ČD Cargo

 

ředitel PJ Ústí nad Labem Ing. Miloš Farkaš, 972 424 402

 

vedoucí PP Cheb Jiří Srp, 972 443 506, 607 691 461

dozorčí provozu Ing. Jana Koblížková, 724 861 655

dozorčí provozu Miroslav Janda, 972 442 480, 725 745 528ozorčí provozu Mária Klimeková, 972 444 321, 607 668 593

dispečer - vedoucí směny Cheb, 972 443 218

 

komandující, 972 444 456, 725 745 532

IŽD pro TSV 725 745 534

vedoucí směny Nové Sedlo 972 444 346, 725 719 876

strojmistr Cheb, 972 443 452, 724 062 012

dispečer ÚDIV Cheb, 973 443 499

agent PK Cheb, 972 443 160

nákladní pokladna Cheb, 972 443 219

vozmistr Cheb, 972 443 188, 972 443 198

 

posun Sokolov seř.n. 972 444 191

vozmistr Sokolov seř.n. 725 558 739

nákladní pokladna Sokolov 972 444 435

 

dispečer ÚDIV Nové Sedlo, 972 444 346

nákladní pokladna Nové Sedlo 725 858 837

vozmistr Nové Sedlo 972 444 323

vlakové čety Nové Sedlo 972 444 319

 

 

vozový disponent Karlovy Vary 972 442 499, 725 558 628

vozmistr Karlovy Vary 725 573 083

vedoucí posunu Karlovy Vary 725 558 766

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437