Správa železniční dopravní cesty

 

ředitel organizační jednotky Ing. Josef Kalivoda,  972 424 463, 602 130 201

přednosta PO Karlovy Vary Stanislav Svojanovský, 972 442 490, 724 823 812

dozorčí provozu Jan Vašák, 972 444 490

náměstek přednosty PO Petr Altman, 972 442 431

specialista  Ivana Koutecká, 972 442 496

 

mzdová účetní Ústí nad Labem Marcela Benešová, 972 424 985

 

dopravní kanceláře:

Cheb, 972 443 195

Tršnice, 972 443 745

Kynšperk, 972 443 861

Dasnice, 972 444 415

Sokolov, 972 444 440, operátorka 972 444 206

Nové Sedlo, 972 444 345, panelista 972 444 325

Chodov, 972 444 334

Karlovy Vary, 972 442 195

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

v.koncal@email.cz

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437