Slavkovská dráha – 15 let bez provozu

V den, kdy píši tyto řádky, tj. v poslední květnový den roku 2012, uplynulo přesně 15 let od okamžiku, kdy naposledy vyjely vlaky na úsek Slavkovské dráhy mezi tehdy ještě železniční stanicí Krásný Jez a Loktem.

Měl jsem tu čest, že jsem se na rozlučkové akci jako jednatel občanského sdružení Klub M 131.1 mohl zúčastnit jako jeden z jejich spoluorganizátorů. Byl to tehdy „slavný den“. Na pravidelných vlacích tehdy jezdila souprava tvořená motorovým vozem ř. M 131.1, přívěsným vozem řady RClm („hospodou“) a soudobým vozem ř. 810. Na druhé soupravě pak byly nasazeny motorové vozy řady 820 (M 240.0), dříve pro tuto dráhu tolik typické. Ve vlacích se rozdávaly pamětní jízdenky, Petr Kubelka z karlovarských traťováckých dílen připravil speciální směrové tabule (jedna z nich je dodnes uchována v Muzeu Kraslické dráhy). Všechny vlaky byly beznadějně zaplněné, plná byla i nádraží jak v Lokti, tak i v Horním Slavkově. To loketské bylo vyzdobeno černou vlajkou, na hornoslavkovském hrála hudba. Posledních jízd se zúčastnili i tehdejší zástupci Parlamentu České republiky – senátor JUDr. Jiří Vyvadil a poslanec Ing. Rudolf Tomíček, kteří v podvečerních hodinách promluvili na nádraží v Horním Slavkově. Dalším politikem, který rovněž vyjádřil naději v brzké znovuzprovoznění trati, byl starosta Petr Hanzík.

Potom přišly dny všední. Osobní vlaky nahradily autobusy náhradní dopravy, nákladní doprava se přesunula na silnici. Trať postupně zarůstala a začala být rozkrádána. Nejdříve zmizely barevné kovy, později se ztrácely i ocelové součásti zejména železničního svršku a mostních konstrukcí či výstroje trati. V roce 1999 prosadil poslanec Tomíček jako jednu z kapitol státního rozpočtu částku 46 milionů Kč na obnovu trati. Tehdy by tyto peníze bohatě stačily. Bohužel České dráhy je použily někde jinde…

Začínají nekonečná jednání. Nejprve pod patronátem pana poslance a pana starosty města Horní Slavkov, později přebírá aktivitu Hospodářská a sociální rada Sokolovska (Ing. Tomíček byl tehdy jejím předsedou).

Jedním z uvažovaných způsobů záchrany trati byla i její přeměna na velodráhu. Mechanik Jindřich Nový z Karlových Varů postavil dva prototypy šlapadel, spolu se senátorem Janem Hadravou jsme se vydali do Rakouska, kde jsme v okolí Gmundu čerpali zkušenosti z provozu obdobného zařízení. Velký úspěch měla veřejná prezentace šlapadel na zastávce v Lokti předměstí. Aby byly tyto jízdy možné, svépomocí jsme vysekali celý úsek mezi touto zastávkou a loketským nádražím. Později, když se v určitých intervalech objevovaly šance na obnovení řádného provozu Slavkovské dráhy, jsme od tohoto dočasného řešení samozřejmě upustili.

V této době požádalo o odprodej trati občanské sdružení Loketské místní dráhy v čele s Petrem Šimralem a tehdy ještě „neinženýrem“ Janem Kulišem. Cílem tohoto spolku bylo zachování trati jako turistické dráhy. Nabízená cena 17 milionů se však přesáhla možnosti občanského sdružení.

HSRS ustavila komisi, která měla navrhnout nejlepší využití zdevastované trati. Byl jsem tehdy jmenován do jejího čela. V komisi byli zástupci dráhy, měst a obcí, kraje, sokolovského muzea a dalších institucí. Bylo diskutováno několik variant – cyklostezka, velodráha, pravidelný provoz, výletní dráha. Přednost byla tehdy dána poslední variantě.

Povzbuzením pro naši práci byla i pěší pochůzka z Horního Slavkova do Lokte spolu s náměstkem ministra dopravy Ing. Vojtěchem Kocourkem, Ph.D.

Další vývoj je už obecně znám. Příchod firmy Legios do Horního Slavkova, zintenzivnění jednání v posledních dvou letech. A konečně se dostavuje i hmatatelný výsledek. Byla dokončena likvidace náletové zeleně v úseku z Krásného Jezu k odbočce vlečky firmy Legios, připravují se opravy železničního svršku a spodku. Zprovozněním asi pět a půl kilometrů dlouhého úseku budou pokryty potřeby nákladní dopravy. Aby mohla být na trati zavedena osobní doprava, je nutné s obnovou pokračovat až do Horního Slavkova.

Naše úsilí tedy zdaleka nekončí. Pro dosažení konečného cíle, zprovoznění celé trati až do Lokte, bude ještě nutno vykonat mnohé. Množství hodin strávených na jednáních, mnoho navštívených kanceláří, mnoho pěších kilometrů na trati.

Robert Koutný, ZO DUO Sokolov

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437