K jednání na Ministerstvu dopravy ČR

Jak jsme již informovali, zúčastnili se zástupci dopravní komise Hospodářské a sociální rady Sokolovska a Demokratické unie odborářů (jmenovitě se jednalo o předsedu DUO Zdeňka Fojtíka, člena dopravní komise HSRS Ing. Jaroslava Cempírka a moji maličkost ve funkci předsedy této komise) jednání na Ministerstvu dopravy České republiky. Našimi partnery byli poradce ministra David Čermák, ředitel odboru silniční dopravy Ing. Josef Kubovský a další představitelé. Odbor drah, železniční a kombinované dopravy zastupoval magistr Petr Špeták.

Prvním projednávaným tématem byla Slavkovská dráha. Představiteli MD jsme byli informování o přípravě prodeje některých regionálních drah (právě tento den, tj. 7. března, se touto problematikou zabývala vláda, která však své rozhodnutí odložila – celá kauza bude znovu projednána po doplnění pravidel pero eventuální převod drah obcím či krajům). Zástupci HSRS a DUO je před prodejem trati jinému subjektu preferovaná varianta zprovoznění trati „pod křídly“ Správy železniční dopravní cesty. Právě tato varianta bude zárukou toho, že na celé trati z Krásného Jezu až do Nového Sedla u Lokte bude moci být provozována jako osobní doprava v rámci základní dopravní obslužnosti, tak i doprava nákladní. Prodejem části trati (např. firmě Legios) by došlo k umělému rozdělení celistvé dopravní cesty a ztížila by se realizace dalších etap jejího zprovozňování (na nádraží Horní Slavkov a později snad až do Lokte).

V současné době jsou činěny první kroky ke zprovoznění úseku z Krásného Jezu k odbočce vlečky STASIS na Ležnici. Kácení náletových dřevin začalo před několika dny. První výsledky jsou již vidět v Krásném Jezu i v okolí Ležnice.

Dalším projednávanou otázkou byla pro náš region tolik chybějící rychlostní komunikace č. 6 z Karlových Varů do Prahy. I přes stávající nedostatek finančních prostředků probíhá příprava výstavby dalších úseků, zejména pak obchvatů některých obcí.

Pro zajímavost uvádím, že při nedávném jednání Regionální hospodářské komory Poohří s vrcholnými představiteli Věcí veřejných, kterého se zúčastnil pisatel tohoto příspěvku, bylo Vítem Bártou poněkud odlišně přislíbeno, že práce na silnici začnou  v roce 2014.  Podle bývalého ministra dopravy bude stávající silnice jen zdokonalována (obchvaty obcí a třetí pruhy v úsecích se stoupáním)…

Shody jsme nenalezli v otázce dálniční známky, která bude od 1. dubna t.r. nutná na dokončeném „vnitrokrajském“ úseku mezi Chebem a Karlovými Vary. Na naše argumenty, že necelých 50 kilometrů dlouhý úsek nebude napojen na ostatní dálniční síť v republice (tedy povede „odnikud nikam“) a že ve většině jeho délky nelze alternativně použít souběžnou komunikaci 1. třídy,  bylo sděleno, že obdobné případy jsou i jinde v České republice (např. mezi Táborem a Pískem) a že nebudou udělovány žádné výjimky.

Robert Koutný

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437