Ze Slavkovské dráhy

V nedávných dnech se objevila ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň zpráva, že v jarních měsících budou zahájeny práce na zprovoznění prvního úseku dlouhodobě vyloučené Slavkovské dráhy, tedy regionální železnice z Krásného Jezu do Lokte. Shodou okolností za necelé tři měsíce „oslavíme“ půlkulaté výročí od jejího uzavření (v železniční terminologii se jednalo o  zavedení tzv.  dlouhodobé výluky) – poslední vlaky vyjely na trať za velkého zájmu veřejnosti  (a také místních a regionálních politiků) 31. května 1997.

Doplňuji tedy informaci hornoslavkovské paní starostky Mgr. Jany Vildumetzové (která ostatně patří k velkým bojovnicím za obnovu trati). Vždyť právě její město na chybné rozhodnutí, ke kterému došlo ve druhé polovině devadesátých let, doplácí nejvíc. Zvláště nyní, když se zde objevila firma, jež je schopna zaměstnat více než stovku nových pracovníků. Jedná se samozřejmě o společnost Legios, která v areálu bývalého STASISu vyrábí nákladní vagony (nyní tedy, pro nefunkční dopravní cestu) jen jejich komponenty.

Jak bylo dohodnuto při jednáních s náměstkem generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro provozuschopnost, bude se Slavkovská dráha obnovovat postupně. Prvním úsekem je trať mezi dopravnou Krásný Jez a odbočkou vlečky STASIS v Horním Slavkově tak, aby tudy mohla uskutečňovat doprava nejen zde vyrobených nákladních (cisternových) vagonů, ale i dovoz potřebného materiálu a komponentů.

Prvním krokem bude vykácení a vyřezání náletové zeleně tak, aby poté mohla být provedena jakási inventura toho, co trať bude potřebovat. Potom by měla následovat vlastní oprava železničního svršku a spodku.

Dalšímu osudu Slavkovské dráhy bude m.j. také věnováno jednání zástupců Hospodářské a sociální rady Sokolovska a Demokratické unie odborářů s představiteli Ministerstva dopravy České republiky, které se uskuteční v březnu.

Věřme tedy, že tato první etapa bude počátkem dalších kroků, výsledkem kterých bude celá provozovaná trať z Krásného Jezu do Lokte a dále do Nového Sedla. Toto také zůstává konečným cílem všech, kdož o její obnovu usilují.

 

Robert Koutný

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437