„Boj“ o  vlak 7001Nový jízdní řád, platný od 11. prosince loňského roku,  přinesl v Karlovarském kraji několik novinek. Obecně lze konstatovat (a to je jistě pozitivní zjištění), že rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťovaný oběma zdejšími dopravci, Českými drahami a soukromou firmou Viamont Regio, zůstal zachován, navíc se zde objevilo několik novinek, které ocení jak místní občané, tak i návštěvníci regionu.

Tou nejviditelnější „třešničkou na dortu“ je zavedení sobotního páru vlaků SC „Pendolino“ z Bohumína přes Prahu, Mariánské Lázně a Cheb do Františkových Lázní, který budou využívat zejména zdejší lázeňští hosté. Však také ve spolupráci s Českými drahami došlo k takovým změnám turnusů ve zdejších lázeňských ústavech tak, aby toto mohli toto rychlé spojení s východem republiky použít. Navíc po několika letech bude opět využita elektrická trakce na trati mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. Občas se zde sice elektrická lokomotiva objeví, ale pouze při nehodách na hlavní trati z Chomutova do Chebu, kdy je využíván trojúhelník Cheb – Františkovy Lázně – Tršnice, popř. při výluce na železničním přechodu mezi Děčínem a Bad Schandau, kde je pro nákladní dopravu využívána přechodová stanice ve Vojtanově.

Další příjemnou změnou je také zastavování osobních vlaků na všech zastávkách mezi Chebem a bavorským Schirndingem (jedná se o v nedávných letech vybudované zastávky Cheb – Skalka a Pomezí nad Ohří, kde dosud zastavovaly vlaky vždy jen na jedné z těchto zastávek bez jakéhokoliv systému). Iniciátorem vybudování těchto zastávek byla Hospodářská a sociální rada Sokolovska.

To nejnepříjemnější změnou, která výrazně ovlivní již tak nedostatečnou dopravní dostupnost regionu se zbytkem republiky, je zrušení osobního vlaku č. 7001. Jednalo se o vlak, který vyjížděl ve 3.33 h z Chebu. Do Chomutova dojel v 5.50 h. Zde se osobní vlak (jednalo se ale o rychlíkovou soupravu) „proměnil“ v R 619 Chomutovka a pokračoval dál do Prahy, kam dojel v 8.28 h. Zejména v pracovních dnech sloužil vlak  k dojíždění do zaměstnání; pro Sokolovsko a Karlovarsko se současně jednalo o první a časově výhodné (a také relativně pohodlné) spojení s hlavním městem.

Dle nového jízdního řádu je vlak č. 7001 nahrazen novým spojem č. 7051, který ovšem vyjíždí až z Karlových Varů s nutností dvou přestupu - v Klášterci nad Ohří a Chomutově, což jistě přispěje k menší atraktivnosti tohoto spojení. Není tedy již možnost dopravit se vlakem ze Sokolovska do Prahy před 9. hodinou, nechce – li ovšem cestující do Karlových Varů použít automobil. Pokud by cestující jel opačným směrem, tedy přes Cheb a Plzeň, dorazí do Prahy až v 9.51 h, tedy o hodinu a půl později. A začíná – li jednání v obvyklých 9.00 h, pak nemá šanci jej stihnout Nemluvě pak o spojení dále na východ republiky, když kolem 9.00 h vyjíždí z Prahy několik vhodných vlakových spojů.

Nesouhlas se zrušením přímého ranního spojení s Prahou vyjádřil jak Svaz cestujících ve veřejné dopravě, tak i představitelé některých obcí. Svá negativní stanoviska vyjádřila i Demokratická unie odborářů a také HSRS. Záležitost je nyní v jednání. Ochotu přispět na provozování vlaku vyjádřilo město Sokolov. Diskutováno je i případné zavedení vlaku v opačném směru, který by dopravil cestující do Chebu k rychlíku, který odjíždí na Prahu před půl pátou.

Zrušení vlaku č. 7001 se týká i některých železničářů. Těch, kteří budou v návaznosti na zrušení Správy dopravní cesty Karlovy Vary nově dojíždět za svým zaměstnáním do Ústí nad Labem.

Případ vlaku 7001 tak názorně ukazuje nesmyslnost financování a objednávání osobní železniční dopravy různými subjekty. I když se jedná o dálkový spoj (dálkovou dopravu, tj. rychlíky a vlaky vyšší kvality objednává Ministerstvo dopravy ČR), byl vlak č. 7001 v úseku z Chebu do Chomutova objednán a financován Karlovarským a Ústeckým krajem. Přitom se jednalo o vlak zajišťující spojení regionu s ostatním územím republiky, což by mělo být v gesci ministerstva.

Robert Koutný

ZO DUO Sokolov

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437