Delegáti na 1.Sjezd DUOV současné době funkcionáři oslovují jednotlivé členy DUO tak, aby měl každý z Vás možnost vyjádřit se ke svým zástupcům - delegátům na 1.Sjezd Demokratické Unie Odborářů. Každý člen svým podpisem projeví souhlas, případně nesouhlas, s delegáty navrženými Výkonným výborem DUO.

Zároveň vyzýváme všechny členy Demokratické Unie Odborářů k vyslovení návrhů na kandidáty do vedení DUO na další volební období.


 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437