Pojistka odpovědnosti z výkonu povolání

Demokratická Unie odborářů nabízí svým členům již od svého vzniku uzavření výhodného pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, a to v rámci členství v DUO zcela zdarma! Přesto je třeba zvážit, jak vysoké pojistné plnění je pro danou profesi adekvátní, aby na jedné straně nedocházelo k plýtvání odborovými prostředky, na straně druhé aby zaměstnanec měl krytí pro jakoukoli v úvahu přicházející škodnou událost.

Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby se nám takové případy vyhýbaly obloukem, ale co když už skutečně k nějaké mimořádné události dojde? Přestože všechna naše pojištění jsou uzavřena se společností Kooperativa, neuplatňujte plnění na jejích pobočkách! Obraťte se na našeho zprostředkovatele pojištění a přímo s likvidátorem škodnou událost vyřešíte.

Zprostředkovatelem pojištění je společnost C.E.B. se sídlem Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2.

Likvidátorkou je paní Martina Glancová, tel.221 590 303, mail martina.glancova@cz-ceb.com

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

v.koncal@email.cz

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437