Správa železniční dopravní cesty

 

ředitel organizační jednotky Ing. Martin Kašpar,  972 424 463, KasparM@szdc.cz

přednosta PO Karlovy Vary Stanislav Svojanovský, 972 442 490, Svojanovsky@szdc.cz

Mzdová účetní Jana Soukupová,  972 235 926,  SoukupovaJ@szdc.cz

 

Přednosta odborné správy SEE Ústí nad Labem, Ing. Jiří Čapek,  972 424 487,  CapekJ@szdc.cz

Mzdová účetní Lucie Brizgalová, 972 235 948, Brizgalova@szdc.cz

 

Přednosta odborné správy SSZT Karlovy Vary, Ing. Miloš Novák

972 443 520, NovakMi@szdc.cz

Mzdová účetní Štorcová Vladislava, 972 235 939, Storcova@szdc.cz

 

Přednosta odborné správy ST Karlovy Vary Miloš Vyhnálek

972 442 560, Vyhnalek@szdc.cz

Mzdová účetní Miriam Valentová, 972 235 938, ValentovaM@szdc.cz

 

CSS, oblast Čechy, BOZP Ing. Martina Maťašová,

727 944 451, MatasovaM@szdc.cz

 

 

 

dozorčí provozu Jan Vašák, 972 444 490

náměstek přednosty PO Petr Altman, 972 442 431

specialista  Ivana Koutecká, 972 442 496

 

 

dopravní kanceláře:

Cheb, 972 443 195

Tršnice, 972 443 745

Kynšperk, 972 443 861

Dasnice, 972 444 415

Sokolov, 972 444 440, operátorka 972 444 206

Nové Sedlo, 972 444 345, panelista 972 444 325

Chodov, 972 444 334

Karlovy Vary, 972 442 195

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437