oslav. Zde (a s určitými obměnami tak tomu bylo i v dalších stanicích)  promluvili starosta (v případě Chebu RNDr. Pavel Vanoušek), hejtman PaedDr. Josef Novotný, jeho náměstek pro dopravu Ing. Petr Navrátil a někteří další představitelé. Tou hlavní „celebritou“ byla ale Jeho Výsost, císař rakouský, král uherský, král český, markrabě moravský atd. atd. František Josef I., představovaný panem Miroslavem Adamcem z Teplé. Kromě dalších historických postav jej doprovázely hned dvě manželky – vlastní žena Alena (také v historickém kostýmu) a císařovna Sissi ztvárňovaná Blankou Kublentovou ze SŽDC v Karlových Varech. Asistoval jí „vlečkař“ Ondra Strycharski, který měl na starosti dlouhou vlečku jejich šatů.

Mezi pozvanými čestnými hosty byl i předseda DUO Zdeněk Fojtík.

Těžko hodnotit, na kterém nádraží bylo přivítání nejhezčí. Snažili se všichni. V Lipové (u Chebu) jsme zhlédli vystoupení dětí, v Dolním Žandově mažoretky, v Lázních Kynžvart „Vesnický mažoretky“ z Nového Kostela, ve Valech (u Mariánských Lázní) nás vítaly opět děti.

Samostatnou zmínku zaslouží nádraží Lázně Kynžvart (jež se ale nachází na katastru sousední obce Stará Voda). Transparent, zavěšený na výpravní budově nádraží, upozornil na skutečnost, že od stávajícího grafikonu vlakové dopravy zde na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy České republiky již nezastavují rychlíky. Činí to problémy jak místním občanům, tak i pacientům místních lázní, návštěvníkům zámku a zaměstnancům firmy EUTIT. Tato skutečnost byla zmíněna jak v projevu kynžvartského starosty Miloslava Pernici, tak i člena prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miloslava Zítky.

Jednání o obnovení zastavování rychlíků v Lázních Kynžvart pokračují; aktivně se jich účastní i představitelé DUO.

Hosté obdrželi v Lázních Kynžvart repliku láhví místní minerální vody a pytlík se semínky bolševníku. Usušenými bolševníky byla vyzdobena také plocha mezi odbavovací budovou a kolejištěm.

Mezi osobnostmi, které očekávaly protokolární (tedy historický) vlak na mariánskolázeňském nádraží, byl i spisovatel Vladimír Páral, který ve své zdravici oslavil železnici několika verši.

Dění na nádraží v Mariánských Lázních bylo bohaté – jízdy kolejových vozidel, výstavy lokomotiv, prezentace hasičů, soudobých i historických automobilů, hudební produkce, maňáskové představení, výstava a kolejiště ve vagonech… Spojení s městem zajistil historický trolejbus Škoda 9Tr. Vybrat si mohl snad každý.

Na zpáteční cestě po Tepelské dráze se oba vlaky zastavily na hodinu v Bečově nad Teplou. Zde parní lokomotiva „Všudybylka“ dobrala od místních hasičů vodu; místní občané i přespolní účastníci oslav si zde mohli vyslechnout (stejně jako několik hodin předtím v Mariánských Lázních) vystoupení kapely KV Expres nebo zhlédnout představení karlovarského maňáskového divadla „Pimprle“ (jednalo se o adaptaci jedné z kapitol knihy Josefa Čapka s názvem „Pejskovy narozeniny“).

Je samozřejmé, že jsem na letošním Dni železnice viděl řadu nedostatků a problémů. Jednalo se však o maličkosti, které „civilní“ účastníci oslav snad ani nepostřehli. Za toto patří všem zúčastněným, členy DUO nevyjímaje, obrovský dík.

 

 

 

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 

 


fotogalerie k článku na úložišti rajče.net

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437