Hejtman Josef Novotný na Slavkovské dráze

Jedním z cílů pracovní cesty hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného byla 28. března 2012 i Slavkovská dráha, dlouhodobě vyloučená regionální železnice z Krásného Jezu do Lokte.

Úvodní zastávkou prvního občana kraje byl hornoslavkovský závod firmy Legios, kde se seznámil se současným stavem i dalšími plány na výrobu nákladních železničních vagonů. Její další rozvoj, který by přinesl na sto dvacet nových pracovních míst, je závislý na možnosti (nebo lépe řečeno nemožnosti) odvážet hotové výrobky, kterými jsou čtyřnápravové cisternové vozy, po železnici.

Po jednáních s představiteli Legiosu se pan hejtman setkal s předsedou Demokratické unie odborářů Zdeňkem Fojtíkem a předsedou dopravní komise Hospodářské a sociální rady Sokolovska Robertem Koutným, kteří mu dělali doprovod po několika místech vlastní trati. Právě tito funkcionáři patří k dlouholetým „bojovníkům“ o obnovu této chátrající trati. V okolí přejezdu v části Horního Slavkova zvané Kounice seznámili doktora Novotného i jeho doprovod se současným stavem železnice, která v poslední květnový den letošního roku „oslaví“ již patnáct let od svého uzavření. V Krásném Jezu si pak hejtman mohl prohlédnout jeden z úseků, na kterém v současné době probíhá likvidace náletové vegetace.

Vyčištění trati od stromů a křovin provádí Správa železniční dopravní cesty v úseku z Krásného Jezu k odbočce vlečky STASIS (Legios) Horní Slavkov tak, aby zde mohla být, i za cenu určitých třeba rychlostních omezení, zahájena přeprava hotových vagonů i dílů a polotovarů potřebných pro jejich výrobu.

Jak prohlásil předseda Zdeněk Fojtík, dlužíme Slavkovské dráze 46 milionů korun. Jedná se o částku, která byla součástí kapitoly Ministerstva dopravy ČR ve státním rozpočtu na rok 1999 s určením právě na obnovu v té době dva roky neprovozované trati. Tehdejší státní organizace České dráhy je použila k jiným účelům.

Poslední zastávkou byla dopravna Krásný Jez, kde jsme panu hejtmanovi m.j. ukázali nultý staničník Slavkovské dráhy.

Pracovní cesta hejtmana Josefa Novotného proběhla za velkého zájmu zejména regionálních sdělovacích prostředků.

Robert Koutný


 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437