V souvislosti s problémy, které nastaly pro část občanů Sokolova i širšího Sokolovska  zrušením osobního vlaku č. 7001  (tento spoj byl zrušen dnem počátku platnosti nového jízdního řádu, tj. od 11. prosince 2011) zaslal předseda DUO Zdeněk Fojtík dopis náměstkovi hejtmana Ing. Petru Navrátilovi a místostarostovi Sokolova ing. Karlu Jakobcovi. Demokratická Unie Odborářů vyzývá své členy, ale i všechny ostatní občany, kterým není lhostejná dopravní obslužnost Karlovarského kraje, aby apelovali na výše uvedené funkcionáře a požadovali nápravu tohoto nesystémového opatření.

_______________________________________________________

Vlak č. 7001 dopravce České dráhy, a.s., byl veden každodenně v trase Cheb – Chomutov. Odkud pokračovala tato souprava jako rychlík č. 619 „Chomutovka“ dál do Ústí nad Labem a Prahy. Z výchozí stanice Cheb vlak vyjížděl ve 3.33 h, v ŽST Sokolov zastavil krátce po 4. hodině. Do cílové stanice, tj. ŽST Praha hlavní nádraží, vlak dojel v 8.28 h. Vlak č. 7001 sloužil (zejména v pracovních dnech) k dojíždění do zaměstnání; současně se jednalo (především pro region Sokolovska) o první a časově velmi výhodné spojení s hlavním městem, kam se cestující dostali před 9. hodinou, kdy bývá obvyklý začátek jednání na centrálních úřadech, popř. mohli dalšími vhodnými vlaky pokračovat do dalších míst republiky.

Dle jízdního řádu pro období 2011/2012 je tento vlak nahrazen novým spojem č. 7051, který jede pouze ze ŽST Karlovy Vary (odjezd ve 4.34 h). Tento vlak je veden jen do Klášterce nad Ohří, kde je nutný přestup na další osobní vlak. Další přestup pak je v železniční stanici Chomutov (na původní rychlík „Chomutovka“), kterým se cestující konečně (tedy po dvou přestupech) dostane do Prahy.

Podle nového jízdního řádu tak již není možnost dopravit se vlakem ze Sokolova (a z celého sokolovského regionu) do Prahy před 9.00 h, nepoužije – li ovšem cestující do Karlových Varů automobil. Pokud využije cestující další možnou trasu přes Cheb, dorazí do Prahy až v 9.51 h. Současně toto řešení není optimální, vzhledem ke dvěma přestupům v rozmezí jen několika minut, ani pro ty, kdož jako výchozí stanici mají Karlovy Vary. Neexistuje ani jiné spojení (např. autobusem), kterým by se cestující mohl ze Sokolova (a dalších míst Sokolovska) dopravit ke stávajícímu vlaku č. 7051.

Je obecně známou skutečností, že napojení Sokolovska (a celého Karlovarského kraje) na zbytek republiky je, vzhledem k nedostavěné rychlostní komunikaci č. I/6, nedostatečné. Nový železniční jízdní řád tento hendikep a dopravní odlehlost našeho regionu ještě prohloubil.

Protože po dohodě s objednatelem základní dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji došlo k „rozpuštění“ ušetřených vlakových kilometrů ze zrušeného vlaku č. 7001 do jiných spojů, bylo by znovuzavedení zrušeného vlaku nad rámec celoroční objednávky. Existují proto dvě možnosti řešení – buď zavedení vlaku v relaci Cheb – Sokolov – Karlovy Vary na tzv. obchodní riziko Českých drah (což tento dopravce odmítá), nebo uzavření smlouvy s městy a obcemi podél trasy tohoto vlaku na ostatní dopravní obslužnost.

Další, Českými drahami navrhovanou možností, je zavedení vlakového spoje v relaci Sokolov – Cheb s přípojem na rychlík č. 751, který z Chebu odjíždí ve 4.32 h a do železniční stanice Praha hlavní nádraží přijíždí v 7.51 h. Dle vyjádření dopravce by si zavedení takového spoje (denně, mimo neděli) vyžádalo celoroční částku cca 900 tisíc korun.

Zdeněk  Fojtík

předseda DUO

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437