DUO na Mikulášské jízdě


Stalo se již tradicí, že vždy poslední sobota před svátkem svatého Mikuláše je na Kraslické dráze (tedy trati Sokolov – Kraslice) ve znamení Mikulášské jízdy. V roce 2011 připadla tato sobota na 3.prosince. Mikulášská jízda to byla v pořadí již sedmnáctá. Z malé akce, kdy jsme s jedním motorovým vozem dopravili ze Sokolova do Rotavy na padesátku účastníků, se z naší „Mikulášské“ stala největší akce svého druhu v celé České republice. Svědčí o tom i účast tří tisícovek dětských i dospělých účastníků.

Velká část účastníků akce přicestovala do Hřebenů, které byly hlavním střediskem vlakem. A právě zde již podruhé (a nejen zde) zapojili i členové ZO DUO Sokolov. Za všechny bych chtěl jmenovat obětavého Pavla Faru, který sloužil jako průvodčí ve zvláštním historickém vlaku taženém parní lokomotivou 354.195.

Dalším ze sloužících, který vzbudil pozornost a navíc i rozpaky některých přítomných pro  podobnost se svým dvojčetem Zdeňkem, byl František Fojtík. Jako reprezentant Demokratické unie odborářů zastoupil svého bratra i  při slavnostním zahájení jízdy, které proběhlo za účasti pohádkových bytostí a také poslance Parlamentu České republiky Ing. Pavla Hojdy na sokolovském nádraží. Pan poslanec  nad touto akcí převzal (stejně jako v několika předchozích letech) záštitu.

Členové ZO DUO Sokolov se podíleli i na další významné akci, jejíž hlavním pořadatelem byl Železniční spolek Klub M 131.1. 17. září se v rámci Dne železnice Karlovarského kraje uskutečnily oslavy výročí zahájení provozu na tratích Krásný Jez – Loket a Chodov – Nová Role. Jako železničáři měli odboráři z Demokratické unie odborářů na starosti program na některých na nádražích.

Všem, kdož nám pomohli s pořádáním těchto v řadách nejširší veřejnosti kladně hodnocených akcí, přísluší naše poděkování.

Robert Koutný,
jednatel Železničního spolku Klub M 131.1

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437